Якщо розмір позовних вимог збільшено або пред’явлено нові, то недоплачену суму судового збору необхідно сплатити до звернення до суду

Положення щодо залишення заяви без руху застосовуються як у випадку, коли суд перед прийняттям до розгляду заяви встановить, що відповідно до поданого платіжного доручення (квитанції, чека тощо) сума судового збору не зарахована до спеціального фонду державного бюджету (частина друга статті 9 Закону), так і у випадку, коли до заяви взагалі не додані документи, які підтверджують сплату судового збору в установлених порядку і розмірі у зв ‘язку із збільшенням розміру позовних вимог.

КГС ВС розглянув касаційну скаргу АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» на постанову Північного апеляційного господарського суду від 29.10.2020 та на ухвалу Господарського суду Сумської області від 21.08.2020 у справі No 920/949/19 за позовом ТОВ «Сумитеплоенерго» до АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання» про стягнення 22 325 848, 74 грн та за зустрічним позовом АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об`єднання» до ТОВ «Сумитеплоенерго» про стягнення 1 780 838, 49 грн і прийняв постанову, в якій зазначив таке.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Ухвалою Господарського суду Сумської області від 16.09.2019 прийнято позовну
заяву ТОВ «Сумитеплоенерго» до розгляду та відкрито провадження у справі
No 920/949/19.

У жовтні 2019 року АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання»
звернулося до Господарського суду Сумської області із зустрічним позовом до ТОВ «Сумитеплоенерго» про стягнення 1 780 838,49 грн збитків.

Ухвалою Господарського суду Сумської області від 31.10.2019 прийнято для
спільного розгляду з первісним позовом зустрічний позов АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання».

17.06.2020 АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» подало
заяву про збільшення розміру позовних вимог за зустрічним позовом, в якій просило суд відстрочити сплату судового збору за звернення до суду із заявою про збільшення розміру позовних вимог до ухвалення рішення суду та стягнути з ТОВ «Сумитеплоенерго» 37 127 354,24 грн збитків, завданих неналежним виконанням обов’язків з транспортування теплової енергії протягом лютого 2018 року – березня 2019 року.

Ухвалою Господарського суду Сумської області від 18.06.2020 відмовлено АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» у відстроченні сплати судового збору, залишено без руху заяву АТ «Сумське машинобудівне науково-
виробниче об’єднання» про збільшення розміру позовних вимог за зустрічним позовом, встановлено АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» строк для усунення недоліків позовної заяви шляхом подання суду доказів доплати судового збору в сумі 530 197,73 грн, з урахуванням заяви про збільшення розміру позовних вимог за зустрічним позовом, – до 06.07.2020.

16.07.2020 АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» звернулося до суду із заявою, в якій просило суд продовжити строк для усунення недоліків позовної заяви шляхом подання до суду доказів доплати судового збору в сумі 530 197,73 грн, з урахуванням заяви про збільшення розміру позовних вимог за зустрічним позовом, на період не менший, ніж строк дії карантину, введеного (продовженого) КМУ постановою від 11.03.2020 No 211.

Ухвалою Господарського суду Сумської області від 10.08.2020 заяву АТ «Сумське
машинобудівне науково-виробниче об’єднання» про продовження строку задоволено, продовжено АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» встановлений ухвалою Господарського суду Сумської області від 18.06.2020 строк для усунення недоліків зустрічної позовної заяви, з урахуванням заяви про збільшення розміру позовних вимог за зустрічним позовом, – до 21.08.2020.

20.08.2020 АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» подало
заяву про продовження строку для усунення недоліків позовної заяви шляхом подання суду доказів доплати судового збору в сумі 530 197,73 грн, з урахуванням заяви про збільшення розміру позовних вимог за зустрічним позовом, до 31.08.2020, зважаючи на майновий стан, в якому перебуває АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» та дію карантину.

Ухвалою Господарського суду Сумської області від 21.08.2020 у задоволенні заяви АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» про продовження строку відмовлено.

Заяву АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» про збільшення розміру позовних вимог за зустрічним позовом та додані до неї документи повернуто заявнику без розгляду.

Ухвала була мотивована тим, що АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче
об’єднання» не усунуло недоліків позовної заяви з урахуванням заяви про збільшення розміру позовних вимог.

Крім того, суд першої інстанції вказав на те, що АТ «Сумське машинобудівне
науково-виробниче об’єднання», повторно подавши заяву про продовження строку для усунення недоліків заяви, не надало суду достатніх доказів того, що після продовження строку для усунення недоліків заяви відпадуть обставини, які позбавляють заявника можливості сплатити судовий збір у цей час.

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 29.10.2020
апеляційну скаргу АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання»
залишено без задоволення, ухвалу Господарського суду Сумської області від
21.08.2020 – без змін.

Не погоджуючись із зазначеними судовими рішеннями, АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» звернулося до КГС ВС з касаційною скаргою, в якій просило їх скасувати, а справу направити до Господарського суду Сумської області для вирішення питання про прийняття заяви АТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання» про збільшення розміру позовних вимог за зустрічним позовом у справі до розгляду.

ОЦІНКА СУДУ

КГС ВС, залишаючи судові рішення судів попередніх інстанцій без змін, зазначив таке.

Згідно з пунктом 2 частини другої статті 46 ГПК України позивач вправі, зокрема,
збільшити розмір позовних вимог до закінчення підготовчого засідання.

Відповідно до частин першої та другої статті 169 ГПК України при розгляді справи судом учасники справи викладають свої вимоги, заперечення, аргументи, пояснення, міркування щодо процесуальних питань у заявах та клопотаннях, а також запереченнях проти заяв і клопотань. Заяви, клопотання і заперечення подаються в письмовій або усній формі. У випадках, визначених цим Кодексом, або на вимогу суду заяви і клопотання подаються тільки в письмовій формі.

Загальні вимоги до форми та змісту письмової заяви, клопотання, заперечення
закріплено в статті 170 ГПК України. Водночас у частині п’ятій статті 46 та частині
третій статті 163 ГПК України встановлено спеціальні вимоги, зокрема, до заяви про збільшення розміру позовних вимог.

За частиною третьою статті 163 ГПК України у разі збільшення розміру позовних
вимог або зміни предмета позову несплачену суму судового збору належить сплатити до звернення до суду з відповідною заявою.

Аналогічні вимоги закріплено в абзаці другому частини другої статті 6 Закону, яка передбачає, що в разі якщо розмір позовних вимог збільшено або пред’явлено нові позовні вимоги, недоплачену суму судового збору необхідно сплатити до звернення до суду.

Правові наслідки неподання відповідних доказів встановлено в частині десятій
статті 174 ГПК України, яка передбачає, що заяви, скарги, клопотання, визначені цим Кодексом, за подання яких передбачено сплату судового збору, залишаються судом без руху також у випадку, якщо на момент відкриття провадження за відповідною заявою, скаргою, клопотанням суд виявить, що відповідна сума судового збору не зарахована до спеціального фонду державного бюджету.

КГС ВС зауважив, що положення частини десятої статті 174 ГПК України
застосовуються не лише у випадку, коли суд перед прийняттям до розгляду заяви встановить, що відповідно до поданого платіжного доручення (квитанції, чека тощо) сума судового збору не зарахована до спеціального фонду державного бюджету (частина друга статті 9 Закону), а також у випадку, коли до заяви взагалі не додані документи, які підтверджують сплату судового збору в установлених порядку і розмірі у зв’язку із збільшенням розміру позовних вимог.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 15.04.2021 у справі No 920/949/19 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/96275990.

Аналогічна правова позиція викладена в постанові КГС ВС від 27.05.2021 у справі No 910/5506/20.