На жаль, суб’єкти владних повноважень на практиці не завжди пам’ятають про свій обов’язок доводити законність та обґрунтованість їхніх рішень: суддя ВС Бевзенко

Судді Верховного Суду взяли участь в онлайн-практикумі на тему «Докази і доказування в адміністративному, господарському та цивільному судочинствах: юридична доктрина, практика ЄСПЛ та Верховного Суду».

Про це повідомляє прес-служба ВС.

«Безумовно, ми маємо також зважати на ті обставини, що в адміністративному процесі розглядається чимала кількість категорій адміністративних справ», – зауважив суддя і додав, що конкретні види доказів обумовлюються видом адміністративної справи, яка перебуває у провадженні адміністративного суду. Предмет доказування – це явища, обставини адміністративно-правового характеру (адміністративний акт, адміністративний розсуд, адміністративна процедура), висловлені в заявах, клопотаннях.

Лектор зазначив, що до доказів і доказування в адміністративних справах застосовуються принцип офіційного з’ясування всіх обставин у справі та презумпція «винуватості» суб’єкта владних повноважень (ст. 77 КАС України). «На жаль, суб’єкти владних повноважень на практиці не завжди пам’ятають про свій обов’язок доводити законність та обґрунтованість їхніх рішень», – акцентував суддя.

Володимир Бевзенко наголосив, що предмет доказування містить: обставини, які підтверджують вимоги позову; обставини, які підтверджують заперечення проти позову; обставини, які мають інше значення для розгляду справи і повинні бути встановлені (зокрема, адміністративна процесуальна правосуб’єктність). Другий компонент предмета доказування – визнані, загальновідомі та преюдиціальні факти.

Загальний предмет доказування в адміністративних справах становлять: суб’єкт владних повноважень, суб’єкт, який перебуває у правовідносинах із суб’єктом владних повноважень, вид спільних правовідносин, факт порушення суб’єктних прав, свобод, інтересів, а також рішення, дії, бездіяльність суб’єкта владних повноважень, адміністративний розсуд суб’єкта владних повноважень (наскільки він діяв у межах дозволеного, чи не вийшов за ці межі), адміністративна процедура, інші факти, обставини адміністративної справи, про які стверджують учасники.