Комісія Міністерства юстиції України з питань застосування заходів впливу буде каратиме адвокатів: затверджено наказ

Мін’юст затвердив Порядок розгляду Міністерством юстиції України та його територіальними органами справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та застосування заходів впливу.

Порядок затверджено наказом № 2112/5 від 10.06.2021, який набере чинності з дня, наступного за днем опублікування.

Дія цього Порядку поширюється на суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюється Мін’юстом, його територіальними органами, а саме:

  • адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально;
  • нотаріусів;
  • суб’єктів господарювання, що надають юридичні послуги;
  • осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами.

Розгляд справ та застосування до суб’єкта заходів впливу за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії здійснюється Комісією Міністерства юстиції України / територіального органу Мін’юсту з питань застосування заходів впливу за порушення вимог законодавства, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.