Обмеження виплати пенсії, нарахованої звільненим з військової служби, не може бути встановлено постановою КМУ

Пункти 1, 2 постанови КМУ від 21 лютого 2018 року No 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» і зміни до пункту 5 та додатка 2 Порядку No 45 є протиправними й такими, що не відповідають правовим актам вищої юридичної сили, а тому суди в період чинності цих норм постанови КМУ повинні застосовувати Закон України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», хоч ці норми не були скасовані на момент спірних правовідносин.

9 червня 2022 року Велика Палата Верховного Суду розглянула справу за позовом ОСОБА_1 до Харківського обласного військового комісаріату про
визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання вчинити певні дії за касаційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Харківського окружного адміністративного суду від 11 квітня 2019 року та постанову Другого апеляційного адміністративного суду від 16 липня 2019 року, і прийняла постанову, в якій зазначила таке.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Позивач проходив військову службу в Збройних Силах України та отримує пенсію за вислугу років відповідно до Закону України від 9 квітня 1992 року No 2262-ХІІ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі – Закон No 2262-ХІІ), виплату якої здійснює ГУ ПФУ в Харківській області.

З розрахунку пенсії за вислугу років по пенсійній справі від 6 жовтня 2014 року убачається, що позивач отримував до 1 січня 2018 року пенсію в розмірі 56 % грошового забезпечення з урахуванням таких складових: посадовий оклад; оклад за військовим званням; процентна надбавка за вислугу років – 35%; надбавка за особливо важливі завдання – 50%; надбавка за роботу з таємними
виробами, носіями – 15 %; премія в розмірі 90 %; щомісячна додаткова грошова
винагорода – 60 %; грошова допомога для оздоровлення; матеріальна допомога
для вирішення соціально-побутових питань.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року No 103 «Про перерахунок пенсій особам, які звільнені з військової служби, та деяким іншим категоріям осіб» (далі – Постанова No 103) Харківським ОВК складено довідку про розмір грошового забезпечення, що враховується для перерахунку пенсії, у порядку, визначеному рішенням Кабінету Міністрів України,
станом на 1 березня 2018 року, яка містить такі складові за посадою викладач кафедри тактики Харківського військового університету: посадовий оклад; оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років у розмірі 45 %.

Позивачу перераховано розмір пенсії з 1 січня 2018 року на підставі цієї довідки.

Не погодившись зі складенням довідки без урахування додаткових видів грошового забезпечення, позивач звернувся до Харківського ОВК з відповідною
заявою.

У відповіді від 8 лютого 2019 року Харківський ОВК зазначив, що на виконання Постанови No 103 відповідачем проведено перерахунок грошового забезпечення для обчислення пенсії. Включення до складу грошового забезпечення для перерахунку пенсії додаткових видів грошового забезпечення
зазначеною постановою не передбачено.

Вказану бездіяльність Харківського ОВК ОСОБА_1 вважає протиправною та просить суд зобов’язати відповідача скласти та направити до ГУ ПФУ в Харківській області нову довідку з урахуванням указаних показників, посилаючись на те, що рішенням суду визнано протиправними та нечинними
пункти 1, 2 Постанови No 103 та зміни до пункту 5 і додатка 2 Порядку No 45.

ОЦІНКА СУДУ

Відповідно до частини четвертої статті 63 Закону No 2262-XII (у редакції Закону
України від 6 грудня 2016 року No 1774-VIII «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України» (далі – Закон No 1774-VIII) усі призначені за цим
Законом пенсії підлягають перерахунку у зв’язку з підвищенням грошового
забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України <…>.

Порядок проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону No 2262-XII, затверджений Постановою No 45.

21 лютого 2018 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову No 103, пунктом 1 якої зобов’язав перерахувати пенсії, призначені згідно із Законом
No 2262-XII до 1 березня 2018 року (крім пенсій, призначених згідно із цим Законом особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції) та поліцейським), з урахуванням розміру окладу за посадою, військовим
(спеціальним) званням, відсоткової надбавки за вислугу років за відповідною або аналогічною посадою, яку особа займала на дату звільнення зі служби (на дату відрядження для роботи до органів державної влади, органів місцевого
самоврядування або до сформованих ними органів, на підприємства, в установи,
організації, вищі навчальні заклади), що визначені станом на 1 березня 2018 року
відповідно до Постанови No 704.

Постановою No 103 було внесено низку змін до Порядку No 45, зокрема: додаток 2 викладено в новій редакції, відповідно до якої відсутні такі складові грошового забезпечення, як щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії.

Згідно з положеннями пунктів 1-5 Порядку No 45 зі змінами, внесеними згідно з Постановою No 103 (тут і далі – у редакції, чинній на час перерахунку пенсії позивача), пенсії, призначені відповідно до Закону No 2262-XII, у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію згідно із цим Законом,
перераховуються на умовах та в розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів
України.

Окружний адміністративний суд міста Києва рішенням від 12 грудня 2018 року, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 5 березня 2019 року, визнав протиправними та нечинними пункти 1, 2 Постанови No 103 та зміни до пункту 5 і додатка 2 до Порядку No 45; зобов’язав Кабінет Міністрів України невідкладно після набрання рішенням суду законної сили опублікувати резолютивну частину рішення суду про визнання нормативно-правового акта протиправним і нечинним в окремій його частині у виданні, в якому було офіційно оприлюднено нормативно-правовий акт.

Відповідно до частини другої статті 255 КАС рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 12 грудня 2018 року набрало законної сили 5 березня 2019 року.

Отже, перерахунок раніше призначених пенсій визначено статтею 63 Закону No 2262-XII. Кабінету Міністрів України лише надано право на встановлення умов,
порядку та розміру для перерахунку пенсій, передбачених указаною статтею.

При цьому обчислення пенсії встановлюється статтею 43 Закону No 2262-XII, яка має загальний характер та визначає вихідні дані відносно визначення грошового забезпечення для встановлення розміру як призначуваних пенсій, так і для перерахунку останніх, що є однорідними правовідносинами виходячи зі змісту
процитованого Закону.

До повноважень Кабінету Міністрів України не входить зміна структури грошового забезпечення, натомість приводом для перерахунку пенсій є підвищення грошового забезпечення відповідних категорій, саме розмір якого
(а не його складові) може змінюватись Кабінетом Міністрів України.

Абзац 3 статті 1-1 Закону No 2262-XII містить безумовне застереження про те, що зміна умов і норм пенсійного забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, здійснюється виключно шляхом внесення змін до цього Закону та Закону України від 9 липня 2003 року No 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Обмеження виплати пенсії, нарахованої особі в порядку, передбаченому Законом No 2262-XII, не може бути встановлено постановою Кабінету Міністрів України.

З огляду на визначені в частині третій статті 7 КАС загальні засади пріоритетності законів над підзаконними актами оскаржувані пункти 1, 2 Постанови No 103 та зміни до пункту 5 і додатка 2 Порядку No 45 є протиправними й такими, що не відповідають правовим актам вищої юридичної сили.

З урахуванням вимог статті 7 КАС, а також того, що Верховний Суд постановою від 12 листопада 2019 року у справі No 826/3858/18 встановив, що пункти 1, 2 Постанови No 103 та зміни до пункту 5 і додатка 2 Порядку No 45 є протиправними й такими, що не відповідають правовим актам вищої юридичної
сили, суди у період чинності цих норм постанови Кабінету Міністрів України
повинні застосовувати Закон No 2262-ХІІ (безвідносно до того, чи скасовані ці норми судом), хоч ці норми й не були скасовані на момент спірних правовідносин.

Велика Палата Верховного Суду не погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про те, що в разі коли спеціальним Законом No 2262-ХІІ передбачено право, форми і види пенсійного забезпечення, але не унормовано розміру й видів складових перерахунку пенсії та віднесено визначення підстав для такого перерахунку до повноважень Кабінету Мністрів України, то підвищення розміру грошового забезпечення та/або введення додаткових видів грошового забезпечення відповідним категоріям військовослужбовців без прийняття відповідного урядового рішення не зумовляє для уповноваженого органу обов’язку вчининяти дії, спрямовані на видачу довідки для проведення перерахунку пенсії.

Тому Велика Палата Верховного Суду вважає, що касаційна скарга ОСОБА_1 підлягає задоволенню, а рішення судів попередніх інстанцій про відмову у задоволенніпозову – скасуванню з ухваленням нового рішення.

Детальніше з текстом постанови ВП ВС від 9 червня 2022 року у справі No 520/2098/19 можна ознайомитися за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/104942716.