Фіксуванні потерпілим змісту розмови без відповідного процесуального оформлення свідчить про недопустимість запису розмови як доказу

ВС розглянув касаційну скаргу на ухвалу суду апеляційної інстанції, якою залишено без змін вирок суду першої інстанції. Зазначеним вироком ОСОБА_1 визнано невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368 КК, та виправдано за недоведеністю його винуватості у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

У касаційній скарзі прокурор послався на необґрунтованість визнання доказів
недопустимими, у тому числі запису розмови між потерпілим та обвинуваченим.

ВС залишив оскаржувану ухвалу без змін.

З матеріалів кримінального провадження видно, що докази, на які посилається сторона обвинувачення як на підтвердження висунутого ОСОБА_1 обвинувачення, дійсно були здобуті в період дії КПК 1960 року, з якими і
направлено справу з обвинувальним висновком на розгляд до суду.

Після проведення додаткового розслідування, яке було призначено згідно з постановою місцевого суду, кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом у порядку, передбаченому КПК 2012 року.

За приписами п. 8 розділу ХІ «Перехідні положення» КПК 2012 року допустимість доказів, отриманих до набрання чинності цим Кодексом, визначається у порядку, що діяв до набрання ним чинності.

Відповідно до ст. 5 Закону України від 18 лютого 1992 року No 2135-XII «Про
оперативно-розшукову діяльність» оперативно-розшукова діяльність здійснюється виключно оперативними підрозділами органів, визначених у частині першій цієї статті, а проведення її громадськими, приватними організаціями та особами забороняється.

Згідно ж із Рішенням КСУ No 12-рп/2011 від 20.10.2011 обвинувачення у вчиненні злочину не може ґрунтуватися на фактичних даних, одержаниху результаті оперативно-розшукової діяльності уповноваженою на те особою без
дотримання конституційних положень або з порушенням порядку, встановленого
законом, а також одержаних шляхом вчинення цілеспрямованих дій щодо їх збирання і фіксації із застосуванням заходів, передбачених Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», особою, не уповноваженою на здійснення такої діяльності.

КСУ у цьому Рішенні зазначив, що оперативно-розшукова діяльність здійснюється виключно оперативними підрозділами органів, визначених у ч. 1 ст. 5 Закону No 2135-XII. Відповідно до ч. 2 вказаної статті проведення оперативно-розшукової діяльності громадськими, приватними організаціями та особами, іншими органами чи їх підрозділами, крім визначених у ч. 1 цієї статті, заборонено.

КСУ виходив з того, що фактичні дані про скоєння злочину чи підготовку до нього можуть бути одержані не тільки в результаті оперативно-розшукової діяльності уповноважених на це осіб, а й випадково зафіксовані фізичним особами, які здійснювали власні (приватні) фото-, кіно-, відео-, звукозаписи, або
відеокамерами спостереження, розташованими як у приміщеннях, так і ззовні.

КСУ зазначив, що при оцінюванні на предмет допустимості як доказів у кримінальній справі фактичних даних, що містять інформацію про скоєння
злочину чи підготовку до нього та подані в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 66 КПК 1960 року, необхідно враховувати ініціативний або ситуативний (випадковий) характер дій фізичних або юридичних осіб, їх мету та цілеспрямованість при фіксуванні зазначених даних.

Подані будь-якою фізичною або юридичною особою згідно із ч. 2 ст. 66 КПК 1960 року речі або документи (фактичні дані) не відповідають вимогам допустимості доказів, якщо вони одержані з порушенням прав і основоположних свобод людини, закріплених у Конституції України, зокрема, внаслідок цілеспрямованих дій із застосуванням оперативно-розшукових заходів, передбачених Законом.

Із пред’явленого ОСОБА_1 обвинувачення видно, що співробітники ГВПМ ДПІ
неодноразово телефонували ОСОБА_3 із пропозицією зустрічі для «вирішення
земельних питань», а в подальшому останній зустрівся з одним із вказаних
співробітників, який 16.02.2010 попередив його про необхідність вирішення
питання щодо використання ним орендованої ОСОБА_2 земельної ділянки і що це може вирішити начальник ГВПМ ДПІ ОСОБА_1 та цього ж дня ОСОБА_3
зустрівся з ОСОБА_1 і записав на власний диктофон їхню розмову, у ході якої
останній висловив йому вимогу про передачу хабаря у сумі 3000 грн.

Таким чином, за обставин цього кримінального провадження ОСОБА_3, фактично передбачаючи зміст розмови, яка відбудеться, не випадково, а підготовлено (завчасно взявши із собою диктофон), цілеспрямовано, таємно та безконтрольно записував його розмову з ОСОБА_1, тобто фактично здійснював оперативно-розшукову діяльність із застосуванням пристрою технічної фіксації розмови.

Більше того, наявність суперечливих відомостей про дату та час, коли ОСОБА_3 насправді звернувся до правоохоронних органів з приводу можливого факту вимагання у нього хабаря, ще більше ставить під сумнів ситуативний характер дій потерпілого під час запису згаданої розмови з ОСОБА_1 і не дозволяє з упевненістю виключити можливості того, що такі дії відбувалися без відома
працівників СБУ. Зокрема, хоча відповідно до матеріалів кримінального
провадження ОСОБА_3 звернувся із заявою про вимагання у нього хабаря 24.02.2010, однак оперативно-розшукова справа за цим фактом була заведена за шість днів до цього – 18.02.2010, що дає підстави вважати, що насправді таке
звернення потерпілого мало місце щонайменше 18.02.2010, а можливо, і раніше, у тому числі до моменту запису розмови між ОСОБА_3 та ОСОБА_1.

З огляду на викладене місцевий суд обґрунтовано визнав недопустимими
вищевказані докази.

Детальніше з текстом постанови ВС від 16.12.2020 у справі No 661/4683/13-к (провадження No 51-1008км20) можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/93780341