Чи є правомірним відхилення клопотання про призначення судової експертизи, якщо стороною не забезпечено своєчасної сплати?

Частиною 4 ст. 102 ГПК України встановлено,що у разі ухилення учасника справи від подання суду на його вимогу необхідних для проведення експертизи матеріалів, документів або від іншої участі в експертизі, що перешкоджає її проведенню, суд залежно від того, яка особа ухиляється, а також яке ця експертиза має значення, може визнати встановленою обставину, для з’ясування якої експертиза була призначена, або відмовити в її визнанні.

У разі якщо стороні було відомо про задоволення її клопотання щодо призначення судової експертизи і необхідність оплати її вартості, а вона не вживала дії із забезпечення своєчасної сплати вартості проведення експертизи, правомірними є відхилення подальших клопотань сторони про призначення експертизи.

Постанова КГС ВС від 11.11.2020у справі No 910/7141/13 http://reyestr.court.gov.ua/Review/92887530.