Дитина – власник аліментів: адвокати напрацювали дорожню карту щодо захисту прав дитини на гідний рівень життя

У Національній асоціації адвокатів України відбувся круглий стіл “Дитина – власник аліментів”, присвячений актуальній темі правовідносин, пов’язаних з утриманням батьками дітей, що складають найбільш поширену категорію сімейних спорів. Це питання має важливе соціальне, правове і державне значення з підходу визнання охорони дитинства в Україні стратегічним загальнонаціональним пріоритетом та формування основних засад державної політики у цій сфері за принципом забезпечення найкращих інтересів дитини.

Захід організовано за ініціативою Центру «Адвокат дитини» Вищої школи адвокатури НААУ спільно з Центром сімейного права Вищої школи адвокатури НААУ, Комітетом з сімейного права НААУ, повідомляє сайт Вищої школи адвокатури.

Його співорганізаторами, доповідачами та учасниками  стали адвокати, психологи, науковці, представники органів державної влади, місцевого самоврядування, органів системи ювенальної юстиції. До участі в заході та обговорень також долучилися: Микола Кулеба – активний громадський та державний діяч з багаторічним стажем у сфері подолання дитячої безпритульності, сирітства та забезпечення прав дітей;  Наталя Крестовська – ювеналістка, д.ю.н., професорка, завідувачка кафедри морського права Національного університету “Одеська юридична академія”; Валентина Коляда – начальниця відділу сприяння розвитку молоді та утвердження здорового способу життя Міністерства молоді та спорту України, а також представники Міністерства юстиції, Міністерства соціальної політики, Національної поліції України.

Модератором круглого столу виступила Лариса Гретченко, керівник Центру «Адвокат дитини» Вищої школи адвокатури НААУ, яка, відкриваючи захід, звернула увагу, що він відбувається напередодні Всесвітнього дня дитини, та акцентувала на засадничих принципах Декларації прав дитини, проголошеної Генеральною Асамблеєю ООН 20.11.1959 з метою забезпечити дітям щасливе дитинство. У промові наголошено на ключових положеннях Конвенції про права дитини від 20.11.1989, що закріплюють право кожної дитини на рівень життя, необхідний для фізичного, розумового, духовного, морального і соціального розвитку дитини, а також основну відповідальність  батьків або інших осіб, які виховують дитину, за забезпечення в межах своїх здібностей і фінансових можливостей умов життя, необхідних для розвитку дитини.

На початку заходу з вітальним словом виступив директор Вищої школи адвокатури НААУ Савва Кузьменко, який підкреслив важливість теми щодо забезпечення і захисту права дитини на аліменти, наголосив на послідовній діяльності Центру “Адвокат дитини” ВША НААУ в питаннях правозахисту дітей і спеціалізації адвокатів у цій сфері. За словами спікера, проведенням круглого столу розпочато реалізацію правопросвітницького проекту “Школа правових знань для дітей та батьків” на платформі Вищої школи адвокатури НААУ та запрошено  учасників до співпраці і спільної реалізації ініціатив Центру “Адвокат дитини” ВША НААУ.

Голова Комітету з сімейного права НААУ Ганна Гаро, звертаючись до учасників з вітальним словом зазначила: “На перший погляд нібито все зрозуміло, але на практиці періодично стикаєшся з питаннями, які винесені сьогодні на обговорення. Відкритим залишається питання самостійного одержання аліментів неповнолітнім та можливість дитини розпоряджатися своїми коштами. Зрозуміло, що нерідко самі діти навіть не знають про те, що аліменти є їх власністю”. На завершення виступу висловила вдячність Миколі Кулебі та колезі Олегу Простибоженку за реалізацію реформи у сфері аліментів у 2017 році, вказала на суперечливість поточної судової практики, висловила впевненість щодо розставлення  всіх крапок над “і” під час заходу з побажаннями всім плідної роботи.

Микола Кулеба у вітальному слові до учасників заходу відзначив постійну увагу, професійний підхід і систематичність заходів НААУ у сфері захисту прав дітей, важливість розвитку інституту “адвокат дитини” та необхідність об’єднання спільних зусиль, зокрема, у протидії сексуальній експлуатації та сексуальному насильству щодо дітей.

Ірина Попіка у своєму виступі розкрила законодавчі та практичні аспекти стягнення аліментів на дитину, особливості, переваги та ризики в разі застосування таких способів, як відрахування аліментів за заявою платника, на підставі договору батьків про сплату аліментів та в судовому порядку.

Олена Дришлюк проаналізувала найбільш поширені в суспільстві стереотипи, приклади небажання і відмови батьків звертатися за стягненням аліментів на дитину. У системному взаємозв’язку законодавства і підходів судової практики доповідач дійшла висновку, що відмова від отримання/стягнення аліментів через гордість, образу або неправильне розуміння наслідків позбавляє перш за все дитину права на утримання від обох батьків, що може вплинути на належний рівень її життя.

Мар’яна Назаренко сфокусувала увагу учасників на праві неповнолітнього на захист, у т. ч. на самостійне звернення до суду щодо стягнення аліментів, дискусійних питаннях можливості дитини самостійно розпоряджатися коштами, які суд стягнув на її утримання.

Олена Кухаренко повідомила про порядок здійснення органами опіки та піклування інспекційних відвідувань одержувача аліментів, а також надала поради, як діяти у разі встановлення нецільового витрачання аліментів.

Особливості визначення розміру і стягнення аліментів на дитину у випадку, коли платник – безробітний, підприємець, працевлаштований неофіційно чи отримує різні види доходів, висвітлила в однойменній доповіді Вольга Шейко з представленням учасникам заходу добірки законодавства та правових позицій Верховного Суду в зазначеній категорій справ.

Марина Сухая представила аудиторії спільні напрацювання з Сергієм Москаленком, детально зупинившись на законодавстві України, яким передбачено порядок стягнення аліментів за кордоном, переліку країн, з якими в України підписані документи про співпрацю в рамках стягнення аліментів, вимогах до рішень суду про стягнення аліментів, які мають бути дотримані для виконання за кордоном, а також відповідних прикладах практичних ситуацій.

Людмила Язан висвітлила умови, за яких особи можуть бути зобов’язаними утримувати дитину, причини, що вказують про поважність неможливості виконання такого обов’язку, особливості стягнення коштів на утримання дитини з діда та баби, з повнолітніх сестер і братів,  з мачухи, вітчима, інших осіб, у сім’ї яких виховується  дитина.

Маргарита Жданова в тематичній доповіді звернула увагу на проблемні аспекти стягнення аліментів на дитину, яка продовжує навчання, обов’язок сторони, що звернулася з позовом, здійснити доказування сукупності юридичних фактів, які надають право стягувати аліменти в таких випадках, а також відмітила проблемність відсутності кримінальної відповідальності за ухилення від сплати аліментів на дитину, яка продовжує навчання, та потребу змін чинного законодавства у зв’язку з триваючою реформою в галузі освіти.

Ганна Різніченко поінформувала учасників круглого столу про причини виникнення конфліктів між батьками та дітьми при виборі професії, що впливає, зокрема, на готовність матері чи батька здійснювати оплату навчання чи відмовитись від такої, а також поділилася порадами з профорієнтації сімей і підлітків та щодо ефективного вибору дитиною майбутньої професії.

Анна Цвєтошенко проаналізувала законодавство та судову практику щодо окремих випадків, у яких за наявності особливих обставин, крім звичайних витрат на дитину, вимагаються додаткові. Доповідач наголосила на важливості для цієї категорії спорів надання стороною незаперечних доказів на підтвердження додаткових витрат, щодо порядку визначення розміру коштів, які підлягають стягненню на додаткові витрати, разового характеру та періодичності таких платежів.

Ольга Масюк розкрила в системному аналізі судової практики стягнення аліментів у наказному та позовному провадженні, акцентувала на підставах для відмови у видачі судового наказу про стягнення аліментів на дитину, можливостях повторного звернення до суду, особливостях стягнення додаткових витрат на дитину та обставинах, які можуть перешкоджати ефективному захисту прав дитини.

Анастасія Шепеленко висвітлила під час заходу питання відповідальності за несплату аліментів і стимулювання належного виконання батьківських обов’язків,  акцентуючи увагу на різновидах відповідальності неплатників аліментів, підстави для покладання цивільної, адміністративної, кримінальної відповідальності, застосування низки санкцій та обмежень, таких як  встановлення тимчасового обмеження боржника у праві виїзду за межі України, у праві керування транспортними засобами тощо. У своєму виступі спікер разом із засадами відповідальності торкнулася глибин виховання, людяності і правосвідомості батьків.

Професійним баченням шляхів ефективного виконання судових рішень про стягнення аліментів на дитину та  практичними порадами в цій сфері з учасниками круглого столу поділився Олег Простибоженко. На думку спікера, оцінюючи співрозмірність та ефективність механізмів захисту права дитини на утримання з наслідками  відповідальності для неплатника аліментів, батькам передусім доцільно обговорити та спробувати дійти домовленості щодо способів утримання дитини, визначення обґрунтованого розміру фінансових виплат і періодичності платежів. На прикладах з адвокатської практики спікером було продемонстровано глибину сімейних конфліктів, дитячо-батьківських відносин щодо утримання та потребу професійного правового супроводу.

Під час експертного обговорення Валентина Коляда довела до відома учасників круглого столу ключові напрями державної молодіжної політики, міжнародної молодіжної зайнятості, поінформувала щодо поточного стану реалізації заходів з правоосвіти, формування активної громадянської позиції та виховання молоді, у тому числі з питань укладення шлюбу та сімейних цінностей. Вона також висловила думку щодо практичної користі та важливості заходів, які проводяться в НААУ у сфері дитячого права,  необхідності інформаційного обміну та об’єднання спільних зусиль у проведенні правоосвітніх заходів для дітей та батьків.

Наталія Крестовська подякувала всім спікерам за представлення по суті технології захисту прав дитини на належне утримання та гідний рівень життя. З її слів, за матеріалами круглого столу практично створено дорожню карту у справах про витребування аліментів, їх сплати, захисту права дитини на утримання у цивільному процесі, у виконавчому провадженні. Відповідно є сенс за підсумками заходу виробити методичні рекомендації саме з питання права дитини на аліменти.

Завершуючи захід, Лариса Гретченко відзначила досягнення мети проведення круглого столу, завдяки якому вдалося привернути увагу до необхідності забезпечення права дитини на достатній життєвий рівень і проблемних аспектів правовідносин, пов’язаних з утриманням  батьками дітей, проаналізувати законодавство про право дитини, у тому числі повнолітньої,  на утримання батьками; здійснити огляд практики сімейних спорів на предмет виконання батьківських обов’язків з утримання дітей у добровільному та примусовому порядку; обговорити особливості визначення розміру аліментів на дитину  та  ефективність способів їх стягнення у різних життєвих ситуаціях; з’ясувати можливість дитини вільно розпоряджатися коштами на утримання та дієвість контролю за цільовим використання батьками аліментів в інтересах дитини; дослідити особливості практики стягнення додаткових витрат на дитину та їх відмінність від аліментів; проаналізувати правові підстави та практику утримання дитини бабою, дідом та іншими членами сім’ї; здійснити обмін професійним досвідом щодо ефективного виконання судових рішень про стягнення аліментів на дитину та притягнення до відповідальності за несплату аліментів на дитину.

Тематичні матеріали та висновки за результатами круглого столу будуть узагальнені з напрацюванням та оприлюдненням на платформі НААУ, Вищої школи адвокатури НААУ тематичних рекомендацій і правових порад для широкої аудиторії учасників, включаючи адвокатів, юристів, службовців органів ювенальної юстиції, батьків, учнівську та студентську молодь, задля високопрофесійного надання правової допомоги дітям, захисту їх прав та інтересів, а також підвищення рівня правової освіти та правової культури суспільства.

Трансляція круглого столу доступна для перегляду на сторінці НААУ у Facebook.