Коли норми КПК прямо не передбачають можливості ухвалення слідчими суддями відмови у відкритті апеляційного провадження за скаргами на ухвали слідчих суддів, за якими повернуто різні за змістом клопотання та різних учасників провадження

З метою забезпечення єдності судової практики щодо можливості апеляційного оскарження під час досудового розслідування ухвал слідчих суддів, за якими повернуто різні за змістом клопотання різних учасників кримінального провадження, у випадках коли норми КПК прямо не передбачають можливості ухвалення слідчими суддями таких рішень (застосування положень ст.309 КПК), а також у зв’язку з необхідністю відступити від висновку, викладеного в раніше ухвалених рішеннях, кримінальне провадження передано на розгляд об’єднаної палати

Обставини справи: за ухвалою слідчого судді повернуто клопотання старшого слідчого про арешт майна. Слідчий суддя, обґрунтовуючи своє рішення, вказав, що клопотання про арешт майна подано з порушенням правил територіальної підсудності, а тому воно підлягає поверненню у зв’язку з неможливістю розгляду місцевим судом.

За ухвалою судді апеляційного суду на підставі ч. 4 ст.399КПК відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою прокурора з мотивів того, що оскаржувана ухвала слідчого судді не входить до переліку ухвал слідчих суддів, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування.

Позиція ККС: матеріали провадження передано на розгляд ОП.

Обґрунтування позиції ККС: перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування в апеляційному порядку, викладено в частинах1 та 2 ст. 309 КПК.

Колегія суддів вважає, що суддя апеляційного суду, встановивши, що апеляційну скаргу було подано на судове рішення, яке відповідно до вимог КПК не підлягає апеляційному оскарженню, згідно з положеннями ч.4 ст.399 цього Кодексу, обґрунтовано відмовив у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою прокурора.

Така позиція колегії суддів узгоджується з позицією колегії суддів Першої, Другої і Третьої судових палат ККС, висловленою, зокрема в ухвалах: від14.05.2018 (справа No266/1568/18, провадження No 51-5957ск18); від09.11.2018 (справа No294/1317/18, провадження No 51-9693ск18); від28.01.2019 (провадження No51-324ск19); від22.03.2019 (справа No371/1616/18, провадження No51-949ск19); від29.07.2019 (справа No757/19209/19-к, провадження No51-3690ск19); від23.07.2020 (справа No641/616/20, провадження No51-3405ск20), де суд касаційної інстанції відмовив у відкритті касаційного провадження на ухвали апеляційного суду про відмову у відкритті апеляційного провадження за апеляційними скаргами на ухвали слідчих суддів про повернення клопотання про скасування арешту майна та про повернення клопотання про тимчасовий доступ до речей.

Аналогічну позицію висловила колегія суддів Третьої судової палати ККС у постанові від 25.09.2019 (справа No359/4458/19, провадження51-3665км19). Проте в практиці ККС існує інша правова позиція щодо застосування ч.4 ст.399 КПК при перегляді в касаційному порядку ухвал суду апеляційної інстанції про відмову у відкритті провадження за апеляційними скаргами на ухвали слідчого судді, за якими повернуто клопотання учасників кримінального провадження.

Зокрема, колегії суддів як Другої,так і Третьої судових палат ККС постановами від 11.06.2020 (справа No740/1273/20, провадженняNo51-1978км20), від 24.06.2020 (справа No521/15791/19, провадженняNo51-178км20), від 11.11.2020 (справа No757/22075/20-к, провадження No51-3515км20) скасували ухвали апеляційних судів про відмову у відкритті апеляційного провадження за апеляційними скаргами на ухвали слідчих суддів: про повернення клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою; про повернення клопотання адвоката про скасування арешту майна; про повернення клопотання захисника про зміну підозрюваному запобіжного заходу, відповідно, і призначили новий розгляд у судах апеляційної інстанції.

У вказаних рішеннях колегії суддів касаційного суду вказали, що апеляційний суд, постановляючи ухвалу про відмову у відкритті апеляційного провадження,залишив поза увагою, що слідчий суддя ухвалив рішення, яке прямо не передбачено нормами КПК, а тому такі ухвали підлягають апеляційному оскарженню.

ВС відзначає, що,не зважаючи на те, що в наведених вище для порівняння рішеннях, апеляційні суди відмовили у відкритті апеляційного провадження за апеляційними скаргами на ухвали слідчих суддів, за якими повернуто різні за змістом клопотання та різних учасників кримінального провадження, тим не менш, у всіх цих випадках норми КПК прямо не передбачають можливості ухвалення слідчими суддями таких рішень, атому колегія суддів вважає, що наведені приклади стосуються подібних правовідносин.

У зв’язку з цим колегія суддів Третьої судової палати ККС ВС вважає за необхідне відступити від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в постановах ВС у складі колегії суддів Другої і Третьої судових палат ККС від11.06.2020 (справа No740/1273/20, провадженняNo51-1978км20), від24.06.2020 (справа No521/15791/19, провадження No51-178км20), від11.11.2020 (справа No757/22075/20-к, провадження No51-3515км20).

Детальніше з текстом ухвали ВС від 27.01.2021 у справі No646/3986/19 (провадженняNo51-3335км20) можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/94591880