Як запобігти конфлікту інтересів та як діяти у разі його виникнення? – адвокат Валентин Лучковський

Одним із принципів здійснення адвокатської діяльності є принцип уникнення конфлікту інтересів, його порушення має наслідком настання дисциплінарної відповідальності у порядку, встановленому законом «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». А тому адвокату важливо розуміти, коли може виникнути суперечність між його особистими інтересами та професійними правами й обов’язками, коли інтереси його клієнтів можуть суперечити один одному, а в разі виникнення такої ситуації – усунути її.

Про значення принципу уникнення конфлікту інтересів, обов’язок адвоката повідомити про конфлікт інтересів, дії при наявності обставин, що можуть призвести до його виникнення, а також випадки, коли є можливим надання правничої допомоги при конфлікті інтересів, дізнавалися адвокати Тернопільської області під час заходу з підвищення кваліфікації «Конфлікт інтересів в адвокатській діяльності», лектором якого виступив Валентин Лучковський, адвокат, керуючий партнер АО «Лучковський і партнери», представник Хмельницької області у ВКДКА.

Необхідність дотримання принципу уникнення конфлікту інтересів передбачена частиною 1 статті 4 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Хартією основних принципів європейської адвокатської професії.

Принцип уникнення конфлікту інтересів відіграє важливу роль в адвокатській діяльності та спрямований на:

 • забезпечення довірчих відносин між адвокатом та клієнтом;
 • неможливість використання конфіденційної інформації, отриманої від особи, проти самої особи і, відповідно на шкоду цій особі;
 • забезпечення об’єктивності та неупередженості адвоката під час виконання ним своїх професійних обов’язків;
 • забезпечення пріоритету інтересів клієнта, а відповідно вчинення адвокатом всіх необхідних дій під час надання правничої допомоги та невчинення жодних дій, які мали б свої результатом негативні наслідки для клієнта.

Статтею 21 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» на адвоката покладається обов’язок щодо невідкладного повідомлення клієнта/клієнтів про виникнення конфлікту інтересів. На вимогу клієнта до укладення договору про надання правничої допомоги адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднанням) має повідомити клієнту про обставини, що можуть вплинути на можливе виникнення конфлікту інтересів.

Якщо у спілкуванні з посадовими особами, службовцями та іншими працівниками клієнта – юридичної особи, пов’язаному з наданням правничої допомоги цьому клієнту, стає очевидним, що виникає ситуація конфлікту інтересів, адвокат повинен недвозначно повідомити, що він представляє клієнта – юридичну особу і пояснити свої обов’язки, пов’язані з конфліктом інтересів (статті 16, 39 Правил адвокатської етики).

Водночас недотримання принципу конфлікту інтересів можливе у разі, якщо:

 1. є згода клієнта або всіх клієнтів між якими виник спір або існує потенційна загроза виникнення конфлікту інтересів на подальше представництво інтересів адвокатом;
 2. якщо є звернення клієнта до відповідних органів із вимогами до адвоката;
 3. якщо це пов’язано із необхідністю захисту адвокатом своїх прав та/або інтересів.

При цьому варто врахувати, що в другому і третьому випадках адвокат має право надати інформацію лише в обсязі, який необхідний для захисту своїх прав та/або інтересів.

Неприпустимість конфлікту інтересів має забезпечуватись на всіхетапах діяльності адвоката:

 1. на стадії прийняття доручення клієнта (перед укладенням договору про надання правничої допомоги) (ч. 1 ст. 16 ПАЕ «На вимогу клієнта до укладення договору адвокат має повідомити клієнту… про обставини, що можуть вплинути на можливе виникнення конфлікту інтересів», ст. 20 ПАЕ «Адвокат не має права прийняти доручення, якщо інтереси клієнта об’єктивно суперечать інтересам іншого клієнта, у т. ч. отримав від іншого клієнта конфіденційну інформацію);
 2. у процесі виконання доручення клієнта (ст. 34 ПАЕ «Якщо адвокат в процесі виконання доручення дізнався про існування конфлікту інтересів… Він повинен розірвати договір»);
 3. після виконання доручення клієнта (ч. 2 ст. 35 ПАЕ «Обов’язки адвоката щодо дотримання принципу конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів продовжують діяти і після завершення виконання договору»).

При наявності обставин, що можуть призвести до конфлікту інтересів, адвокат повинен:

 1. На стадії прийняття доручення:

– повідомити клієнту про наявність обставин, які можуть вплинути на виникнення конфлікту інтересів;

– відмовитись від прийняття доручення клієнта або укласти договір про надання правничої допомоги за умови наявності письмової згоди клієнта (клієнтів) та при відсутності заборон, встановлених процесуальним законодавством;

 1. У процесі виконання доручення клієнта:

– повідомити клієнту (клієнтам) про виникнення (можливість виникнення) конфлікту інтересів;

– при відсутності заборон, встановлених процесуальним законодавством, отримати письмову згоду клієнта (клієнтів); або розірвати договір про надання правничої допомоги з клієнтом (клієнтами).

 1. Після виконання доручення клієнта:

– відмовитись від укладення договору із потенційним клієнтом, якщо є вірогідність виникнення конфлікту інтересів між цим потенційним клієнтом та клієнтом, якому раніше надавалась правова допомога;

– отримати письмову згоду клієнта, якому раніше надавалась правнича допомога та письмову згоду потенційного клієнта до моменту укладення договору.

Принцип уникнення конфлікту інтересів детально розкритий у Рішеннях Ради адвокатів України:

 1. Рішення РАУ № 246 від 19.11.2013 «Про надання роз’яснень щодо можливості адвокатів, які зареєстровані в одному адвокатському об’єднанні, здійснювати захист різних за процесуальним статусом осіб»

Адвокати, які є учасниками одного адвокатського об’єднання, мають право в одному кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування представляти інтереси (бути захисниками) потерпілого та підозрюваного за умови відсутності конфлікту інтересів, обставин, визначених статтею 46 КПК України, та відсутності підстав для відводу захисника (представника), встановлених статтею 78 КПК України.

 1. Рішення РАУ № 127 від 13.11.2015 «Про затвердження роз’яснення щодо можливості надання правової допомоги адвокатами (подружжям) одночасно різним сторонам (учасникам) провадження»

Відповідно до приписів статті 28 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» одночасне надання правової допомоги адвокатами, які є подружжям, в одному і тому ж господарському, цивільному, адміністративному процесі чи в кримінальному провадженні, або в ході розгляду справи про адміністративне правопорушення клієнтам, процесуальні інтереси яких є протилежними і суперечать один одному, вказує на те, що таке виконання договору про надання правової допомоги може суперечити інтересам адвоката, членів його сім’ї і за загальним правилом є забороненим відповідно до закону.

 1. Рішення РАУ № 4 від 26.02.2016 «Про затвердження роз’яснення щодо можливості одночасного представництва інтересів двох або більше позивачів чи відповідачів адвокатом в одному цивільному процесі»

При дотриманні усіх вищевказаних умов, передбачених нормами законодавства України та Правилами адвокатської етики, одночасне представництво інтересів двох або більше позивачі чи двох або більше відповідачів одним адвокатом в одному цивільному процесі є можливим.

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.