Методи вирішення трудових спорів: переговори, медіація, суд: адвокат Олег Трибой

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему “Методи вирішення трудових спорів: переговори, медіація, суд”, Трибой Олег, адвокат, бізнес-медіатор розповів про переговори як метод вирішення трудових спорів, про правове регулювання медіації в трудових спорах та можливості для застосування медіації у трудових спорах як одного із видів альтернативного врегулювання спорів.

На сьогодні щоб завершити процес вирішення конфліктів в суді іноді потрібні роки. Що стосується вирішення трудових конфліктів, то всі методи зводяться до переговорів або суду.

Переговори – зацікавленість продовжувати трудові відносини.

За ст.224 КЗППУ, трудовий спір підлягає розгляданню в комісії по трудових спорах, якщо працівник самостійно або з участю профспілкової організації, що представляє його інтереси, не врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах з власником або уповноваженим ним органом.

В країнах ЄС давно вже зрозуміло, що краще вирішувати спори шляхом переговорів або медіації. Тому на сьогодні в багатьох країнах існують обов’язкові системи домовленостей, щоб люди могли домовлятися.

Різниця між переговорами та медіацією полягає в наступному:

  • В переговорах люди, які беруть участь, зосереджені на результаті. Велике напруження йде перед підписанням документу.
  • Медіація з вирішенням трудових конфліктів – медіатор зосереджується на процесі процедури медіації, результати визначають сторони. В медіації важкий початок тому, що люди вже в конфлікті і їм вже не цікаво продовжувати мирним шляхом бесіду.

Отже, переговори – це результат, медіація – це процес.

Цей процес побудувати в трудових відносинах не дуже просто тому, що тут є дисбаланс відносин.

Вважаються всі переговори, що проводяться між роботодавцем, групою роботодавців або однією чи кількома організаціями роботодавців, з одного боку, та однією чи кількома організаціями працівників — з другого, задля:

  • а) визначення умов праці й зайнятості
  • б) регулювання відносин між роботодавцями й працівниками
  • в) регулювання відносин між роботодавцями чи їхніми організаціями та організацією чи організаціями працівників.

В колективних трудових спорах адвокат залучається

для участі у переговорах, але не у медіації.

Процедура медіації – формалізована процедура переговорів сторін трудових відносин за участю третьої, нейтральної сторони – медіатора.

Важливими принципами роботи медіатора в трудовому спорі є неупередженість і нейтральність, всесторонність й об’єктивність встановлення обставин спору, конфіденційність. Медіатор у трудовому спорі допомагає організувати та провести переговорний процес між сторонами, що перебувають у конфлікті,через зняття емоційної напруги й відновлення конструктивної комунікації.