Чому скандальна Третьякова хоче заблокувати роботу КСУ?

Скандальна депутатка-служниця Галина Третьякова у квітні цього року подала до Верховної ради України законопроєкт про внесення змін до Закону України “Про Конституційний Суд України” щодо посилення незалежності та підвищення ефективності функціонування Конституційного Суду України.

Відповідно до висновку Головного науково-експертного управління Верховної ради України, законопроєкт не може бути підтриманий, враховуючи велику кількість суперечливих норм.

Так, у проєкті пропонується змінити місцезнаходження Конституційного Суду України з Києва на Харків (зміни у ч. 1 ст. 4 Закону – п. 1 розділу І проекту). В обґрунтуванні цієї законодавчої ініціативи зазначається, що «…важливою складовою інституційної незалежності Суду слід вважати і його територіальне дистанціювання від інших вищих органів державної влади. Практика такого дистанціювання має місце в розвинутих європейських державах, органи конституційного судочинства в яких характеризуються як такі, чия діяльність відповідає високим стандартам верховенства права» (абз. 2 п. 1 пояснювальної записки).

Очевидно, що незалежність органів конституційної юстиції у зарубіжних країнах ґрунтується, передусім, на їх високому моральному авторитеті та фаховій компетентності, залежить від ступеню розвитку держави як правової.

Досвід зарубіжних країн у сфері конституційної юстиції справді свідчить, що інколи конституційні суди знаходяться не в столицях. Наприклад, Федеральний конституційний суд Німеччини знаходиться в Карлсруе, тоді як парламент та уряд розташовані у Берліні. Проте, навряд чи можна стверджувати, що цей орган конституційної юрисдикції з майже 70-ти річним досвідом роботи своєю ефективною діяльністю завдячує місцезнаходженню. Очевидно, що незалежність органів конституційної юстиції у зарубіжних країнах ґрунтується, передусім, на їх високому моральному авторитеті та фаховій компетентності, залежить від ступеню розвитку держави як правової.

На переконання Головного науково-експертного управління Верховної ради України, неупередженість та об’єктивність діяльності будь-якого державного органу, в тому числі, єдиного органу конституційної юрисдикції, досягається не його географічною віддаленістю від інших органів влади, а гарантіями як правового, так і політичного, ідеологічного характеру тощо. Не останню роль тут відіграє стан загальної, правової та політичної культури суспільства.

Очевидним є й те, що переїзд Конституційного Суду України до іншого місця знаходження на певний час дезорганізує його роботу, що також не можна вважати раціональним підходом до організації діяльності органів державної влади

Неможливо також погодитися з твердженням (п. 5 пояснювальної записки) про те, що «реалізація положень законопроекту не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України». На наш погляд, прийняття цього законопроекту потягне за собою значні додаткові бюджетні витрати, пов’язані зі зміною місцезнаходження Конституційного Суду України (виділенням (будівництвом) будівлі, облаштуванням приміщень для суддів та працівників Секретаріату Конституційного Суду України, відшкодуванням витрат та виплатою інших компенсацій працівникам Конституційного Суду України у зв’язку з переведенням на роботу в іншу місцевість, тощо).

Очевидним є й те, що переїзд Конституційного Суду України до іншого місця знаходження на певний час дезорганізує його роботу, що також не можна вважати раціональним підходом до організації діяльності органів державної влади.