Критерії відповідності винаходу умовам патентоздатності: Постанова КГС ВС

Причиною спору у справі № 910/19256/16 стали питання: за первісним позовом – щодо наявності або відсутності порушення прав інтелектуальної власності Мові Хелс ГмбХ на винахід, що охороняються патентом та випливають з нього; за зустрічним позовом – щодо дійсності того ж патенту.

Рішенням Господарського суду міста Києва, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду, первісний позов задоволено; у задоволенні зустрічного позову відмовлено.

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду скасував рішення судів попередніх інстанцій і передав справу на новий розгляд до Господарського суду міста Києва з огляду на таке.

Згідно із ч. 4 ст. 75 ГПК України обставини, встановлені рішенням суду, зокрема в господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Попередні судові інстанції не з’ясували належним чином взаємозв’язку між справою № 911/2551/17 і цією справою, тому в КГС ВС не було підстав для висновку про відповідність оскаржуваних судових рішень приписам ст. 236 ГПК України щодо законності та обґрунтованості судового рішення.

КГС ВС, приймаючи рішення у цій справі, врахував також заборону формалізму як одну з вимог принципу пропорційності, який зобов’язує суди не допускати декларативного підходу в оцінці доказів.

За основу судових рішень у цій справі було взято, зокрема, висновок експертизи від 15 листопада 2019 року.

Надання винаходу правової охорони відбувається в порядку, встановленому Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 15 березня 2002 року № 197.

Водночас питання щодо відсутності патентоздатності винаходу має вирішуватися з урахуванням тих самих критеріїв перевірки новизни, що й питання стосовно її наявності. Критерії перевірки новизни, вимоги до формули і порядок проведення (зміст) експертизи по суті визначені у Правилах розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель, і висновок щодо відповідності винаходу умовам патентоздатності не може суперечити їх приписам.

Однак, розглядаючи справу, суди попередніх інстанцій як не підтвердили, так і не спростували відповідності здійсненої перевірки формули винаходу кожного з експертних висновків у справі при вирішенні питання щодо наявності або відсутності новизни винаходу тому порядку, який визначено Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» та Правилами розгляду заявки на винахід та заявки на корисну модель.

Детальніше з текстом постанови Верховного Суду від 21 липня 2020 року у справі № 910/19256/16 можна ознайомитися за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/90515349.