Норма ЦК превалює над однопредметною нормою іншого нормативно-правового акта, який має юридичну силу закону України

Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду Василь Крат розповів про те, які правові норми є основними регуляторами приватних відносин і які є ієрархії актів цивільного законодавства.

Про це повідомляє Судова влада.

Під час виступу суддя Крат розповів про регулятори цивільних відносин. Серед них він виокремив:

  • ст. 4 ЦК України;
  • договір;
  • звичай;
  • аналогію закону та права.

Норми ЦК України – основний регулятор приватних відносин. Згідно зі ст. 4 цього Кодексу ієрархія актів цивільного законодавства може базуватися на їхній юридичній силі (вимір за вертикаллю). Вона поширюється, по‑перше, на співвідношення закону та підзаконних актів і, по‑друге, на співвідношення Конституції та законів (як кодифікованих, так і інших – поточних).

Вимір ієрархії за горизонталлю, тобто ієрархії між ЦК України як кодифікованим законом та іншими (поточними) законами, що регулюють цивільні відносини, базується на визнанні ЦК України основним актом цивільного законодавства.

Розглядаючи ієрархію за горизонталлю, суддя звернув увагу на численні приклади, за яких колізії між нормами ЦК України та інших законів вирішувалися із застосуванням ч. 2 ст. 4 цього Кодексу, яка закріплює пріоритет норм ЦК України над нормами інших законів.

Наприклад, Велика Палата ВС вказала, що закріплення в ЦК України необхідності ухвалення інших законів відповідно до цього Кодексу є достатньою підставою вважати, що норма ЦК України превалює над однопредметною нормою іншого нормативно-правового акта, який має юридичну силу закону України (постанова ВП ВС від 22 червня 2021 року у справі № 334/3161/17).

Щодо виміру ієрархії за вертикаллю Василь Крат наголосив, що в ст. 4 ЦК України встановлено повний перелік нормативно-правових актів, які можуть регулювати цивільні відносини. Інші органи державної влади України й органи влади Автономної Республіки Крим можуть видавати нормативні акти, що регулюють цивільні відносини, лише у випадках і в межах, установлених Конституцією України та законом.

Тож можливість видання актів цивільного законодавства на підзаконному рівні для зазначених органів суттєвим чином обмежена (постанова КЦС ВС від 6 листопада 2019 року у справі № 490/7017/16-ц).