Коли суд не зобов’язаний направляти стороні захисту копію судового рішення в порядку ч. 7 ст. 376 КПК

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: місцевий суд відмовив у задоволенні клопотання захисника в інтересах ОСОБА_7 про скасування
арешту та повернення речових доказів, а саме грошових коштів, у кримінальному провадженні.

Апеляційний суд відмовив у задоволенні клопотання захисника про поновлення строку апеляційного оскарження цієї ухвали.

Суд апеляційної інстанції, приймаючи таке рішення, виходив із того, що з матеріалів справи та журналу судового засідання вбачається, що 27.04.2022 під час судового розгляду клопотання про скасування арешту обвинувачений ОСОБА_7 та його захисник були присутні. При цьому суддею було оголошено
резолютивну частину рішення, учасникам процесу роз’яснено порядок та строки
апеляційного оскарження, а також і те, що повний текст судового рішення буде
складено та проголошено 28.04.2022. Відповідно до штемпеля вхідної
кореспонденції апеляційного суду апеляційна скарга захисника, разом з клопотанням про поновлення строку, до суду надійшла 23.05.2022. Відповідно до даних поштового конверту та трекінгу, апеляційна скарга була подана до установи зв’язку 15.05.2022, поза межами строку апеляційного оскарження.
Водночас суд апеляційної інстанції зазначив, що в матеріалах справи відсутні
заяви чи клопотання захисту про отримання повного тексту судового рішення.

З приводу посилання захисника на відсутність повного тексту ухвали, що оскаржується, в ЄРДСР та неознайомлення з мотивами суду, суд апеляційної інстанції послався на те, що ця обставина не перешкодила захиснику скласти
повний та змістовний текст апеляційної скарги 15.05.2022, поза межами строку на апеляційного оскарження.

Водночас суд апеляційної інстанції зазначив, що з огляду на тривалість проміжку часу між отриманням апелянтом відомостей про рішення, що оскаржується, його зміст, та фактичним поданням апеляційної скарги, її не можна вважати поданою без невиправданої затримки.

За таких обставин суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що наведені адвокатом причини пропуску строку оскарження ухвали слідчого судді не можна
визнати поважними, а тому обґрунтовано повернув їй апеляційну скаргу.

Позиція ККС: залишено без зміни ухвалу апеляційного суду.

Обґрунтування позиції ККС: ККС погоджується з висновком апеляційного суду про те, що наведені захисником підстави для поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали суду першої інстанції не містять достатніх та необхідних доказів поважності пропуску строку апеляційного оскарження.

З матеріалів провадження вбачається, що в судовому засіданні 27.04.2022 сторона захисту була присутня. На день проголошення повного тексту судового
рішення, яке відбулося наступного дня 28.04.2022 (а не 29.04.2022, як про це зазначає у касаційній скарзі захисник) сторона захисту не з’явилася.

Разом з тим, будучи обізнаною про прийняття рішення місцевим судом
27.04.2022, апеляційну скаргу захисник подала лише 15.05.2022, тобто
з пропуском строку на апеляційне оскарження.

Згідно з ЄДРСР ухвала місцевого суду 27.04.2022 була надіслана судом до ЄДРСР 28.04.2022, зареєстрована 29.04.2022, оприлюднена 02.05.2022. Цим
спростовуються доводи захисника стосовно того, що оскаржуване нею судове
рішення, що оскаржується, відсутнє у ЄДРСР.

З урахуванням наведеного та того, що сторона захисту була присутня під час судового розгляду 27.04.2022, у суду був відсутній обов’язок направляти їй копію судового рішення у порядку ч. 7 ст. 376 КПК. Дані про те, що захисник була позбавлена можливості отримати судове рішення після проголошення його
повного тексту у порядку ч. 6 ст. 376 КПК відсутні. Проте апеляційну скаргу подано стороною захисту поза межами 7-денного строку встановленого КПК
навіть після оприлюднення рішення в ЄДРСР 02.05.2022.

Постанова колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 14.02.2023 у справі No 204/435/21 https://reyestr.court.gov.ua/Review/109019024