Коли короткострокове переривання фіксації ходу судового засідання в частині змісту показань свідка не свідчить про істотне порушення вимог КПК

Обставини справи

Під час судового розгляду кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 КК у суді першої інстанції здійснювався аудіозапис цього судового розгляду на технічних носіях інформації. За результатами судового розгляду суд першої інстанції ухвалив обвинувальний вирок, яким визнав особу винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК.

Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок.

У касаційній скарзі захисник стверджує, що в матеріалах провадження частково відсутній звукозапис судового засідання, де було допитано свідків.

Позиція ККС

Залишено без зміни рішення судів попередніх інстанцій.

Обґрунтування позиції ККС

ККС, перевіряючи вказані вище доводи в касаційній скарзі, прослухав аудіозапис судових засідань, зафіксованих на технічних носіях інформації, зокрема і в день, коли було допитано свідків. У ході допиту свідка на носії інформації дійсно зафіксовано короткострокове переривання фіксації ходу судового засідання, однак тривало протягом однієї секунди. Незначна тривалість неякісної фіксації ходу судового засідання не перешкодила в необхідному обсязі зафіксувати зміст показань свідка, не вплинула на повноту відображення тих обставин, які повідомив свідок і відповідно до ст. 91 КПК підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

З огляду на викладене ККС дійшов висновку, що вказаний недолік технічної фіксації ходу судового засідання в цьому провадженні не можна вважати істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, оскільки не перешкоджають суду та учасникам провадження сприймати зміст досліджених доказів та перевірити правильність і повноту їх відображення в оскарженому вироку, зокрема, не завадили суду касаційної інстанції за результатами прослуховування аудіозапису судового засідання, який міститься на відповідному технічному носії інформації, сприйняти зміст показань свідка і переконатися в належній повноті і правильності їх відображення в оскарженому вироку.

Постанова колегії суддів Третьої судової палати ККС ВС від 30.08.2023 у справі №204/5840/21 https://reyestr.court.gov.ua/Review/113236316