Оскарження протоколу про нарахування обсягу необлікованої енергії та визначення її вартості, яку повинен оплатити споживач

11 липня 2019 року КГС ВС розглянув справу No 904/3918/18 за позовом ОСББ “Метробудівська 17” до АТ “ДТЕК Дніпровські електромережі”, за участю третьої особи без самостійних позовних вимог на стороні позивача Комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Ленінського району, про визнання протиправним та скасування рішення, і прийняв постанову, в якій зазначено наступне.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Як вбачається із постанови від 06.02.2019 Великої Палати Верховного Суду у справі No 522/12901/17-ц, фактичною підставою позову був факт складення 16.05.2017 відповідачем акту No 036296, в якому зазначено про самовільне підключення до електричної мережі без договору з енергопостачальною компанією та подальше прийняття відповідачем протоколу від 29.06.2017 року No67 про нарахування позивачеві обсягу та вартості необлікованої електричної енергії з 30.06.2016 по 16.05.2017.

У зазначений період – 30.06.2016 по 16.05.2017 – спірні відносини регулювалися ПКЕЕ, затвердженими постановою НКРЕ від 31.07.1996 No 28, та ПКЕЕН, затвердженими постановою КМУ від 26.07.1999 No 1357. Обидва ці нормативно-правові документи втратили чинність з прийняттям відповідно Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 (набрала чинності 18.04.2018), та постанови КМУ від 20.06.2018 No 502 “Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” (набрала чинності 20.06.2018).

У цій справі No 904/3918/18 періодом нарахування обсягу та вартості необлікованої електричної енергії був період з 23.07.2017 по 23.07.2018, під час якого діяли Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені Постановою НКРЕКП від 14.03.2018. Аналізуючи зміст Правил роздрібного ринку електричної енергії з урахуванням сутності протоколу від 01.08.2018 No 8, згідно з яким позивачеві було обраховано обсяг та вартість необлікованої електричної енергії крізь призму предметної юрисдикції господарських судів (стаття 20 ГПК України), суд зазначає наступне.

ОЦІНКА СУДУ

Акт – це юридична форма рішень цих органів, тобто офіційний письмовий документ, який породжує певні правові наслідки, спрямований на регулювання тих чи інших суспільних відносин і має обов’язковий характер для суб’єктів цих відносин.

Пунктами 8.2.6., 8.2.7. Правил роздрібного ринку електричної енергії встановлено, що на підставі акту про порушення уповноваженими представниками оператора системи під час засідань комісії з розгляду актів про порушення визначаються обсяг необлікованої електричної енергії та сума завданих споживачем збитків. Рішення комісії оформлюється протоколом, копія якого видається споживачу. У разі причетності споживача до порушення цих Правил у протоколі зазначаються відомості щодо обсягу та вартості необлікованої електричної енергії. У такому разі разом з протоколом споживачу надаються розрахунок обсягу та вартості необлікованої електричної енергії з посиланням на відповідні пункти методики визначення обсягу та вартості необлікованої електричної енергії, затвердженої Регулятором,та розрахункові документи для оплати необлікованої електричної енергії та/або збитків. Споживач має оплатити розрахункові документи за необліковану електричну енергію протягом 30 календарних днів від дня отримання рахунка.

Пунктом 4.26. Правил роздрібного ринку електричної енергії встановлено, що якщо споживач не оплатив виставлений платіжний документ або оплатив його із запізненням, електропостачальник та оператор системи мають право звернутися до споживача з вимогою здійснювати попередню оплату в сумі середньомісячного платежу, встановити більш короткий розрахунковий період або звернутися з вимогою щодо надання гарантій належного виконання договірних зобов’язань, а споживач має задовольнити таку вимогу. Якщо споживач не оплатив остаточний рахунок за спожиту електричну енергію, ні електропостачальник, ні оператор системи не обмежуються у своїх правах щодо припинення електропостачання або розподілу (передачі) електричної енергії такому споживачу відповідно до цих Правил.

Таким чином, рішення комісії з розгляду актів про порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії, оформлене протоколом про нарахування обсягу необлікованої енергії та визначення її вартості, яку повинен оплатити споживач, безпосередньо впливає на права та обов’язки відповідного суб’єкта господарювання у розрізі його відносин з енергопостачальною організацією, оскільки встановлює обсяг і вартість недоврахованої електроенергії (цю суму слід сплатити позивачеві протягом 30 календарних днів з дня отримання рахунка) та створює загрозу припинення електропостачання відповідного споживача.

Спір за позовом споживача до енергопостачальної організації про визнання протиправним та скасування рішення комісії з розгляду актів про порушення Правил роздрібного ринку електричної енергії, оформленого відповідним протоколом комісії, у розумінні пункту 10 частини першої статті 20 ГПК України відповідає ознакам спору, що відноситься до предметної юрисдикції господарських судів.

Оскільки позивач не є стороною договору про постачання електричної енергії та умовами вказаного договору на нього не покладено відповідальність за збереження цілісності засобів обліку та за недопущення безоблікового споживання електроенергії, суди попередніх інстанцій дійшли правильного висновку, що енергопостачальником не доведено, що саме позивач має відшкодовувати вартість недоврахованої електричної енергії.

Постанова КГС ВС від 11 липня 2019 року у справі No 904/3918/18 – http://reyestr.court.gov.ua/Review/83177341;

Постанова КГС ВС від 02 грудня 2020 року у справі No 923/1077/19 (Висновок, викладений ВП ВС у постанові від 14.01.2020 у справі No 910/17955/17, застосовується і до вимоги про скасування рішення комісії енергопостачальника, прийнятого за результатами розгляду акту про порушення ПРРЕЕ) – https://reyestr.court.gov.ua/Review/93498741.