Офіційна позиція Ради адвокатів України щодо звернення суддів ВАКС до ВРП та Генерального прокурора щодо втручання у діяльність суддів

Рада адвокатів України, обговоривши звернення суддів Вищого антикорупційного суду до Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора щодо втручання у діяльність суддів,листи Керуючого партнера АО «КРЕДЕНС» Свириденка С.В. та адвоката Н.П. Дригваль Н.П. про незаконні дії детективів НАБУ, спрямовані на порушення гарантій адвокатської діяльності та перешкоджання здійснення адвокатської діяльності адвокату АО «КРЕДЕНС» Дригваль Н.П.,врахувавши пропозиції та зауваження членів Ради адвокатів України, керуючись приписами Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів України, Регламентом Ради адвокатів України, вирішила затвердити офіційну позицію Ради адвокатів України щодо звернення суддів Вищого антикорупційного суду до Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора щодо втручання у діяльність суддів (додається).

Рада адвокатів України вважає:

  • неприпустимим та таким, що створює загрозу реалізації адвокатами конституційної функції правозахисту, ототожнення професійної адвокатської діяльності, здійснюваної з метою захисту клієнта (його прав та законних інтересів), із діяльністю, що здійснюється з метою перешкодити виконанню суддями службових обов’язків або добитися винесення неправосудного рішення;
  • неприпустимим та таким, що суперечить нормам кримінального процесуального законодавства, перекладання обов’язку по безпосередньому дослідженню доказів на сторону кримінального провадження, підміняючи стадію безпосереднього дослідження доказів судом оголошенням їх змісту конкретним учасником судового провадження;
  • неприпустимим та таким, що не відповідає вимогам щодо безсторонності та неупередженості суддів здійснення правосуддя у справі суддями, які публічно та у відповідних зверненнях до правоохоронних й інших органів звинуватили адвокатів –захисників у конкретному кримінальному провадженні у вчиненні злочину проти таких суддів;
  • неприпустимим публічне розповсюдження неправдивих відомостей, що завдають шкоду авторитету Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України та інших органів адвокатського самоврядування.