Найбільша кількість несанкціонованих обшуків адвокатів за І квартал відбулась на Київщині

З січня по березень 2022 року у Київській області зафіксували найбільшу кількість порушень прав адвокатів.

Про це повідомляє прес-служба Національної асоціації адвокатів України

Як свідчать дані статистики про діяльність рад адвокатів регіонів, РАР Київської області отримала 7 повідомлень про обшуки і затримання адвокатів. У Харкові рада отримала 5 повідомлень, в Одесі – 4.

При цьому на Київщині РАР здійснила 14 виїздів на процесуальні дії стосовно адвокатів регіону, оскільки у 7 випадках про обшуки і затримання адвокатів не надходило завчасних повідомлень правоохоронців, що суперечить вимогам закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». За перший квартал в Україні, відповідно до статистики, стався лише один аналогічний випадок несанкціонованого обшуку адвокатів поза столичним регіоном – у Дніпропетровській області.

За перші три місяці 2022 року адвокати направили 14 звернень про порушення професійних прав і гарантій. Найбільше їх отримала рада адвокатів Київської області. Аналогічно за цей час Рада адвокатів України отримала 14 звернень адвокатів щодо захисту прав. РАУ направила 8 звернень з цього приводу до правоохоронних органів. Всі звернення знаходяться на опрацюванні Комітету захисту прав адвокатів НААУ.

Адвокати також направляли звернення щодо ненадання відповідей на адвокатський запит. За перший квартал, зокрема, ради адвокатів регіонів отримали 149 звернень, з них 63 – у раді адвокатів Київщині, 29 – Одещини, 10 – Львівщини. У відповідь РАР склали 35 протоколів про адмінпорушення, зокрема, 14 – у столичному регіоні, 7 – у Дніпропетровській області.

Всього за перший квартал ради адвокатів регіонів провели 111 засідань. Прийнято 1625 рішень.

Закон «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає, що під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката має бути присутній представник ради адвокатів регіону, за окремими винятками. Для забезпечення його участі службова особа, яка буде проводити відповідну слідчу дію чи застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, завчасно повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи у відносинах з адвокатами зобов’язані дотримуватися вимог Конституції України та законів України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та протоколів до неї, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, практики Європейського суду з прав людини.