Допустимі форми реагування адвоката на незаконні або неетичні дії іншого адвоката, встановлені ПАЕ, не обмежують адвокатів у реалізації прав і обов’язків, пов’язаних із ініціюванням кримінального провадження

Узагальнення дисциплінарної практики кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури з питань розгляду скарг адвокатів на незаконні або неетичні дії іншого адвоката було затверджено Рішенням ВКДКА № VІІІ-024/2021 від 04 серпня 2021 року.

Одним із основних принципів, закріплених у статті 12 Правил адвокатської етики, є повага до професії: всією своєю діяльністю адвокат повинен стверджувати повагу до адвокатської професії, яку він уособлює, її сутності та громадського призначення, сприяти збереженню та підвищенню поваги до неї в суспільстві. Адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на обмеження незалежності адвокатської професії, честі, гідності та ділової репутації своїх колег, підрив престижу адвокатури та адвокатської діяльності.

З огляду на це, особливо важливими в аспекті формування поваги до професії є етичні питання відносин між адвокатами, яким у ПАЕ присвячений розділ VI, в тому числі, питання щодо розгляду скарг, які подають до КДКА самі адвокати, адже частиною 1 статті 36 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено, що право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.

Аналіз ВКДКА дисциплінарної практики дає підстави стверджувати, що кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури не завжди дотримуються особливостей розгляду скарг адвокатів.

Допустимі форми реагування адвоката на незаконні або неетичні дії іншого адвоката, встановлені ПАЕ, не обмежують адвокатів у реалізації прав і обов’язків, пов’язаних із ініціюванням кримінального провадження в порядку Кримінального процесуального кодексу.

Адвокат, процесуальний опонент у кількох провадженнях, після звернення до ради адвокатів регіону подав до КДКА скаргу на іншого адвоката. Серед інших порушень ПАЕ, які адвокат бачив у діях колеги, зокрема зазначалося і те, що той звернувся до прокуратури із заявою про вчинення злочину (де фігурантом була сама скаржниця), не попередивши про це раду адвокатів регіонів.

Оцінивши надані докази, у сукупності з іншими обставинами справи, ДП порушила дисциплінарну справу.

Переглядаючи таке рішення, ВКДКА зауважила, що положення ст.ст. 51, 53 Правил адвокатської етики не позбавляють адвоката права, у разі виявлення ознак злочину у діях іншого адвоката, звернутись до правоохоронних органів із відповідним повідомленням. При цьому, попереднє звернення до відповідної ради адвокатів регіону не є обов’язковим (рішення № ІІ-010/2018).