Колізію норм щодо посвідчення повноважень адвоката у виконавчому проваджені усунуто

Вимоги щодо посвідчення повноважень адвоката, закріплені в Законі «Про виконавче провадження», приведено у відповідність до норм Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Надавати витяг з договору за наявності ордеру більше не потрібно.

3 серпня, набрав чинності Закон від 10.04.2023 № 3022-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення доступу до безоплатної правничої допомоги». Ним були внесені зміни і до ст. 16 Закону «Про виконавче провадження», яка визначає правила представництва сторін у виконавчому провадженні.

Про це повідомляє Національна асоціація адвокатів України.

За загальним правилом повноваження адвоката як представника посвідчуються зокрема ордером. І донедавна до ордеру обов’язково мав додаватися витяг з договору, в якому зазначаються повноваження адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення окремих дій як представника сторони виконавчого провадження. Витяг мав засвідчуватися підписами сторін договору.

Національна асоціація адвокатів України неодноразово порушувала перед Міністерством юстиції (регулятором діяльності органів виконавчої служби) питання про те, що ця норма ч. 4 ст. 16 Закону про виконавче провадження не узгоджується із положеннями Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність, згідно із якими ордер є достатнім підтвердженням повноважень адвоката на представництво клієнта.

Так, ст. 24 Закону про адвокатуру та адвокатську діяльність, встановлюючи вимоги до адвокатського запиту, вимагає додавати до нього посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правничої допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється. Але, отримуючи адвокатський запит, оформлений відповідно до цих вимог, виконавці донедавна відмовляли у його задоволенні на підставі невідповідності вимог Закону про виконавче провадження.

Від сьогодні, згідно із оновленою редакцією абз. 2 ч. 4 ст. 16 цього Закону, повноваження адвоката як представника підтверджуються одним з таких документів:

1) довіреністю;

2) ордером, виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»;

3) дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правничої допомоги, виданим відповідно до Закону України «Про безоплатну правничу допомогу».

Нагадаємо, нещодавно Рада адвокатів України також звертала увагу на необхідність внесення змін до Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Мін’юсту від 18.10.2000 № 52/5. Адже встановлені Міністерством юстиції вимоги до документів, що пред’являються адвокатом для отримання документів у відділах державної реєстрації актів цивільного стану, не корелюються із законом.