Оскільки “інтереси держави” є поняттям оціночним, прокурор у кожному окремому випадку зазначає у чому саме відбулося чи може відбутися порушення матеріальних або інших інтересів, обґрунтовує в позовній заяві необхідність їх захисту

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 128 КПК цивільний позов в інтересах держави може бути поданий прокурором у випадках, установлених законом. Прокурор, який пред’являє цивільний позов у кримінальному провадженні, повинен обґрунтувати наявність підстав для здійснення представництва інтересів громадянина або держави в суді, передбачених Законом України «Про прокуратуру».

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій: місцевий суд визнав винуватим та засудив ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 286 КК. Задоволено цивільний позов прокурора про стягнення із ОСОБА_1 на користь місцевого бюджету для перерахування фінансовому управлінню міської ради грошей на лікування потерпілої ОСОБА_2 у сумі 5 865,80 грн.

Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок.

У касаційній скарзі захисник не погоджується з поданим прокурором цивільним позовом, вважає його безпідставним і таким, що не відповідає вимогам кримінального процесуального закону.

Позиція ККС: скасовано рішення судів попередніх інстанцій у частині вирішення
цивільного позову та призначено в цій частині новий розгляд у суді першої інстанції в порядку цивільного судочинства.

Обґрунтування позиції ККС: колегія суддів ККС вважає, що заслуговують на увагу доводи касаційної скарги захисника щодо недотримання прокурором вимог
процедури подання цивільного позову про відшкодування коштів місцевого бюджету, витрачених міською комунальною лікарнею на лікування потерпілої ОСОБА_2.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 128 КПК цивільний позов в інтересах держави може бути поданий прокурором у випадках, встановлених законом. Прокурор, який пред’являє цивільний позов у кримінальному провадженні, повинен обґрунтувати наявність підстав для здійснення представництва інтересів
громадянина або держави в суді, передбачених Законом України «Про прокуратуру».

Згідно з приписами ч. 3 ст. 23 згаданого Закону прокурор здійснює представництво в суді законних інтересів держави у р азі порушення або загрози
порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган місцевого
самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень, до компетенції якого
віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності такого органу.

Оскільки «інтереси держави» є поняттям оціночним, прокурор у кожному
окремому випадку визначає з посиланням на законодавство, на підставі якого подається позов, у чому саме відбулося чи може відбутися порушення матеріальних або інших інтересів держави, обґрунтовує в позовній заяві необхідність їх захисту.

Зазначених положень прокурор не дотримався, а суд ці обставини залишив без належної уваги.

Як убачається з матеріалів кримінального провадження, потерпіла ОСОБА_2
проходила стаціонарне лікування в міській комунальній лікарні швидкої допомоги.

Прокурор звернувся з цивільним позовом в інтересах держави в особі Фінансового управління міської ради до ОСОБА_1, у якому просив стягнути з останнього витрачені на лікування потерпілої ОСОБА_2 кошти в сумі 5 865,80 грн.

Поданий позов прокурор мотивував тим, що міська комунальна лікарня швидкої допомоги отримує фінансування з місцевого бюджету, а тому порушення майнових прав зазначеної установи заподіює суттєву шкоду місцевому бюджету, а отже, і державним інтересам.

Однак, звертаючись до суду з позовом, прокурор не обґрунтував і не довів суду
факту бездіяльності компетентного органу, а саме невжиття цим органом жодних заходів протягом розумного строку, після того як йому стало відомо або повинно було стати відомо про можливе порушення інтересів держави, а також не вказав причини того, чому компетентний орган не звернувся самостійно до суду з позовом в інтересах держави чи не міг звернутися.

Наведене вище узгоджується з послідовною практикою ККС (наприклад, із постановами ВС від 22.12.2021 у справі No 458/1036/16-к, провадження No 51-4008км21; від 11.09.2019 у справі No 397/533/18, провадження No 51-2700км19 тощо).

Задовольняючи поданий прокурором цивільний позов, місцевий суд не взяв до уваги відсутності в позовній заяві належного обґрунтування передбачених законом підстав для захисту саме прокурором інтересів держави в суді.

Детальніше з текстом постанови ВС від 28.09.2022 у справі No 607/16590/20 (провадження No 51-923км22) можна ознайомитися за посиланням – https://reyestr.court.gov.ua/Review/106598647.