Окремі аспекти правового регулювання діяльності інститутів спільного інвестування в Україні: адвокат Дмитро Селянський

У Вищій школі адвокатури НААУ відбувся захід з підвищення кваліфікації адвокатів на тему: «Окремі аспекти правового регулювання діяльності інститутів спільного інвестування (ІСІ) в Україні», лектором якого виступив адвокат, Голова адвокатського обʼєднання «Спільна справа» Дмитро Селянський.

Лектор докладно розповів про економічний сенс ІСІ, вигоду їх використання бізнесу та привабливість для іноземних і національних інвесторів.

Інститути спільного інвестування (ІСІ) – це корпоративні та пайові інвестиційні фонди, які використовуються для залучення коштів інвесторів, подальшого їх інвестування та отримання доходу інвестором.

Навіщо ІСІ потрібно інвестору?

1. Професійне управління активами: ІСІ забезпечують доступ до досвіду професійних управлінців активами, які використовують свої знання та навички для прийняття інвестиційних рішень;

2. Ліквідність: інвестори можуть легко купувати та продавати паї або акції ІСІ, що забезпечує високий рівень ліквідності;

3. Доступність для широкого кола інвесторів: ІСІ знижують вхідні бар’єри, дозволяючи інвесторам з різними рівнями капіталу брати участь в інвестиційному процесі;

4. Збільшення інвестиційних можливостей: ІСІ забезпечують доступ до широкого спектра інвестиційних інструментів та ринків;

5. Інвестиційна гнучкість: інвестори можуть обирати з різних типів ІСІ відповідно до своїх інвестиційних цілей та рівня ризику;

6. Можливість інвестування в іноземні активи: ІСІ можуть надавати доступ до іноземних активів та ринків.

Навіщо ІСІ потрібно бізнесу?

1. Залучення капіталу: бізнес може залучити додатковий капітал через ІСІ, що значно дешевше, ніж створювати свій банк;

2. Підвищення ліквідності активів: якщо активи компанії входять до складу ІСІ, це може збільшити обсяг торгівлі та ліквідність акцій;

3. Покращення інвестиційного іміджу: асоціація з ІСІ може покращити сприйняття компанії на ринку;

4. Податкові пільги для ІСІ: операції з активами спільного інвестування не оподатковуються податком на прибуток.

Навіщо ІСІ іноземному інвестору?

 1. Легкий доступ до ринку: ІСІ можуть спростити процес інвестування для іноземних інвесторів;
 2. Прозорість та зрозумілість механізму;
 3. Локальне застосування моделі податку на виведений капітал в рамках ІСІ;
 4. Курс на інтегрування ІСІ до світової моделі фондового ринку;
 5. Можливість співінвестування декількома інвесторами;
 6. Можливість застосування ринкових механізмів визначення ринкової вартості цінних паперів ІСІ наряду з вартістю чистих активів, визначення яких проводиться не рідше ніж раз на місяць.

ІСІ можна класифікувати за такими критеріями:

 1. Відповідно до організаційно-правової форми:
 • корпоративні;
 • пайові.
 1. Залежно від порядку провадження діяльності:
 • відкриті;
 • закриті;
 • інтервальні.
 1. Залежно від термінів діяльності:
 • строкові (закриті –можуть бути тільки строковими);
 • безстрокові.
 1. Залежно від рівня диверсифікації активів:
 • диверсифіковані;
 • недиверсифіковані;
 • венчурні (як підвид недиверсифікованих, але автор виділяє окремо);
 • спеціалізовані;
 • кваліфікаційні.

Отже, де можна застосовувати інститути спільного інвестування?

 1. Особисті фінанси та заощадження:
 • довгострокове інвестування: індивіди можуть вкладати кошти в ІСІ з метою накопичення капіталу на пенсію чи інші довгострокові цілі;
 • створення інвестиційного портфеля: ІСІ дозволяють диверсифікувати інвестиції та знизити ризики.
 1. Корпоративні інвестиції:
 • управління корпоративними фінансами: підприємства можуть інвестувати тимчасово вільні кошти в ІСІ для отримання додаткового прибутку;
 • диверсифікація капіталу: компанії можуть використовувати ІСІ як інструмент для диверсифікації своїх інвестиційних активів.
 1. Фінансовий ринок:
 • залучення капіталу: ІСІ можуть виступати як інвестори на фондовому ринку, збільшуючи ліквідність та глибину ринку;
 • розвиток фінансової інфраструктури: активність ІСІ сприяє розвитку фінансових послуг та інфраструктури.
 1. Розвиток інновацій та стартапів:
 • венчурне фінансування: ІСІ, зокрема венчурні фонди, можуть інвестувати в стартапи та інноваційні проєкти, сприяючи їх розвитку.
 1. Ринок нерухомості:
 • інвестиції в нерухомість: ІСІ можуть інвестувати в комерційну та житлову нерухомість, забезпечуючи додаткові можливості для інвесторів.

Аби першими отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.