Які існують альтернативи застосуванню кримінальної відповідальності? – адвокат Олексій Горох

Про 100 альтернатив застосуванню кримінальної відповідальності розповів під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури НААУ Олексій Горох, адвокат, заступник Голови комітету з кримінального права та процесу НААУ, доцент кафедри кримінального та кримінального процесуального права НаУКМА, доктор юридичних наук.

Кримінальна відповідальність являє собою один із видів юридичної відповідальності, що полягає у передбачених Кримінальним кодексом України обмеженнях прав і свобод особи, яка вчинила злочин, що індивідуалізується в обвинувальному вироку суду.

Кримінальна відповідальність настає з моменту набрання законної сили обвинувальним вироком суду (рішення КСУ у справі про депутатську недоторканність від 27 жовтня 1999 р. № 9-рп/99).

Поруч з цим Кримінальний кодекс України передбачає альтернативи застосуванню кримінальної відповідальності залежно від стадії кримінального провадження. Це норми про виключення кримінальної відповідальності чи звільнення від неї:

  • під час досудового розслідування – 77 норм;
  • під час судового провадження – 1 норма;
  • при ухваленні вироку – 14 норм;
  • під час виконання вироку – 28 норм.

Лектор детально розібрав норми про виключення кримінальної відповідальності під час досудового розслідування за відсутності в діянні ознак кримінального правопорушення або складу кримінального правопорушення, а також норми, що встановлюють обставини, які виключають протиправність діяння.

Олексій Горох наголосив, що досудове розслідування не розпочинається, якщо встановлено відсутність ознак кримінального правопорушення на етапі прийняття рішення про початок досудового розслідування (ст. 214 КПК).

Ураховуючи позицію Верховного Суду, викладену у постанові від 30.09.2021 у справі № 556/450/18, слідчий, прокурор після прийняття та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, виходячи з їх змісту, має перевірити достатність даних, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, за наслідками чого ним приймається рішення про початок досудового розслідування шляхом внесення відповідних відомостей до ЄРДР. У разі ж відсутності таких даних, слідчий, прокурор з метою недопущення вказаних негативних наслідків не повинні вносити такі відомості до ЄРДР (Ухвали Вищого антикорупційного суду від 07 жовтня 2022 року у справі № 991/4166/22, провадження №1-кс/991/4185/22 (ЄДРСРУ № 106693048) та від 13 жовтня 2022 року у справі № 991/4442/22, провадження № 1-кс/991/4459/22 (ЄДРСРУ № 106790300).

Окрему увагу було сфокусовано на процесуальних аспектах застосування норм про виключення кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення. Так, у випадку, якщо досудове розслідування не розпочато, за відсутності заяви потерпілого у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення кримінальне провадження не може бути розпочато (ч. 1 ст. 477 КПК). У разі, якщо досудове розслідування розпочато, за відмови потерпілого або його представника від обвинувачення на стадії досудового розслідування кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення закривається прокурором (ч. 4 ст. 284 КПК).

Поділився з учасниками Олексій Горох алгоритмом дій адвоката, спрямованих на закриття кримінального провадження за відсутністю ознак правопорушення або складу правопорушення та оскарження відмови у вчиненні таких дій, що включає:

  • оскарження бездіяльності слідчого, прокурора, яка полягає у нездійсненні процесуальних дій, які він зобов’язаний вчинити у визначений законом строк (п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК) – винести вмотивовану постанову, про повну або часткову відмову в задоволенні клопотання (ч. 2 ст. 220 КПК);
  • оскарження рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих дій (п. 7 ч. 1 ст. 303 КПК) – вчинити дії, визначені п. 1 ч. 2 ст. 283, п. 2 ч. 1 ст. 284, ч. 4 ст. 284 КПК України у частині підозри;
  • оскарження повідомлення слідчого, прокурора про підозру після спливу 2 місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину (п. 10 ч. 1 ст. 303 КПК).

Проаналізував лектор також норми про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі положень Загальної та Особливої частин Кримінального кодексу України.

Говорячи про процесуальні аспекти звільнення від кримінальної відповідальності, Олексій Горох зазначив, що встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду (ч. 2 ст. 286 КПК). Звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом (ч. 1 ст. 286 КПК).

Якщо під час судового провадження встановлена відсутність в діянні особи ознак правопорушення або складу правопорушення (п. 1, 2 ч. 1 ст. 284 КПК), суд зобов’язаний ухвалити виправдувальний вирок.

Під час судового провадження виключається кримінальна відповідальність у разі:

  • відмови потерпілого або його представника від обвинувачення у кримінальному провадженні у формі приватного обвинувачення під час судового провадження (п. 7 ч. 1 ст. 284 КПК);
  • відмова прокурора від підтримання державного обвинувачення під час судового провадження (п. 2 ч. 2 ст. 284 КПК);
  • встановлення під час судового провадження підстав для звільнення від кримінальної відповідальності на підставі положень Кримінального кодексу України.

Розібрав лектор з учасниками підстави для звільнення від кримінальної відповідальності під час ухвалення вироку, заміну покарання більш м’яким, звільнення від покарання під час виконання вироку (до початку відбування покарання, під час відбування покарання), заміну покарання більш м’яким, а також пом’якшення покарання під час виконання вироку.

Аби першим отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.