Наявність відносин між обвинуваченим та потерпілим, що були закріплені у правочині, можуть бути частиною реалізації умислу та не виключають можливості кваліфікації діяння особи як шахрайства

Обставини справи: ОСОБА_1 у нотаріальній конторі приватного нотаріуса ОСОБА_6 уклала з ОСОБА_2 попередній договір, за умовами якого сторони зобов’язувалися до 01.10.2014 укласти договір купівлі-продажу земельної ділянки. Під час укладення попереднього договору ОСОБА_2 було передано ОСОБА_1 грошові кошти у сумі 162400 грн та після цього 08.05.2014 ОСОБА_2 в розрахунок за попереднім договором було передано ще 37 000 грн. Після цього ОСОБА_1 уклала договір про завдаток з ОСОБА_3, а 23.09.2014 уклала договір купівлі-продажу вказаної вище земельної ділянки з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, не попередивши їх про права третіх осіб на цю ділянку.

Своїми умисними діями ОСОБА_1 завдала ОСОБА_2 матеріальну шкоду на суму 199400 грн., що в 327, 422 рази перевищує розмір НМДГ.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: за вироком місцевого суду ОСОБА_1 засуджено за ч. 3 ст. 190 КК.

Апеляційний суд залишив вказаний вирок без зміни.

Позиція ККС: судові рішення місцевого та апеляційного судів залишено без зміни.

Обґрунтування позиції ККС:колегія суддів не погоджується з доводами у касаційній скарзі захисника про те, що у діях ОСОБА_1 відсутній склад шахрайства, а між ОСОБА_1 та ОСОБА_2 мають місце виключно цивільно-правові відносини, та відзначає, що наявність таких правовідносин, що були закріплені у певному правочині, сама по собі не виключає можливості кваліфікації діяння особи як шахрайства за наявності усіх необхідних елементів складу цього злочину. В окремих випадках такі відносини цілком можуть бути частиною реалізації умислу особи на заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою. Принциповим у цьому питанні є встановлення і доведення поза розумним сумнівом, що особа, умисно, з корисливих мотивів заволодіваючи чужим майном або набуваючи права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, зокрема й беручи на себе при цьому певні зобов’язання, одразу не мала наміру їх виконувати, використовуючи певні правовідносини як спосіб реалізації умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою. Висновок про це може бути зроблений, у тому числі й виходячи з сукупності фактичних дій такої особи.

Зокрема,у цьому провадженні судом першої інстанції було досліджено попередній договір, укладений між ОСОБА_1 та ОСОБА_2, відповідно до якого сторони домовилися, що основний договір має бути укладений ними до 01.10.2014, і ОСОБА_2 передала ОСОБА_1 162 400 грн під час нотаріального посвідчення цього договору, а решту 128000 грн зобов’язалась передати під час нотаріального посвідчення основного договору. Після цього, протягом березня-травня цього року ОСОБА_2 неодноразово на прохання ОСОБА_1 передавала останній кошти в рахунок сплати за земельну ділянку.

Також судом було досліджено договір про завдаток між ОСОБА_3 та ОСОБА_1, укладений 10.07.2014, згідно з яким засуджена висловлює бажання продати ОСОБА_3 вказану вище земельну ділянку і отримала від ОСОБА_3 36 000грн завдатку. При цьому за умовами вказаного договору ОСОБА_1 взяла на себе зобов’язання не відчужувати цю земельну ділянку іншим особам, не дивлячись на попередній договір, укладений із ОСОБА_2.

У подальшому 23.09.2014 ОСОБА_1 підписано з ОСОБА_3 та ОСОБА_5 договір купівлі-продажу земельної ділянки з розстрочкою платежів. За умовами цього договору ОСОБА_1 отримала 130 225 грн до його підписання, а решту 101 775 грн покупці зобов’язувалися сплатити до 14.10.2014. Крім цього, за умовами договору продавець засвідчила, що відчужувана земельна ділянка нікому іншому не відчужена, і вона вільна від будь-яких прав і претензій третіх осіб.

Таким чином, доводи касаційної скарги про те, що в діях засудженої немає складу інкримінованого злочину, а її відносини з потерпілою носили виключно цивільно-правовий характер, не вбачаються обґрунтованими.

Детально з постановою ККС від 03.03.2021 у справі No 127/11849/15-к (провадження No 51-930км19) можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/95345049