Юрисдикція суду щодо спорів про звільнення з посади помічника судді: ВП ВС

Позивачка звернулася з позовом проти суду, з посади помічника судді в якому її звільнили. Думки судів першої та апеляційної інстанцій про те, за правилами якого судочинства – цивільного чи адміністративного – розглядати спір, розійшлися.

Велика Палата Верховного Суду мала вирішити, до юрисдикції якого суду належить розгляд вимог про скасування виданого після 15 грудня 2017 року наказу про звільнення з посади помічника судді, поновлення на цій посаді, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної шкоди, завданої у зв’язку зі звільненням.

Суд першої інстанції врахував висновок, викладений у постанові Великої Палати ВС від 2 жовтня 2019 року у справі № 815/1594/17, згідно з яким помічник судді є особою, яка перебуває на публічній службі. Тому в разі виникнення спору за її участю, зокрема з приводу звільнення з публічної служби, на такий спір поширюється юрисдикція адміністративного суду.

Натомість апеляційний суд врахував висновок Великої Палати ВС, сформульований в іншій постанові – від 13 березня 2019 року у справі № 308/4431/17. Суд вважав, що цей спір слід розглядати за правилами цивільного судочинства, оскільки станом на час звільнення позивачки посада помічника судді належала до патронатної, а не державної служби.

Велика Палата ВС погодилася з висновками суду першої інстанції, з огляду на те, що станом на день звільнення позивачки у справі № 368/561/19 посада помічника судді належала до патронатної служби, а вирішення спору в суді було ініційоване у травні 2019 року. Тому вимоги позивачки про скасування наказу про звільнення, поновлення на посаді помічника судді, про стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та поєднану з ними вимогу про відшкодування моральної шкоди треба розглядати за правилами адміністративного судочинства.

Велика Палата ВС зауважила, що на визначення юрисдикції суду щодо розгляду спорів про прийняття на посаду помічника судді, проходження служби на цій посаді та звільнення з неї вплинули зміни до Закону України «Про державну службу» та до КАС України. Хронологію вказаних змін можна окреслити трьома періодами: 1) до 30 квітня 2016 року включно; 2) з 1 травня 2016 року до 14 грудня 2017 року включно; 3) з 15 грудня 2017 року.

До набрання 1 травня 2016 року чинності Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу» помічник судді був державним службовцем. Тому згідно з приписами КАС України у редакції, що була чинною до 15 грудня 2017 року, ініційовані до 30 квітня 2016 року включно спори щодо призначення на посаду помічника судді, перебування на цій посаді та звільнення з неї належали до юрисдикції адміністративного суду.

Із 1 травня 2016 року посада помічника судді перестала належати до посад державної служби, тоді КАС України в редакції, що була чинною до 15 грудня 2017 року, для визначення юрисдикції адміністративного суду не поширював поняття публічної служби на службу патронатну. Тому ініційовані з 1 травня 2016 року до 14 грудня 2017 року включно спори щодо призначення на посаду помічника судді, перебування на цій посаді та звільнення з неї слід розглядати за правилами цивільного судочинства (аналогічні висновки Велика Палата ВС сформулювала у постановах від 13 березня 2019 року у справі № 308/4431/17 і від 13 березня 2019 року у справі № 815/2546/17).

З огляду на зміни до КАС України, що набрали чинності 15 грудня 2017 року, спори про призначення на посаду помічника судді, перебування на цій посаді та звільнення з неї, розгляд яких ініційований із 15 грудня 2017 року, слід розглядати за правилами адміністративного судочинства (аналогічні висновки Велика Палата ВС виклала в постанові від 13 листопада 2019 року у справі № 640/293/19).

Для забезпечення єдності судової практики у зазначеній категорії спорів Велика Палата ВС відступила від викладеного нею у постанові від 2 жовтня 2019 року у справі № 815/1594/17 висновку щодо юрисдикції адміністративного суду (у тій справі позов був поданий у березні 2017 року та стосувався накладення на помічника судді дисциплінарного стягнення у листопаді 2016 року, тобто після набрання чинності Законом України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу»).

Із повним текстом постанови Великої Палати ВС від 29 вересня 2020 року у справі № 368/561/19 (провадження № 14-118цс20) можна ознайомитися за посиланням http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/92571174.