Незгода засудженого з рішенням суду через наявне, на його думку, істотне порушення кримінального процесуального закону не є нововиявленою або виключною обставиною

За ухвалою ВССУ від 11.10.2016 вирок місцевого суду від 13.11.2012 та ухвалу
апеляційного суду від 01.03.2016 щодо ОСОБА_1 залишено без зміни.

05.10.2020 до ВС надійшла заява засудженого ОСОБА_1 про перегляд ухвали
ВССУ від 11.10.2016 за нововиявленими та виключними обставинами, яку він
вважає незаконною.

Позиція ККС: відмовлено у відкритті касаційного провадження.

Обґрунтування позиції ККС: як встановлено зі змісту заяв засудженого, він не
погоджується з прийнятим ВССУ судовим рішенням, посилається на істотне
порушення кримінального процесуального закону під час розгляду справи щодо
нього, оспорює допустимість доказів та стверджує, що прийняте рішення
суперечить практиці ЄСПЛ.

Разом з тим, зазначені в заявах ОСОБА_1 обставини не є нововиявленими та виключними в розумінні положень частин 2, 3 ст. 459 КПК, ніяким чином не впливають на юридичну оцінку обставин, здійснену судом у судовому рішенні.

Судом не встановлено обставин суттєвого і неспростовного характеру, які б не були відомі суду на час судового розгляду під час ухвалення судового рішення
і які самі собою або разом із раніше виявленими обставинами доводять неправильність ухвали, що належить переглянути або були виключними
обставинами, розгляд яких віднесено до компетенції ККС.

Відповідно до висновку ОП від 03.02.2020 у справі No 522/14170/17, положення ч. 2 ст. 464 КПК про те, що «суддя, суд вирішує питання про відкриття кримінального провадження за нововиявленими або виключними обставинами»
слід розуміти як такі, що надають судді повноваження перевірити наявність підстав для відкриття провадження за нововиявленими обставинами та ухвалити рішення про відкриття такого провадження або відмову у його відкритті.

Враховуючи викладене, Суд дійшов висновку, що обставини, на які посилається у заяві засуджений ОСОБА_1 не є підставами для відкриття кримінального провадження за його заявою про перегляд ухвали ВССУ від 11.10.2016 за нововиявленими або виключними обставинами, а тому слід відмовити у відкритті кримінального провадження.

Детальніше з текстом ухвали ВС від 09.10.2020 у справі No 1-2113/68/2012 (провадження No 51-5608зно18) можна ознайомитись за посиланням http://reyestr.court.gov.ua/Review/92120486