Чи може адвокат особи, яка здійснила передачу корпоративних прав, повідомити НАЗК про передачу?

Національне агентство з запобігання корупції оприлюднило методичні рекомендації щодо застосування окремих положень Закону України
«Про запобігання корупції» стосовно запобігання та врегулювання
конфлікту інтересів, дотримання обмежень щодо запобігання корупції.

Автори рекомендацій розглянули приклад щодо особи, яка повідомляє Національне агентство про передачу в управління корпоративних прав.

Так, на думку, НАЗК, адвокат не може повідомити агентство щодо такої передачі.

Нормативне регулювання

Відповідно до ч. 5 ст. 36 Закону на осіб, зазначених у п. 1, п.п. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону, покладено обов’язок в одноденний термін після передачі в управління належних їм підприємств та/або корпоративних прав письмово повідомити про це Національне агентство із наданням нотаріально засвідченої копії укладеного договору.

Отже, обов’язок інформувати про передачу належних особі підприємств
та/або корпоративних прав випливає з її статусу як особи, уповноваженої на виконання функцій держави.