Щодо правових засобів захисту прав і свобод дитини та у яких випадках порушення прав дітей суд реагує окремо ухвалою

Реагуючи на порушення прав дітей у випадках, коли виноситься окрема ухвала, судами ініціюється внесення змін до нормативно-правових актів задля забезпечення умов, які б унеможливили існування помилок у роботі поліцейських, державних або приватних виконавців, посадовців органів влади та місцевого самоврядування, закладів освіти та інших установ.

Про це заявила голова Комітету НААУ з питань сімейного права Лариса Гретченко під час круглого столу «Правові засоби захисту прав і свобод дитини в Україні», повідомляє Національна асоціація адвокатів України.

Захід організований до Міжнародного дня захисту дітей ГО «Десяте квітня»,  УВКБ ООН та Центром «Адвокат дитини» ВША НААУ.

Л.Гретченко презентувала доповідь на тему «Реалізація повноважень у сфері захисту прав дітей: заходи реагування на виявлені порушення в діяльності органів влади та місцевого самоврядування», в якій висвітлила практику винесення судами окремих ухвал у різних видах проваджень за участі дітей чи стосовно їхніх прав та інтересів.

Адвокат наголосила, що окрема ухвала є формою реагування суду на порушення норм права, причини та умови, що спричинили ці порушення, з метою їх усунення та запобігання таким порушенням у майбутньому. Відповідні процесуальні повноваження суду закріплені у ст.ст. 249 КАС, 262 ЦПК, 246 ГПК. При розгляді справ про адміністративні правопорушення, за відсутності спеціальних норм у КУпАП суди реагують на виявлені порушення шляхом винесення окремої ухвали, застосовуючи загальні принципи верховенства права та аналогію закону відповідно до норм процесуальних кодексів, які містять такий інститут судового реагування, як окремі ухвали.

Виявлені судом порушення в діяльності юридичної особи, державних чи інших органів, інших осіб слугують підставою для постановлення окремої ухвали, незалежно від того, чи є вони учасниками судового процесу. Окрема ухвала надсилається відповідним юридичним і фізичним особам, державним та іншим органам, посадовим особам, які за своїми повноваженнями повинні усунути виявлені судом недоліки чи порушення чи запобігти їх повторенню. З метою забезпечення виконання вказівок, що містяться в окремій ухвалі, суд встановлює у ній строк для надання відповіді залежно від змісту вказівок та терміну, необхідного для їх виконання.

Окрема ухвала може бути винесена у таких категоріях справ:

 • булінг та ухилення від виконання батьківських обов’язків;
 • усиновлення, позбавлення батьківських прав, відібрання дитини;
 • проведення виконавчих дій і примусового продажу житла, в якому зареєстровані неповнолітні діти захисника України, у той час як така особа боронить територіальну цілісність держави від агресора.

За словами адвоката, представленою вибіркою судових рішень адвокат продемонстровано приклади реагування судів на виявлені недоліки та порушення, наявність яких унеможливлює реалізацію прав дитини, закріплених Конвенцією про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, Конституцією України, Сімейним кодексом, законами «Про охорону дитинства», «Про освіту», іншими актами.

Випадками, в яких суди реагують окремою ухвалою, є:

 • необ’єктивний підхід до з’ясування обставин справи;
 • формалізм при оформленні матеріалів справи, неналежне виготовлення копій документів тощо;
 • недоліки порядку збирання доказів, їх невідповідність суті спору, невстановлення особи, яка вчинила правопорушення;
 • формальне ставлення посадових осіб до своїх обов’язків і невиконання заходів у межах своєї компетенції;
 • самоусунення посадових осіб від реалізації покладених законом повноважень;
 • непослідовність політики, дій і рішень суб’єктів владних повноважень, їх невідповідність законодавству;
 • невиконання судових рішень в інтересах дітей;
 • дії по відчуженню житлової нерухомості, в якій зареєстровано місце проживання дитини, попри наявність рішення комісії про відмову тощо.

Л.Гретченко зазначила, що рекомендації суду скеровані на усунення непослідовної політики суб`єктів владних повноважень, забезпечення їх обов’язку дбати про найкращі інтереси дітей, не створювати ситуацію, у якій вчиняються одночасно взаємовиключні процедури, зобов’язання органів опіки та піклування, органів поліції, прокуратури, міністерств і відомств, голів міських, селищних рад для прийняття відповідних заходів щодо захисту прав неповнолітньої дитини та усунення причин і умов, що сприяли порушенню закону.

«Професійне, добросовісне та сумлінне виконання своїх обов`язків посадовими особами та іншими працівниками, які задіяні в роботі системи державних органів, органів місцевого самоврядування, є запорукою якісного забезпечення прав дітей і їх захисту», – підсумувала голова Комітету НААУ.

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.