Підписання е-примірника КЕП за відсутності власноручного підпису судді на оригіналі судового рішення в паперовій формі не свідчить про дотримання судом вимог процесуального законодавства

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Мачульський Г. М. – головуючий, Краснов Є. В., Могил  С.  К.,

секретар судового засідання Лихошерст І. Ю.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційні скарги ОСОБА_1 та ОСОБА_2

на постанову Північного апеляційного господарського суду від 13.02.2024 (колегія суддів: Тищенко  А.  І. – головуючий, Іоннікова  І.  А., Михальська  Ю.  Б.)

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Файненс Компані»

до: 1) ОСОБА_2 ;

2) Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Іпотека кредит»;

3) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Скай Кепітал Менеджмент»;

4) ОСОБА_1 ;

5) ОСОБА_3 ;

6) Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Войтовського Валентина Сергійовича;

7) Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Козаренко Олександри Сергіївни;

8) Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Козій Анни Володимирівни,

за участі третіх осіб без самостійних вимог на предмет спору: 1) Товариства з обмеженою відповідальністю «Тридента Агро»;

2) ОСОБА_4 ,

про визнання недійсними правочинів, визнання права вимоги та права іпотекодержателя, дій відповідачів незаконними, скасування реєстраційних записів та рішень про проведену державну реєстрацію права власності,

ВСТАНОВИВ:

1.          Короткий зміст позовних вимог

1.1          До Господарського суду Київської області на підставі ухвали Обухівського районного суду Київської області від 17.01.2023 , залишеної без змін постановою Київського апеляційного суду від 05.07.2023, надійшли матеріали справи за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Файненс Компані» (далі – ТОВ «Файненс Компані») до: 1) ОСОБА_2 ; 2) Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Іпотека кредит»; 3) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Скай Кепітал Менеджмент»; 4) ОСОБА_1 ; 5) ОСОБА_3 ; 6) Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Войтовського Валентина Сергійовича; 7) Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Козаренко Олександри Сергіївни; 8) Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Козій Анни Володимирівни, про визнання недійсними правочинів, визнання права вимоги та права іпотекодержателя, дій відповідачів незаконними, скасування реєстраційних записів та рішень про проведену державну реєстрацію права власності.

2.          Короткий зміст судових рішень

2.1          Ухвалою Господарського суду Київської області від 30.11.2023 (суддя Бабкіна  В.  М.) позов залишено без розгляду на підставі частини 13 статті 176 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України), оскільки позивач не усунув недоліки позовної заяви у встановлений строк.

2.2          Постановою Північного апеляційного господарського суду від 13.02.2024 ухвалу Господарського суду міста Києва від 30.11.2023 скасовано, а матеріали справи передано до Господарського суду Київської області для подальшого розгляду.

2.3          Постанова мотивована тим, що на оригіналі оскаржуваної ухвали, яка міститься в матеріалах справи, відсутній підпис судді Бабкіної  В.  М., що згідно з пунктом 5 частини 3 статті 277 ГПК України є обов`язковою підставою для скасування судового рішення.

3.          Короткий зміст касаційних скарг та позиція інших учасників справи

3.1          У касаційній скарзі ОСОБА_1 просить скасувати постанову апеляційного господарського суду, а ухвалу суду першої інстанції залишити в силі.

3.2          В обґрунтування касаційної скарги відповідач-4 посилається на те, що оскаржуване судове рішення прийняте з порушенням норм процесуального права.

3.3          Скаржник зазначає, що ухвала суду першої інстанції про залишення позову без розгляду від 30.11.2023 викладена в електронній формі і підписана суддею кваліфікаційним електронним підписом. На переконання ОСОБА_1 , під час розгляду справи судом апеляційної інстанції не підтверджено доводи апеляційної скарги позивача, а ухвала суду скасована виключно у зв`язку з відсутністю відпису судді на оскаржуваній в апеляційному порядку ухвалі, на що в апеляційній скарзі позивач не посилався. Оскільки під час розгляду апеляційної скарги на ухвалу суду першої інстанції не було встановлено порушень норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права, які призвели до постановлення помилкової ухвали, то відповідно, була скасована, як вважає скаржник, законна ухвала суду першої інстанції.

3.4           ОСОБА_2 у касаційній скарзі просить скасувати постанову апеляційного господарського суду і направити справу до цього суду для продовження розгляду.

3.5          В обґрунтування касаційної скарги відповідач-1 посилається на те, що, скасовуючи ухвалу місцевого господарського суду, суд апеляційної інстанції висновків цього суду не спростував, що є проявом формального підходу і бездіяльності апеляційного суду. Скаржник вважає, що приписи статті 277 ГПК України не перешкоджають перегляду справи і вимагає від суду не тільки скасувати судове рішення, а й прийняти по суті нове.

3.6          У відзиві на касаційну скаргу позивач заперечує викладені в ній доводи і вважає, що скарга є необґрунтованою і задоволенню не підлягає.

4.          Мотивувальна частина

4.1          Як встановлено судом апеляційної інстанції та підтверджується матеріалами справи (а.  с.  197, том 4), на оригіналі оскаржуваної ухвали суду першої інстанції від 30.11.2023 відсутній підпис судді Бабкіної  В.  М.

4.2          Ці обставини не заперечуються особами, які подали касаційні скарги.

4.3          Відповідно до положень статті 277 ГПК України підставами для скасування судового рішення повністю або частково та ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни судового рішення є: 1) нез`ясування обставин, що мають значення для справи; 2) недоведеність обставин, що мають значення для справи, які суд першої інстанції визнав встановленими; 3) невідповідність висновків, викладених у рішенні суду першої інстанції, встановленим обставинам справи; 4) порушення норм процесуального права або неправильне застосування норм матеріального права (частина 1). Неправильним застосуванням норм матеріального права вважається: неправильне тлумачення закону, або застосування закону, який не підлягає застосуванню, або незастосування закону, який підлягав застосуванню. Порушення норм процесуального права може бути підставою для скасування або зміни рішення, якщо це порушення призвело до неправильного вирішення справи (частина 2). Порушення норм процесуального права є обов`язковою підставою для скасування судового рішення суду першої інстанції та ухвалення нового судового рішення, якщо: 1) справу розглянуто неповноважним складом суду; 2) в ухваленні судового рішення брав участь суддя, якому було заявлено відвід і підстави його відводу визнано судом апеляційної інстанції обґрунтованими, якщо апеляційну скаргу обґрунтовано такою підставою; 3) справу (питання) розглянуто господарським судом за відсутності будь-якого учасника справи, не повідомленого належним чином про дату, час і місце засідання суду (у разі якщо таке повідомлення є обов`язковим), якщо такий учасник справи обґрунтовує свою апеляційну скаргу такою підставою; 4) суд прийняв судове рішення про права, інтереси та (або) обов`язки осіб, що не були залучені до участі у справі; 5) судове рішення не підписано будь-ким із суддів або підписано не тими суддями, які зазначені у рішенні; 6) судове рішення ухвалено суддями, які не входили до складу колегії, що розглядала справу; 7) суд розглянув у порядку спрощеного позовного провадження справу, яка підлягала розгляду за правилами загального позовного провадження (частина 3). Зміна судового рішення може полягати в доповненні або зміні його мотивувальної та (або) резолютивної частини (частина 4).

4.4          Отже, встановивши, що ухвала суду першої інстанції не підписана суддею, суд апеляційної інстанції дійшов правильного висновку про порушення місцевим господарським судом норм процесуального права.

4.5          Частиною 1 статті 269 ГПК України визначено, що суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги.

4.6          Із наведених положень процесуального законодавства вбачається, що суд апеляційної інстанції, здійснюючи свої повноваження із перегляду справи в апеляційній інстанції, має розглянути всі доводи апеляційної скарги.

4.7          Як вбачається із оскаржуваної постанови, в апеляційній скарзі апелянт зазначав, що залишення позовної заяви без руху та в подальшому без розгляду, після спливу більше ніж трьох років з дня її подання до суду та усунення зазначених в ухвалі Печерського районного суду міста Києва від 18.08.2020 недоліків, не відповідає завданню господарського судочинства, порушує принципи верховенства права, пропорційності, а головне – порушує саму сутність захисту судом прав та інтересів позивача у розумні строки.

4.8          Крім того, згідно цієї постанови суду апеляційної інстанції в апеляційній скарзі вказувалося, що ціна позову визначається виходячи з ринкової (дійсної) вартості майна. В той же час, вартість права вимоги ТОВ “Файненс Компані” за Кредитним договором №  448 від 03.03.2006 не становить 240 858 174,31 грн, дана сума є фактично лише номінальним вираженням заборгованості за кредитним договором. Зазначене підтверджується й тим, що загальна вартість прав вимоги, які ТОВ “Файненс Компані” набуло на підставі Договору №  1 про відступлення прав вимоги від 07.03.2019, до яких окрім права вимоги за Кредитним договором №  448 від 03.03.2006 входили ще 69 кредитних договорів, становила всього 4 664 433,01 грн. Аналогічна ситуація й з визначенням вартості предмета іпотеки за Іпотечним договором №  448/ІП-3 від 06.12.2007.

4.9          Також у постанові суду апеляційної інстанції зазначено, що апелянт не погоджувався з висновками суду стосовно необхідності надання позивачем доказів направлення копії позовної заяви з додатками іншим учасникам справи, з тих підстав, що на виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 18.08.2020 ТОВ “Файненс Компані” було надано копії позовної заяви з додатками для учасників справи.

4.10          Ці доводи, викладені в апеляційній скарзі, суд апеляційної інстанції не розглянув.

4.11          Разом з тим, всупереч вимогам частини 3 статті 277 ГПК України, яка передбачає, що у разі порушення норм процесуального права, які є обов`язковою підставою для скасування судового рішення суду першої інстанції, а саме, якщо судове рішення не підписано будь-ким із суддів (пункт 5), суд апеляційної інстанції скасовує таке судове рішення та ухвалює нове судове рішення, суд апеляційної інстанції, скасувавши ухвалу суду першої інстанції, постановлену за наслідками розгляду апеляційної скарги, направив справу для подальшого розгляду, а не розглянув скаргу по суті, усунувши в межах повноважень недоліки судового рішення.

4.12          Колегія суддів відхиляє доводи відповідача-4 про те, що в апеляційній скарзі позивач не посилався на відсутність підпису судді на оскаржуваній в апеляційному порядку ухвалі. Так, у разі допущення процесуальних порушень, перелічених у частині 3 статті 277 ГПК України, судове рішення суду першої інстанції є таким, що підлягає обов`язковому скасуванню, незалежно від доводів апеляційної скарги, що прямо випливає зі змісту зазначеної процесуальної норми та приписів частини 4 статті 269 ГПК України.

4.13          У контексті доводів ОСОБА_1 , викладених у касаційній скарзі про те, що ухвала суду першої інстанції підписана суддею кваліфікованим електронним підписом, колегія суддів виходить з такого.

4.14          Так, відповідно до пункту 10 частини 1 статті 152 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та статті 3 Закону України «Про доступ до судових рішень» для доступу до судових рішень судів загальної юрисдикції Державна судова адміністрація України забезпечує ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

4.15          Зі змісту підпункту 5 розділу І Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого рішенням Вищої ради правосуддя від 19.04.2018 №  1200/0/15-18 із подальшими змінами (далі – Порядок) слідує, що електронний примірник судового рішення – створений в АСДС електронний документ, підписаний кваліфікованим електронним підписом судді, що ухвалив таке судове рішення, в разі колегіального розгляду – кваліфікованими електронними підписами всіх суддів, що входять до складу колегії, або іншої особи, визначеної згідно з пунктом 2 розділу III цього Порядку. Такий документ має бути ідентичним за документарною інформацією та реквізитами оригіналу судового рішення в паперовій формі.

4.16          Отже, підписання електронного примірника рішення кваліфікованим електронним підписом судді за відсутності власноручного підпису судді на оригіналі судового рішення в паперовій формі не свідчить про дотримання судом вимог процесуального законодавства щодо порядку ухвалення судових рішень, зокрема, про те, що ухвали суду, постановлені окремим документом, підписуються суддею (суддями) і приєднуються до справи.

4.17          Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 308 ГПК України суд касаційної інстанції за результатами розгляду касаційної скарги має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій повністю або частково і передати справу повністю або частково на новий розгляд, зокрема за встановленою підсудністю або для продовження розгляду.

4.18          Частиною 6 статті 310 ГПК України передбачено, що підставою для скасування судових рішень суду першої та апеляційної інстанцій і направлення справи для продовження розгляду є порушення норм матеріального чи процесуального права, що призвели до постановлення незаконної ухвали суду першої інстанції та (або) постанови суду апеляційної інстанції, що перешкоджають подальшому провадженню у справі.

4.19          Враховуючи наведене, Верховний Суд дійшов висновку про скасування оскаржуваної постанови та про передачу справи для продовження розгляду до суду апеляційної інстанції.

4.20          Оскільки суд касаційної інстанції не змінює та не ухвалює нового рішення, розподіл судових витрат відповідно до частини 14 статті 129 ГПК України судом касаційної інстанції не здійснюється.

Керуючись статтями 240, 300, 308, 310, 315, 317 ГПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу ОСОБА_1 задовольнити частково.

Касаційну скаргу ОСОБА_2 задовольнити.

Постанову Північного апеляційного господарського суду від 13.02.2024 у справі №  757/34675/20-ц скасувати, а справу передати до Північного апеляційного господарського суду для продовження розгляду.

Постанова набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Головуючий                                                                                Г.  М. Мачульський

Судді                                                                                          Є.  В. Краснов

                                                                                          С.  К. Могил

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.