Як уникнути боргового зашморгу. Практичне вирішення питань з банківськими кредитами: адвокат Олександр Черних

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему “Як уникнути боргового зашморгу. Практичне вирішення питань з банківськими кредитами (банкрутство фізичних осіб)”, Черних Олександр, адвокат, Голова Комітету з питань примусового виконання рішень, розповів про реструктуризацію боргів боржника, назвав причини виникнення неплатоспроможності фізичних осіб та перші дії адвоката при наданні правничої допомоги в цьому питанні.

Кодекс України з процедур банкрутства (ст.1,6) визначає, що неплатоспроможність фізичної особи можна визначити як неспроможність (нездатність) боржника – фізичної особи виконати після настання встановленого строку грошові зобов’язання перед кредиторами не інакше, як через застосування судових процедур реструктуризації боргів боржника та погашення боргів боржника.

Неплатоспроможність фізичних осіб виникає з різних причин:

 • – неефективне розпорядження власними активами,
 • – надмірність взятих на себе фінансових зобов’язань,
 • – знецінення майнового забезпечення,
 • – зміна умов оплати праці тощо.

Наявність таких факторів може призвести до нездатності фізичних осіб самостійно розраховуватись з кредиторами.

Інститут неплатоспроможності фізичних осіб призначений для зняття з боржника – фізичної особи тягаря боргів, які мають значний розмір та не можуть бути погашені за рахунок поточних доходів та продажу належного цій особі майна.

В результаті банкрутства фізичної особи вона звільняється від боргів (ст. 134 КУзПБ).

Податковий борг, що виник протягом трьох років до дня постановлення ухвали про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника, визнається безнадійним та списується у процедурі реструктуризації боргів боржника (ст. 125 КУзПБ).

Крім того, протягом 120 днів після відкриття провадження у справі встановлюється правовий режим мораторію на задоволення вимог кредиторів (ст. 120 КУзПБ), що означає зупинення виконання грошових зобов’язань, нарахування неустойки, інфляційних компенсацій тощо.

Перш ніж розпочинати справу потрібно:

 1. з’ясувати що вже знає клієнт про процедури реструктуризації та банкрутства
 2. дізнатися причини незадовільного фінансового стану
 3. встановити спільно з клієнтом шляхи та джерела відновлення фінансового стану

План реструктуризації повинен бути реалістичним, тобто при першій зустрічі з клієнтом потрібно з’ясувати на скільки реальні його шляхи відновлення фінансового стану.

Типи боржників:

 • Боржники, які вже обізнані із призначенням інституту банкрутства та основами законодавчого регулювання цих відносин.

Такі особи фактично вже визначились із необхідністю звернення до суду із заявою про відкриття провадження і необхідною інформацією для них є умови та особливості процедур, які будуть до них застосовані. При роботі з цією категорією осіб рекомендованим є наступний порядок дій:

 • 1) надання консультації щодо послідовності дій (плану) у такій справі;
 • 2) отримання від особи всіх документів, необхідних для підготовки заяви про відкриття провадження;
 • 3) у разі відсутності у особи певних документів, отримання їх копій, дублікатів;
 • 4) підготовка та направлення до господарського суду заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство;
 • 5) подальше представництво інтересів фізичної особи-боржника у справі про неплатоспроможність.
 • Боржники, чий рівень обізнаності у сфері банкрутства є мінімальним.Таким особам відомо про те, що існує законодавчо визначений порядок звільнення від боргів, але в силу рівня освіти та роду діяльності вони потребують більш ґрунтовної правової консультації. При роботі із цією категорією осіб рекомендованим є такий порядок дій:
 • 1) надання детальних правових консультацій щодо процедури неплатоспроможності – починаючи від рекомендаціій щодо підготовки документів до закінчуючи наслідками закриття провадження у справі, та всіх її стадій;
 • 2) отримання від особи документів, необхідних для підготовки заяви про відкриття провадження із обов’язковою перевіркою вказаних у них даних, надання допомоги у їх оформленні;
 • 3) у разі відсутності у особи тих чи інших документів, отримання їх копій, дублікатів;
 • 4) підготовка та направлення до господарського суду заяви про відкриття провадження;
 • 5) подальше представництво інтересів особи у справі про неплатоспроможність.
 • Боржники, які не обізнані із банкрутством як правовим інститутом.

Робота з цією категорією осіб є найскладнішою. Таким особам необхідно не тільки надати в доступній і зрозумілій їм формі роз’яснення щодо елементарних понять законодавства про банкрутство. Оскільки для таких осіб саме слово «банкрутство» є незрозумілим і може викликати острах та недовіру, вони можуть потребувати елементарної психологічної допомоги, яку можуть і повинні надати суб’єкти надання правової допомоги.

Для роботи з цією групою фізичних осіб можна рекомендувати такі послідовні дії:

 • 1) психологічна підтримка та неодноразові детальні консультації, які необхідно надавати зрозумілою для фізичної особи мовою;
 • 2) отримання від фізичної особи інформації про наявні у них документи, необхідні для підготовки заяви про відкриття провадження, та/або інформації, яка потрібна для пошуку даних у доступних джерелах;
 • 3) у разі відсутності у фізичної особи тих чи інших документів, отримання їх копій, дублікатів;
 • 4) самостійна підготовка заяви про відкриття провадження із додатками до неї та направлення її до господарського суду;
 • 5) подальше представництво інтересів клієнта у справі про неплатоспроможність.

На етапі надання консультацій з питань неплатоспроможності, насамперед, необхідно роз’яснити фізичній особі-боржнику, що із відкриттям провадження у справі про банкрутство у житті клієнта з’явиться новий суб’єкт – арбітражний керуючий, який відповідно до норм КУзПБ матиме повноваження, зокрема:

 • – отримувати у встановленому законом порядку всю необхідну інформацію про майновий стан боржника, у тому числі таку, що є конфіденційною або банківською таємницею, від юридичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, від інших фізичних осіб (за згодою останніх);
 • – отримувати інформацію з державних реєстрів, у тому числі з бюро кредитних історій, діяльність яких регулюється Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій»;
 • – здійснювати огляд майна боржника;
 • – отримувати інформацію про рух коштів на рахунках боржника;
 • – виявляти та складати опис майна боржника;
 • – здійснювати функції з управління та розпорядження майна боржника

На першому етапі адвокат повинен зробити наступне:

 • – надати переваги, які надає боржнику провадження у справі про неплатоспроможність;
 • – надати можливість для конкретної фізичної особи звернутись до суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність;
 • – виконати дії, які пов’язані з підготовкою необхідних документів;
 • – прорахувати орієнтовні витрати на ведення справи в суді;
 • – попередити про негативні наслідки звернення до суду із заявою про відкриття провадження у справі;
 • – врахувати правові наслідки визнання фізичної особи банкрутом.