Методи вирішення трудових спорів: переговори, медіація, суд: адвокат Вікторія Поліщук

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему “Методи вирішення трудових спорів: переговори, медіація, суд”, Поліщук Вікторія,адвокат, медіатор, Голова Комітету з трудового права НААУ, член Комітету з питань альтернативного врегулювання спорів та Комітету з питань гендерної політики, що діють в складі НААУ, розповіла про законодавчі форми посередництва в трудових спорах.

В В Кодексі законів про працю (ст.221) зазначено, що трудові спори розглядаються:

  1. комісіями по трудових спорах;
  2. районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами.

Організаційно-технічне забезпечення комісії по трудових спорах здійснюється власником або уповноваженим ним органом.

Комісія залежна від власника. Комісія, там де вона є, може бути ефективною в спорах між працівниками, але не між працівниками та власником. 50 % складу комісії йдуть від роботодавців, тобто від людей, які будуть приймати рішення тільки в інтересах роботодавця. І 50 % – це працівники.

Роботодавець не буде проти самого себе приймати рішення.

Порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії визначаються загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації. При цьому кількість робітників у складі комісії по трудових спорах підприємства повинна бути не менше половини її складу. Комісія по трудових спорах обирає із свого складу голову, його заступників і секретаря комісії.

Якщо роботодавець не задоволений створенням такої комісії і його не задовольняють ті люди, які ввійшли в комісію, він може піти до суду і оскаржити факт створення такої комісії по трудовим спорам.

Потрібно зазначити, що в комісію з трудових спорів обираються працівники, які знають чинне трудове законодавство.

За рішенням загальних зборів (конференції) трудового колективу підприємства, установи, організації можуть бути створені комісії по трудових спорах у цехах та інших аналогічних підрозділах. Ці комісії обираються колективами підрозділів і діють на тих же підставах, що й комісії по трудових спорах підприємств, установ, організацій.

У комісіях по трудових спорах підрозділів можуть розглядатись трудові спори в межах повноважень цих підрозділів.

Потрібно зазначити, що засідання комісії проводяться у вільний від роботи час, якщо колективним договором не передбачено інше.

Комісія по трудових спорах є обов’язковим первинним органом по розгляду трудових спорів, що виникають на підприємствах, в установах, організаціях.

Трудовий спір підлягає розглядові в комісії по трудових спорах, якщо працівник самостійно або з участю профспілкової організації, що представляє його інтереси, не врегулював розбіжності при безпосередніх переговорах з власником або уповноваженим ним органом.

Отже, комісія по трудових спорах вирішує такі питання:

  • що стосуються зарплати і інших виплат
  • про порушення трудового договору
  • з приводу дисциплінарних стягнень
  • питання виплати витрат і понаднормових
  • інші питання особистого характеру, які не вдалося вирішити безпосередньо з начальником.