НААУ проведе круглий стіл на тему “Інтелектуальна власність як механізм розширення доступу до лікарських засобів в умовах пандемії”

Інтелектуальна власність виступає інструментом захисту інновацій, справедливою монополією, яка є гарантією дотримання приватних інтересів, та забезпечення конкуренції. Разом з тим, в надзвичайних умовах публічний інтерес потребує домінантної охорони задля збереження існування суспільства, а приватне право інтелектуальної власності обмежується. В умовах світової пандемії COVID-19 суспільство з особливою гостротою відчуло важливість інновацій для порятунку життя, а також необхідність удосконалення механізмів гармонізації приватних та публічних інтересів у цій сфері.

Про це повідомляє прес-служба НААУ.

НААУ за ініціативою Комітету з інтелектуальної власності, спільно з Науково-дослідним інститутом інтелектуальної власності НАПрН України та Національною асоціацією патентних повірених України, запрошують долучитися до дискусії на тему: «Інтелектуальна власність як механізм розширення доступу до лікарських засобів в умовах пандемії», в межах заходів з відзначення Міжнародного дня інтелектуальної власності.

Дата та час проведення: 28 квітня о 14:00. Місце проведення: онлайн платформа ZООM.

Питання для обговорення:

 1. Візія розвитку національного законодавства з питань охорони винаходів: гуманізація та стимулювання виробництва інноваційних лікарських засобів.
 2. Виключення Болар та патентна ув’язка: напрями вдосконалення національного законодавства.
 3. Зміни в законодавство, що передбачає використання за надзвичайних обставин та примусове ліцензування винаходів, які стосуються лікарських засобів.
 4. Правила розгляду заявок на реєстрацію винаходів, які стосуються ЛЗ: імплементація реформи патентного законодавства.
 5. Виключення з прав інтелектуальної власності щодо лікування про профілактики COVID-19, які обговорюються на Раді ТРІПС.

Серед учасників дискусії:

 • Олександр Дорошенко, к.ю.н., судовий експерт, директор НДІ інтелектуальної власності НАПрН України;
 • Микола Потоцький, д.ю.н., адвокат, голова Комітету з інтелектуальної власності, що діє у складі НААУ;
 • Оксана Кашинцева, к.ю.н., адвокатеса, заступниця голови Комітету медичного і фармацевтичного права та біоетики, що діє у складі НААУ;
 • Юлія Прохода, адвокат, патентний повірений, член правління Національної асоціації патентних повірених України;
 • Віталій Гордієнко, Голова Ради директорів Асоціації виробників інноваційних ліків;
 • Дмитро Таранчук, Директор з правового забезпечення ПРаТ «ФАРМАК»,
 • Представники Мінекономіки (участь погоджується);
 • Представники національної та міжнародної фармацевтичної індустрії.
 • Модератори: Микола Потоцький, Оксана Кашинцева

Реєстрація обов’язкова за посиланням:  https://cutt.ly/RvFXFkL