Неконституційно обмежувати судовий захист прав і свобод людини на період дії режиму воєнного стану: Смокович

Михайло Смокович – голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду запевнив, що неконституційним є обмеження судового захисту прав і свобод людини на період дії режиму воєнного стану.

Про це він заявив на Міжнародній науково-практичній конференції «Конституційно-правові механізми реалізації та захисту прав людини і громадянина в умовах війни: світовий досвід та Україна», яка відбулася 26 травня 2022 року в дистанційному форматі в Ужгородському національному університеті.

Про це повідомляє прес-служба Верховного Суду.

Михайло Смокович зазначив, що в Україні конституційне право кожного на судовий захист є непорушним, незважаючи на умови війни. Держава зобов’язана забезпечити ці права, незалежно від того, який правовий режим діє в той чи інший час.

Голова КАС зазначив, що вимога судового захисту конституційних прав і свобод в умовах дії воєнного стану відповідно до ч. 2 ст. 64 Конституції України має абсолютний характер, отже тимчасове обмеження судового захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні на період дії цього режиму заборонене.

Також, було зазначено, що за період війни в різний час фактично 20 % апеляційних та місцевих судів не здійснювали правосуддя, близько 10 % судів перебувають на тимчасово непідконтрольних територіях. Багато судових приміщень було зруйновано і вони не є придатними для того, щоб здійснювати правосуддя.

Михайло Смокович зауважив, що неконструктивною є позиція Верховної Ради України, яка відмовилася прийняти фактично готовий законопроєкт про внесення змін до процесуальних кодексів судочинства України (щодо функціонування судочинства в умовах надзвичайного чи воєнного стану), положення якого, поряд з іншим, визначали порядок та умови дистанційної форми правосуддя в умовах воєнного та надзвичайного стану.

Висловився також про те, що дистанційна форма правосуддя є прийнятною не лише для правових систем низки національних держав, а й для міжнародних судів, формат роботи яких є змішаним. Об’єктивною передумовою такого спрощення організації їхньої роботи стала пандемія COVID-19. Він переконаний у тому, що згодом дистанційна складова стане звичною у процесі здійснення правосуддя в Україні.

Планується підготувати рекомендації за результатами конференції, які будуть направлені, зокрема, до Верховної Ради України.