Будь-яких виключень, які б стосувалися обчислення процесуального строку при подачі апеляційних скарг за допомогою е-пошти, законодавством, у тому числі і ст.115 КПК, не передбачено

Верховний Суд колегією суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу адвоката Кияненко Д. О. в інтересах ОСОБА_1 на ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 19 жовтня 2021 року у кримінальному провадженні №52021000000000019.

Зміст оскаржених судових рішень і встановлені судами

першої та апеляційної інстанцій обставини

Ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 22 вересня 2021 року адвокату Кияненко Д. О., яка діє в інтересах ОСОБА_1 , відмовлено у поновлені строку на оскарження постанови слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань та повернуто скаргу адвоката на вказану постанову.

З указаним рішенням адвокат Кияненко Д. С. не погодилась і 18 жовтня 2021 року подала електронною поштою апеляційну скаргу на зазначену ухвалу слідчого судді.

Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 19 жовтня 2021 року апеляційну скаргу адвоката повернуто особі, яка її подала, з підстав, що апеляційна скарга подана після закінчення строку апеляційного оскарження і адвокат не порушував питання про поновлення цього строку.

Своє рішення суд апеляційної інстанції мотивував тим, що, оскільки Кияненко Д. О. отримала копію ухвали слідчого судді 11 жовтня 2021 року, то останнім днем строку на апеляційне оскарження була субота 16 жовтня 2021 року. Проте апеляційна скарга була направлена до суду в понеділок 18 жовтня 2021 року електронною поштою. На думку суду, скаржник не була позбавлена можливості звернутися з апеляційною скаргою до суду 16 жовтня 2021 року (тобто в останній день), оскільки сервіс електронної пошти працює у суботу, також у суботу працюють поштові відділення. А тому суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що оскільки за положеннями абз. 2 ст. 67 Кодексу законів про працю України загальним вихідним днем є неділя, то до даної ситуації положення ч. 7 ст. 115 КПК України не застосовуються.

Вимоги касаційної скарги і доводи особи, яка її подала

У касаційній скарзі адвокат Кияненко Д. О. порушує питання про скасування зазначеної ухвали апеляційного суду, поновлення строку на оскарження постанови слідчого та про направлення скарги адвоката на вказану постанову слідчого на новий судовий розгляд.

Касаційна скарга мотивована тим, що суд апеляційної інстанції істотно порушив вимоги КПК та безпідставно дійшов висновку про пропуск адвокатом строку на апеляційне оскарження. Крім того наводяться доводи щодо незаконності ухвали слідчого судді.

Позиції учасників судового провадження

Прокурор вважає такими, що підлягають задоволенню доводи касаційної скарги захисника в частині, що стосується ухвали апеляційного суду, зокрема щодо строку подачі апеляційної скарги.

Інші учасники судового провадження були належним чином повідомлені про дату, час і місце касаційного розгляду, однак у судове засідання вони не з`явилися. Клопотань про особисту участь у касаційному розгляді, заперечень або повідомлень про поважність причин їх неприбуття до Суду від них не надходило.

Мотиви Суду

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 433 КПК України суд касаційної інстанції в межах касаційної скарги перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин і не має права досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в оскарженому судовому рішенні, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Положеннями ст. 438 КПК України визначено, що підставами для скасування або зміни судових рішень при розгляді справи в суді касаційної інстанції є: 1) істотне порушення вимог кримінального процесуального закону; 2) неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність; 3) невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі засудженого. При вирішенні питання про наявність зазначених підстав суд касаційної інстанції керується статтями 412-414 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 412 КПК України істотними порушеннями вимог кримінального процесуального закону є такі порушення вимог цього Кодексу, які перешкодили чи могли перешкодити суду ухвалити законне та обґрунтоване судове рішення.

Перевіривши матеріали справи та доводи, наведені у касаційній скарзі, Верховний Суд доходить таких висновків.

Щодо доводів захисника про безпідставність висновку суду апеляційної інстанції стосовно пропуску строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 395 КПК України апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження копію ухвали слідчого судді від 22 вересня 2021 року адвокат Кияненко Д. О. отримала 11 жовтня 2021 року, а отже п`ятим днем подачі апеляційної скарги є 16 жовтня 2021 року, який припав на суботу.

За нормами ч. 7 ст. 115 КПК України при обчисленні процесуального строку в нього включаються вихідні і святкові дні, а при обчисленні строку годинами – і неробочий час. Якщо закінчення строку, який обчислюється днями або місяцями, припадає на неробочий день, останнім днем цього строку вважається наступний за ним робочий день, за винятком обчислення строків тримання під вартою та перебування в медичному закладі під час проведення стаціонарної психіатричної експертизи.

Будь-яких виключень з цієї норми, які б стосувалися обчислення процесуального строку при подачі апеляційних скарг за допомогою електронної пошти, законодавством, у тому числі і ст. 115 КПК України, не передбачено.

Поряд з наведеним Верховний Суд вважає необґрунтованим висновок суду апеляційної інстанції про те, що положення ч. 7 ст. 115 КПК України не застосовуються у цій ситуацій. Вказуючи на можливість Кияненко Д. О. подати апеляційну скаргу в суботу 16 жовтня 2021 року, апеляційний суд не зазначив, що у Вищому антикорупційному суді встановлено шестиденний робочий тиждень і субота, зокрема 16 жовтня 2021 року, для суду є робочим днем.

За таких обставин Верховний Суд вважає, що висновки апеляційного суду щодо повернення апеляційної скарги є передчасними і касаційна скарга адвоката в цій частині підлягає задоволенню.

Щодо тверджень адвоката про незаконність ухвали слідчого судді.

Крім питання щодо незаконності ухвали суду апеляційної інстанції в касаційній скарзі також порушується питання про поновлення строку на оскарження постанови слідчого та про направлення скарги адвоката на новий розгляд в суд першої інстанції.

Разом з тим згідно зі ст. 310 КПК України оскарження ухвал слідчого судді здійснюється в апеляційному порядку. Тобто касаційне оскарження ухвал слідчого судді законом не передбачено.

За таких обставин наведені вимоги та відповідні доводи касаційної скарги не є предметом розгляду суду касаційної інстанції.

Виходячи з наведеного та керуючись статтями 433, 434, 436-438, 441, 442 КПК України, Верховний Суд вважає, що касаційна скарга адвоката підлягає частковому задоволенню.

З цих підстав Верховний Суд постановив:

Касаційну скаргу адвоката Кияненко Д. О. в інтересах ОСОБА_1 задовольнити частково.

Ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 19 жовтня 2021 року – скасувати та призначити новий розгляд в суді апеляційної інстанції.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.