Модальні дієслова в юридичних документах: особливості перекладу, застосування і тлумачення обговорили в Центрі правничої лінгвістики ВША НААУ

Популяризуючи напрямок Legal English серед адвокатської спільноти, Людмила Колодник, очільниця Центру правничої лінгвістики ВША НААУ, юрист, філолог, викладач спеціалізованого курсу «Legal English»,провела workshop на тему: «Subtleties of Legal Translation. Modal verbs and their equivalents in Modern Legal English Texts. Practical examples and Landmark cases. TOP-5 Translation Mistakes».

Захід розпочався з ознайомлення слухачів із поняттям «модальність» в юридичних текстах. Лектор акцентувала увагу на тому, що «Modality» is functional-semantic category in the basis of which there are modal meanings of legal character taking place in the texts of English legal documents. They are the following:

 • obligation”,
 • prohibition”,
 • permission”,
 • possibility”,
 • promise”

Метою workshop було ознайомлення з особливостями юридичного перекладу модальних дієслів в юридичних документах. Отже, Людмила Колодник почала свої роз’яснення з модального дієслова mustта зазначила, що must у юридичних текстах висловлює абсолютне зобов’язання – зобов’язання, зумовлене наявністю зовнішніх обставин або наказу. Перекладається як повинен, зобов’язаний, зобов’язується; можливий переклад за допомогою змістового дієслова. Наприклад: «Directors must exercise the reasonablecare in the best interests of the shareholders».

Пояснюючи особливості модального дієсловаshallв юридичних текстах, лектор зазначила три варіанти перекладу цього дієслова на українську мову, а саме:

 • Повинен, зобов’язаний, зобов’язується, належить, не повинен, не може бути, не допускається. У цьому випадку shall означає обов’язок, абсолютне зобов’язання або категоричну заборону, які повинні бути неухильно виконані. Наприклад: «This Agreement shall be interpreted in accordance with the Law of the UK».
 • Змістове дієслово в теперішньому часі. У цьому випадку дієслово shall зазвичай передає зобов’язання, декларовані сторонами у будь-якому документі. Дія, виражена дієсловом, також має відтінок повинності, але цей відтінок не є категоричним і швидше служить для констатації фактів, подій, взаємних зобов’язань тощо. Наприклад: «This Contract shall be effective fromthe date of its execution and remain inforce until 31 December 2003».
 • Змістове дієслово в майбутньому часі. Тут дієслово shall передає майбутню дію з відтінком повинності. Наприклад: «The Purchaser shall render allassistanceto the Company’s Advisors inobtaining entry and exit visas and workpermits».
 • Дієслово shall у юридичних документах можна зустріти в умовних та складнопідрядних реченнях, в яких зазвичай використовується один з теперішніх часів (PresentSimple / PresentContinuous / PresentPerfect). На українську мову присудок з дієсловом shall перекладається відповідно до загальних правил, дієсловом у майбутньому часу.

Наступним кроком було ознайомлення учасників workshop з прикладами вживання дієслова shallв міжнародних юридичних документах – conventions, agreements, legalacts, treaties, contracts, у значенні «imposingobligationandexpressingcommand», а саме:

 • The Commission shall be responsible for promoting and facilitating nuclear research in the Member States and for complementing it by carrying out a Community research and training programme (Consolidated version of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community. 30.3.2010);
 • The Parties shall take all necessary measures to implement this Agreement (Agreement between the United States and the European Union on the protection of personal information relating to the prevention, investigation, detection, and prosecution of criminal offences. 10.12.2016).

Крім цього, лектор проінфомувала про сучасні тенденції у використанні правниками модального дєслова shallу юридичних текстах, зокрема розтлумачила термін «Shallless drafting» та навела приклади не вживання цього модального дієслова у різноманітних роз’ясненнях:

 • US Federal Government’s Style Subcommittee decidedtoabandon shall
 • US Federal Rules of Appellate Procedure and of Criminal Procedures have been restyled to be ‘shall-less’
 • US Federal Rules of Civil Procedure restyled – without any shalls

Наступним кроком було пояснення Людмилою Колодник особливостей перекладу модального дієслова Beto у юридичних текстах, яке висловлює необхідність вчинення дії згідно з попередньою домовленістю або прийнятим решенням. За своїми значеннями та вживанням в офіційних документах він практично аналогічний до модального дієслова shall. Це модальне дієслово перекладається так:

 • повинен, зобов’язаний, наприклад: «The Sellers are to obtain an Export License attheirexpense».
 • дієслово-присудок у майбутньому часі, наприклад: «Within 3 working days of receipt of the delivery program from Seller, Buyer is to confirm his readiness to receive the goods according to such program».
 • дієслово-присудок в теперішньомучасі, наприклад: «The sum of penalty is to be deductedby the Buyer from the Seller’s invoiceswhen paying it».

Говорячи проBeobligedto (брит.) / Beobligatedto (амер.) у юридичних текстах, лектор зазначила, щоBeobligedto (брит.) / Beobligatedto (амер.) виражає обов’язок або обов’язковість, пов’язану з соціальними, юридичними та моральними аспектами. Це словосполучення перекладається як бути вимушеним зробити що-небудь, брати на себе зобов’язання зробити що-небудь, наприклад:

 • A commercial agent is obliged to safeguardthe interests of the principal.
 • When a buyer accepts a seller’s tenderof conforming goods, the buyer is obligatedto pay the sale price contained inthe contract for sale.

Наступним етапом workshop було роз’яснення перекладу модального дієслова Bedueto у юридичних текстах та зауважено, що Bedueto означає обов’язок, який випливає із домовленості, зобов’язання, контрактів, угод тощо. Це словосполучення перекладається як підлягати, повинен, зобовязаний, наприклад: «Lease-Object is due to be deliveredand to be used by Lessee in the cityof...»

Цікавим та практичним для учасників заходу було обговорення вживання модальних дієслів should, can, will у юридичних текстах.

Говорячи про особливості вживання модального дієслова may в юридичних текстах, Людмила Колодник навела приклад судової справи, в якій модальне дієслово may було розтлумачене як таке, що накладає зобов’язання. Лектор зазначила, що «the word ‘may’ is generally interpreted as being discretionary (giving the party the freedom to decide), case law shows, at least in Great Britain, that the courts can, in an appropriate context, construe ‘may’ as imposing an obligation rather than a discretion».

Так у справі, Entwistle v. Dent (1848), a letter from a London merchant to his agent in China stated that “If tea is not obtainable at our limits you may invest one half of the whole proceeds in silk.” The court held that the context in which the words appeared in the letter inferred that the agents were directed to invest in silk and had no discretion in the matter.

Завершуючи обговорення данної справи, очільниця Центру правничої лінгвістики ВША НААУ дала слушну пораду адвокатській спільноті щодо вживання модального дієслова may в юридичних документах, а саме:

«When conferring a discretion, use additional words which leave no doubt that such discretion is intended, e.g.

 • The Trustees may pay in their [absolute] discretion…” or
 • The Trustees may pay if they think fit…”»

Ще однією особливістю цього workshop було роз’яснення Людмилою Колодник, що May/Might/Could + Perfect Infinitive у юридичних текстах виражає: припущення про подію. Поєднання дієслова might з перфектом ним інфінітивом перекладається як можливо, ймовірно, вірогідно, наприклад «The attorneys speech suggested that the defendant might have been fraudulently induced to enter this deal».

Людмила Колодник фіналізувала workshop обговоренням того, як тлумачаться модальні дієслова в судових справах та навела приклади:

 • In State of UP v. Manbodhan Lal Srivastava, while examining the terms of Article 320, the Court observed, “….the use of the word “shall” in a statute, though generally taken in a mandatory sense, does not necessarily mean that in every case it shall have that effect….”
 • In Khub Chand v. State of Rajasthan, the Court held: “Doubtless, under certain circumstances, the expression “shall” is construed as “may”. The term “shall” in its ordinary significance is mandatory … unless such an interpretation leads to some absurd or inconvenient consequences…..”

На завершення заходу очільниця Центру правничої лінгвістики ВША НААУ нагадала адвокатам, що «IdentifiedsemanticfeaturesofmodalverbsinLegalEnglishhavetobetakenintoconsiderationwhen interpreting and translating legal documents to avoid uncertainty, ambiguity and mistakes that can’t be allowed in legislation».