КСУ ухвалив рішення у справі щодо виплати одноразової грошової допомоги поліціянтам

Конституційний Суд України 22 жовтня ухвалив Рішення у справі за конституційними скаргами Давимоки Олександра Григоровича, Бойка Миколи Вікторовича, Крюка Володимира Миколайовича та Токаренка Віталія Леонідовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 4 частини першої статті 97 Закону України «Про Національну поліцію» від 2 липня 2015 року № 580–VIII зі змінами (далі – Закон № 580).

Цим Рішенням Суд визнав такими, що відповідають Конституції України (є конституційними), положення пункту 4 частини першої статті 97 Закону № 580.

Суб’єкти права на конституційну скаргу стверджують, що, застосовуючи у їхніх справах вказані положення Закону № 580, суди порушили конституційні гарантії соціального захисту, оскільки виплата одноразової грошової допомоги у разі визначення інвалідності поліцейському внаслідок захворювання, поранення, пов’язаних з проходженням ним служби в органах внутрішніх справ або поліції, не може пов’язуватися з такою умовою, як підстава звільнення.

Автори клопотань зазначають, що у зв’язку з тим, що «вказана допомога виплачується лише працівникові поліції, якого звільнено по хворобі» та за умови «визначення інвалідності поліцейському протягом шести місяців після звільнення його з поліції», такі норми Закону № 580 є дискримінаційними.

У Рішенні Суду зазначається, що зі змісту оспорюваних положень Закону № 580 вбачається, що держава гарантує поліцейському, який визнаний особою з інвалідністю (за певних умов), одноразову грошову допомогу, яка є соціальною виплатою. Отримання одноразової грошової допомоги законодавець зумовлює неможливістю подальшого виконання поліцейським своїх обов’язків за станом здоров’я саме як особи, яка перебуває на службі в Національній поліції України.

Конституційний Суд України вказує, що на відміну від пенсій з інвалідності, одноразова грошова допомога, передбачена частиною першою статті 97 Закону № 580, є соціальною виплатою та належить до одного із видів соціальної допомоги. Передбачена цією статтею допомога, є юридичним засобом соціального захисту працівників поліції, що надається державою у зв’язку із втратою ними працездатності. Проте право на одноразову грошову допомогу у разі втрати працездатності не є конституційно визначеним правом поліцейського, а приписи частини першої статті 46 Конституції України не гарантують виплату одноразової грошової допомоги, тому Верховна Рада України може визначати порядок та умови її призначення, передбачивши порядок реалізації такого права в законі.

Таким чином, зазначається у Рішенні Конституційного Суду України, одноразова грошова допомога, передбачена частиною першою статті 97 Закону  №580, відрізняється від пенсій, інших видів соціальних виплат та допомоги, що гарантується загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, оскільки не є основним джерелом існування для осіб, яким її надають.

З огляду на те, що звільнення поліцейського зі служби в поліції відбувається внаслідок обставин, які виникли на момент проходження ним служби в поліції та унеможливлюють подальше її проходження, незалежно від його волі, державою відповідно до пунктів 3, 4 частини першої статті 97 Закону № 580 передбачене здійснення разової соціальної виплати за умови, що набуте поліцейським захворювання призвело до отримання ним інвалідності.

Суд у своєму Рішенні вказав, що пунктами 1–6 частини першої статті 97 Закону № 580 встановлено вичерпний та такий, що не підлягає розширеному тлумаченню, перелік підстав для призначення та виплати одноразової грошової допомоги, до яких належать смерть (загибель) поліцейського; визначення поліцейському інвалідності, часткова втрата поліцейським працездатності без визначення інвалідності.

Наведені положення Закону № 580 свідчать про те, що у частині першій його статті 97 застосовано диференційний підхід щодо призначення і виплати одноразової грошової допомоги, який враховує не лише тяжкість наслідків соціального ризику, що настав для поліцейського та членів його сім’ї, а й те, наскільки тісно пов’язаний соціальний ризик, що настав, із виконанням поліцейським найважливіших завдань, які покладається на Національну поліцію України. У зв’язку із цим іншим є також і порядок для нарахування відповідних соціальних виплат, їх розмір, який підлягає призначенню та виплаті.

«Встановлений Законом № 580 порядок отримання одноразової грошової допомоги не допускає невиправданих винятків із конституційного принципу рівності, не містить ознак дискримінації при реалізації поліцейськими права на соціальний захист, є домірним, має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету», – наголошується у Рішенні Суду.

Конституційний Суд України також вважає, що встановлений державою зазначений порядок забезпечує реалізацію права особи на отримання такої допомоги, і наголошує, що додержання визначених Законом № 580 вимог є обов’язком суб’єктів, які претендують на її отримання.

Рішення Конституційного Суду України є обов’язковим, остаточним та таким, що не може бути оскаржено.