Напрямки діяльності, виклики та можливості для адвоката в земельному праві: адвокат Віктор Кобилянський

Віктор Кобилянський – адвокат, керівник Центру земельного права ВША НААУ провів у Вищій школі адвокатури НААУ вебінар на тему: «Адвокат в земельному праві: напрямки діяльності, виклики та можливості».

Земельне право не є самостійною галуззю права, це по суті підрозділ законодавства цивільного. Відповідно цивільним правом регулюється значна частка земельних правовідносин. Проте в них є настільки багато особливостей, що без заглиблення в нюанси стати ефективним адвокатом в цій галузі буде складно.

Варто зауважити, що попит на послуги в галузі земельного права постійно зростає, законодавство є досить динамічним, ба більше, з огляду на введення в Україні воєнного стану. Тому адвокату слід розуміти основні напрямки діяльності в земельному праві, виклики та можливості, які постають в умовах сьогодення.

Віктор Кобилянський означив такі напрямки діяльності адвоката в земельному праві:

І. Юридичний супровід правочинів:

 • відчуження земельних ділянок;
 • передача земельних ділянок в користування;
 • угоди з корпоративними правами землеволодільців.

ІІ. Земельний аудит (Due Diligence):

 • підготовка M&A;
 • залучення інвестицій;
 • оцінка і мінімізація ризиків.

ІІІ. Робота з органами місцевого самоврядування

 • земельний аудит;
 • збільшення надходжень від плати за землю;
 • виявлення вільних земель;
 • самовільно зайняті земельні ділянки;
 • розробка документації із землеустрою (КППР).

Нові можливості та успішні стратегії на земельному ринку:

І. Оптимізація земельного банку:

 • усунення черезсмужжя («шахматки»);
 • запровадження сівозміни;
 • оптимізація витрат;
 • збільшення інвестиційної привабливості.

ІІ. Збереження земельного банку:

 • належне підтвердження прав на землю;
 • мінімізація ризиків.

ІІІ. Скупка земель:

 • викуп орендованих земель;
 • купівля нових земельних ділянок;
 • придбання корпоративних прав юридичних осіб – землеволодільців.

ІV. Формування земельного банку юридичної особи

 • отримання земельних ділянок у власність чи користування;
 • управління земельним банком;
 • агробізнес з земельної точки зору.

V. Доступ нерезидентів до сільськогосподарських земель – що може запропонувати адвокат?

 • набуття права користування сільськогосподарськими землями;
 • договірні інструменти (підряд, спільна діяльність);
 • фінансові інструменти (аграрні розписки, цінні папери).

Одним із викликів для адвоката в земельному праві є нестандартні клієнти. Адвокат у своїй роботі часто стикається з нестандартними клієнтами – клієнтами, які не знають про порушення його прав чи можливості:

 1. Власники/спадкоємці невитребуваних земельних часток чи нерозподілених земельних ділянок:
 • оформлення права власності на земельну частку (пай);
 • виділення земельної частки (паю) в натурі;
 • припинення договорів оренди невитребуваних земельних
 • часток / нерозподілених земельних ділянок;
 • оспорювання рішень про надання земельних ділянок у
 • власність/користування.
 1. Правонаступники КСП:
 • оформлення права власності на нерозпайовані землі.
 1. Інвестори:
 • правова допомога в інвестуванні «в землю».

Віктор Кобилянський сфокусував увагу на спори з органами місцевого самоврядування та передумови і причини їх виникнення.

 1. Поширена практика:
 • перевищення повноважень ОМС;
 • корупційні механізми розпорядження землею;
 • бездіяльність у випадку порушення інтересів громади та в частині здійснення контрольних функцій.
 1. Чому ОМС порушують ст. 19 Конституції?
 • низький рівень правового забезпечення;
 • корупція.
 1. «Рівність» сторін:
 • вади судової системи;
 • вибірковість прокурорського реагування.
 1. Правонаступництво ОМС:
 • перехід прав та обов’язків «старих» ОМС;
 • отримання повноважень щодо колишніх земель державної власності.