Чи може суд з власної ініціативи прийняти рішення про розгляд справи, яка не належить до категорії малозначних, за правилами спрощеного позовного провадження?

Відповідно до частин 1, 3 ст. 12 ГПК України господарське судочинство здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: наказного провадження; позовного провадження (загального або спрощеного). Спрощене позовне провадження призначене для розгляду малозначних справ, справ незначної складності та інших справ, для яких пріоритетним є швидке вирішення справи.

Законодавець у ч. 1 ст. 247 ГПК України навів норму прямої дії щодо розгляду у порядку спрощеного позовного провадження малозначних справ, до яких віднесено справи за наявності у них ознак, викладених у ч. 5 ст. 12 цього Кодексу.

Водночас інші справи, віднесені до юрисдикції господарського суду та не зазначені у переліку, наведеному в ч. 4 ст. 247 ГПК України, можуть бути
розглянуті в порядку спрощеного позовного провадження за клопотанням позивача, що подається до суду в письмовій формі одночасно з поданням позовної заяви або може міститися у ній, що визначено у ч. 1 ст. 249 ГПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 250 цього Кодексу якщо суд за результатами розгляду клопотання позивача дійде висновку про розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження, він зазначає про це в ухвалі про відкриття провадження у справі.

Отже, якщо позивач не заявив клопотання про розгляд його справи в порядку спрощеного позовного провадження як за змістом позовної заяви, так і шляхом подання окремого письмового клопотання, господарський суд не має підстав для розгляду такого спору за правилами спрощеного позовного провадження з власної ініціативи.

Крім того, згідно з ч. 4 ст. 250 ГПК України на господарський суд покладено обов’язок щодо розгляду заяви (клопотання) відповідача із запереченнями проти розгляду справи за правилами спрощеного позовного провадження
та постановлення ухвали про залишення такої заяви (клопотання) без задоволення або ухвали про розгляд справи за правилами загального
позовного провадження та заміну засідання для розгляду справи по суті підготовчим засіданням.

Постанова КГС ВС від 26.09.2019 у справі No 910/74/19 http://reyestr.court.gov.ua/Review/85211409