Етичні виклики адвоката бізнесу: адвокат Марина Саєнко

Під час курсу у Вищій школі адвокатури на тему “Етичні виклики адвоката бізнесу”, Саєнко Марина,адвокат, бізнес-медіатор Промислово-торгівельної палати Мюнхена та Верхньої Баварії, керуючий партнер АО “Закон Перемоги”, медіатор Центру медіації Київської ТПП, сертифікований тренер з розвитку Soft Skills, розповіла про фактори, що формують репутацію адвоката та про конфлікт інтересів в роботі бізнес-адвоката.

Відповідно постанови Пленуму ВСУ від 27 лютого 2009 року N 1, ділова репутація – це набута особою суспільна оцінка її підприємницької, громадської, професійної чи іншої діяльності, яку здійснює така особа як учасник суспільних відносин.

Фактори, що формують репутацію адвоката:

 • • освіта
 • • практичний досвід
 • • професійні якості
 • • комунікативні якості та інші “м’які” навички
 • • визнання досягнень
 • • наявність дискримінуючої інформації
 • • публічні прояви (уникнення крайнощів: сміття та вакууму)

Ділова репутація впливає на кількість клієнтів, якість доручень, розмір гонорару, лояльність клієнтів.

Що стосується конфлікту інтересів, то це – суперечність між особистими інтересами адвоката та його професійними правами і обов’язками перед клієнтом, наявність якої̈ може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов’язків, а також на вчинення чи невчинення ним дій ̆під час здійснення адвокатської діяльності.

Ознаками конфлікту інтересів є:

 • пряма конкуренція інтересу клієнта та приватного інтересу адвоката
 • «перетин» справ декількох клієнтів
 • необхідність «зміни ролі» у справі клієнта
 • втрата неупередженості
 • зміна стратегії захисту під впливом «сторонніх» обставин

При підозрі наявності конфлікту інтересів адвокату доцільно:

 • • вживати заходи щодо недопущення виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів
 • • повідомити керівника АО, інших колег по справі про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів
 • • не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів
 • • вживати заходи щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів

Щоб уникнути конфлікту інтересів велике значення мають:

 • якісний аналіз на етапі прийняття доручення
 • системна комунікація всередині АО щодо кейсів
 • щирість та прозорість у відносинах з клієнтами
 • здатність прогнозувати ризики та наслідки
 • розширення фокусу уваги за межі одного доручення клієнта