Чи підлягає закриттю провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК, якщо особа обвинувачується у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого статтями інших розділів Особливої частини КК, додатковим безпосереднім об’єктом якого є життя та здоров’я особи

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: ОСОБА_3 обвинувачувався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 357 КК.

Місцевий суд задовольнив клопотання захисника та закрив кримінальне
провадження щодо ОСОБА_3 у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування, визначеного ст. 219 КПК, після повідомлення особі про підозру.

Не погоджуючись із рішенням місцевого суду, прокурор та представник потерпілого ОСОБА_1 оскаржили його до апеляційного суду.

Апеляційний суд залишив ухвалу місцевого суду без зміни.

Позиція ККС: кримінальне провадження передано на розгляд ОП.

Обґрунтування позиції ККС: у цій справі у касаційних скаргах поставлено перед колегією суддів ВС питання: «чи має право суд закрити кримінальне провадження у зв’язку із закінченням строку досудового розслідування, визначеного ст. 219 КПК, після повідомлення особу про підозру, якщо особі інкриміновано вчинення кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 189 КПК вимагання… з погрозою вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень?»

Так, місцевий суд, із яким погодився і суд апеляційної інстанції, закриваючи
кримінальне провадження щодо ОСОБА_3 на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК, указав, що передбачені ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 357 КК кримінальні правопорушення, інкриміновані останньому, не належать до тяжких чи особливо тяжких злочинів проти життя та здоров’я особи.

Тобто інкриміноване ОСОБА_3 кримінальне правопорушення з кваліфікацією за ч. 2 ст. 189 КК суд не вважав тяжким кримінальним правопорушенням проти життя і здоров’я особи, а отже, не враховував наявності посягання на додатковий об’єкт у виді життя та здоров’я особи.

Така позиція суду узгоджується з позицією колегії суддів Другої судової палати ККС, висловленою в постанові від 01.02.2022 (справа No 330/2893/20, провадження No 51-5326км21). У цій справі суди на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК
закрили кримінальне провадження щодо особи, обвинуваченої у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК, а саме у вчиненні
вимагання … з висловлюванням погрози вчинити насильницькі дії стосовно
потерпілого, демонструючи предмет схожий на зброю. Суд касаційної інстанції
залишив без задоволення касаційну скаргу прокурора та без змін ухвалу
апеляційного суду і вказав, що за викладених обставин суди попередніх інстанцій дійшли правильного висновку щодо закриття кримінального провадження, оскільки інкриміноване особі кримінальне правопорушення не належить до категорії тяжких чи особливо тяжких злочинів проти життя та здоров’я особи. Також зазначив про необґрунтованість доводів прокурора в цій частині з підстав того, що безпосереднім об’єктом вказаного злочину є врегульовані законом суспільні відносини власності, тобто право власності, і відповідно до обвинувачення особа не посягала на життя та здоров’я інших осіб.

Колегія суддів ККС уважає, що правовідносини в цьому кримінальному провадженні є подібними до тих, які були предметом розгляду в зазначеній вище
постанові ККС ВС, однак не погоджується з висновками, зробленими у згаданій
постанові, з огляду на таке.

На думку колегії суддів, з метою точного застосування п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК у контексті цього провадження насамперед необхідно з’ясувати зміст поняття
«злочин проти життя та здоров’я особи».

Колегія суддів ККС вважає, що поняття «злочини проти життя та здоров’я особи», вжите в п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК, охоплює (включає) як злочини, передбачені в розділі ІІ Особливої частини КК, основним безпосереднім об’єктом яких є життя та здоров’я особи, так і злочини, передбачені іншими розділами Особливої частини КК, що містять склади кримінальних правопорушень, додатковим безпосереднім об’єктом у яких є життя та здоров’я особи. Критерієм, за яким визначається зміст поняття «злочини проти життя та здоров’я особи», є наявність у складі певного кримінального правопорушення такого об’єкта або основного, або додаткового, як життя та здоров’я особи.

Визначення тяжкості злочину при цьому має стосуватися діяння загалом, тобто такого, яке містить складний (ускладнений) склад кримінального правопорушення (через комплексне поєднання різних об’єктів посягання, що надає кримінальному правопорушенню окремої якості). З цього випливає, що в разі, коли злочин із додатковим об’єктом посягання у виді життя та здоров’я є тяжким, то він охоплюється поняттям «тяжкий злочин проти життя та здоров’я особи».

У зв’язку з цим колегія суддів ККС вважає за необхідне відступити від вказаного висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові ВС у складі колегії суддів Другої судової палати ККС.

Отже, ОП необхідно буде вирішити питання, чи підлягає закриттю кримінальне
провадження на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК, якщо особа обвинувачується у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого іншими (окрім ІІ) розділами Особливої
частини КК, додатковим безпосереднім об’єктом посягання у якому є життя та здоров’я особи.

Детальніше з текстом ухвали ВС від 20.07.2022 у справі No 932/8842/20 (провадження No 51-5954км21) можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/105402443.