Якщо адвокат заявив клопотання не до, а вже після виступу в дебатах свого підзахисного, суд вправі відмовити у відкладені розгляду справи для підготовки до судових дебатів

Під час судових дебатів, крім промов учасників судового провадження, будь-яких інших процесуальних дій, за винятком рішення про відновлення з’ясування обставин, чинним законодавством не передбачено. Стадія судових дебатів не передбачає розгляду клопотань та заяв.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: місцевий суд визнав винуватим і засудив ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 15 – п. 7 ч. 2 ст. 115 КК.

Апеляційний суд залишив без зміни вирок суду щодо ОСОБА_1.

Позиція ККС: змінено рішення судів попередніх інстанцій в частині кваліфікації дій ОСОБА_1, перекваліфіковано його дії на ч. 1 ст. 121 КК та ч. 1 ст. 296 КК.

Обґрунтування позиції ККС: колегія суддів ККС визнала безпідставними доводи
касаційної скарги захисника щодо порушення, на його думку, права засудженого
на захист, оскільки не було надано стороні захисту достатньо часу для підготовки до судових дебатів.

Судові дебати є самостійною частиною розгляду кримінального провадження, їх основу складають промови учасників судового розгляду, в яких вони дають оцінку діям обвинуваченого, аналізують досліджені в суді докази, висловлюють
висновки щодо винуватості чи невинуватості обвинуваченого, кваліфікації дій, міри покарання, вирішення цивільного позову та інших питань, що повинен
вирішити суд у ході постановлення вироку. Зокрема, під час судових дебатів,
крім промов учасників судового провадження, будь-яких інших процесуальних дій, за винятком рішення про відновлення з’ясування обставин (ч. 5 ст. 364 КПК),
чинним законодавством не передбачено.

Стадія судових дебатів не передбачає розгляду клопотань та заяв.

На підставі викладеного місцевий суд обґрунтовано відмовив захиснику у задоволенні клопотання про відкладення розгляду справи для підготовки до судових дебатів, яке він заявив на початку своєї промови. У контексті цього
необхідно наголосити, що клопотання захисник заявив після виступів прокурора,
потерпілого та його підзахисного — обвинуваченого ОСОБА_1.

З огляду на вказане суд апеляційної інстанції обґрунтовано поставив під сумнів твердження адвоката про те, що перерва в дебатах йому була необхідна для узгодження правової позиції з обвинуваченим, який є особою зі змішаним
розладом особистості з діагнозом «суміжна розумова відсталість», а тому потребує детального пояснення щодо процесуального розгляду справи, оскільки клопотання адвокат заявив не до, а вже після виступу в дебатах свого підзахисного.

Отже, ураховуючи викладене, а також те, що своїм правом на виступ у судових дебатах скористався як сам ОСОБА_1, так і захисник, який діє в його інтересах, немає жодних підстав вважати, що під час провадження в суді першої інстанції було порушено право обвинуваченого на ефективний захист, що позбавило
останнього справедливого судового розгляду і створило перешкоди для реалізації наданих йому прав.

Детальніше з текстом постанови ВС від 06.07.2022 у справі No 127/15447/20 (провадження No 51-5846км21) можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/105168215