Основною ознакою суброгації є збереження того зобов’язання, яке існувало на момент заподіяння шкоди і у зв’язку з яким було виплачене страхове відшкодування

Під час суброгації нового зобов’язання не виникає, первісні правовідносини залишаються незмінними. Тобто у таких правовідносинах відбувається передача (перехід) права вимоги від страхувальника (вигодонабувача) до страховика. Страховик виступає замість потерпілого.

КГС ВС розглянув касаційну скаргу ПрАТ “СК “АРКС” на рішення Господарського суду міста Києва від 13.02.2020 та постанову Північного апеляційного
господарського суду від 19.05.2020 у справі No 910/12472/18 за позовом ПрАТ “СК “АРКС” до ПрАТ “Автокапітал”, ПрАТ “Одеса-Авто” про стягнення 2 539 727,40 грн.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

ПАТ “СК “АХА Страхування” (в подальшому змінено найменування на ПрАТ “СК “АРКС”) звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до ПрАТ
“Автокапітал” про стягнення матеріальних збитків на суму 2 539 727,40 грн.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що власник автомобіля Mercedes-Benz S400 –
ТОВ “Карат” зазнав матеріальних збитків, яких було завдано в результаті пожежі.
Цей випадок визнано позивачем страховим випадком у розумінні умов договору
страхування No 311072а7оа від 11.09.2017 та виплачено ТОВ “Карат” страхове
відшкодування в розмірі 2 539 727,40 грн. У результаті цього до ПАТ “СК “АХА
Страхування” відповідно до положень статті 993 ЦК України та статті 27 Закону у межах фактичних витрат перейшло право вимоги, яке страхувальник має до особи, відповідальної за завдані збитки, – ПрАТ “Автокапітал”.

Справа розглядалася у судах неодноразово.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 22.01.2019, залишеним без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 28.05.2019, позов задоволено повністю, стягнуто з ПрАТ “Автокапітал” на користь ПАТ “СК “АХА Страхування” 2 539 727,40 грн матеріальних збитків.

Постановою Верховного Суду від 23.07.2019 рішення Господарського суду міста Києва від 22.01.2019 та постанову Північного апеляційного господарського
суду від 28.05.2019 скасовано, справу передано на новий розгляд до місцевого
господарського суду міста Києва.

За результатами нового розгляду рішенням Господарського суду міста Києва від 13.02.2020, залишеним без змін постановою Північного апеляційного
господарського суду від 19.05.2020, у задоволенні позову відмовлено.

Не погоджуючись із зазначеними рішеннями ПрАТ “СК “АРКС” подало касаційну скаргу, в якій просило оскаржувані судові рішення скасувати, ухвалити нове, яким позовні вимоги задовольнити.

ОЦІНКА СУДУ

На вирішення суду касаційної інстанції поставлено питання щодо наявності правових підстав для стягнення з відповідачів солідарно матеріальних збитків, завданих покупцю товаром неналежної якості, на користь страховика, який
виплатив страхове відшкодування покупцю.

Факт виплати страховиком страхового відшкодування обумовив перехід до нього від страхувальника відповідних прав у порядку суброгації до особи,
відповідальної за завдані збитки, в межах здійснених ним витрат на виплату
страхового відшкодування.

Основною характерною ознакою суброгації є збереження того зобов’язання, яке існувало на момент заподіяння шкоди і у зв’язку з яким було виплачене страхове відшкодування, а також зміна в ньому кредитора. Під час суброгації нового зобов’язання не виникає, первісні правовідносини залишаються незмінними. Тобто у таких правовідносинах відбувається передача (перехід) права вимоги від страхувальника (вигодонабувача) до страховика. Страховик виступає замість потерпілого.

До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов’язанні в обсязі та на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом. Новий кредитор набуває прав та обов’язків свого попередника.

Оскільки первісні правовідносини, які передували настанню страхової події,
виникли на підставі договору від 01.09.2017 про купівлю-продаж автомобіля
Mercedes-Benz S400 4matic coupe 2017 року випуску, укладеного між ТОВ “Карат”
(потерпілим) та ПрАТ “Одеса-Авто”, то із заміною кредитора первісне договірне
зобов’язання не припинилося.

Позивач у цій справі виступає на правах потерпілого (ТОВ “Карат”), а тому до нього перейшли права покупця за договором купівлі-продажу автомобіля,
зокрема права, які виникають у покупця у зв’язку з покупкою товару неналежної
якості та/або з недоліками (на підставі статті 680 ЦК України та умов договору
купівлі-продажу).

Водночас Верховний Суд зазначив, що суди попередніх інстанцій дійшли
помилкового висновку про те, що страхувальник (ТОВ “Карат”) зазнав майнової
шкоди внаслідок дефекту продукції саме в деліктному правовідношенні та набув
право вимоги відшкодування до відповідача як заподіювача. Оскільки продавцем не було завдано шкоди своєму покупцю в межах деліктного зобов’язання, обов’язки відповідача пов’язані саме з договірними зобов’язаннями.

Господарські суди здійснили неправильну матеріально-правову кваліфікацію
правовідносин, у зв’язку з чим не дослідили умов договору купівлі-продажу
автомобіля від 01.09.2017 та не застосували норм матеріального права, які підлягали застосуванню, що і стало підставою для передачі справи на новий
розгляд.

Отже, з огляду на фактичні обставини справи, встановлені судами попередніх інстанцій, виплата страховиком страхового відшкодування зумовила
виникнення у нього відповідних прав у порядку суброгації до особи,
відповідальної за збитки в межах здійснених ним витрат на виплату страхового
відшкодування згідно з положеннями статті 993 ЦК України та статті 27 Закону.

При цьому колегія суддів КГС ВС також зазначила, що сутність заміни
кредитора в зобов’язанні полягає в тому, що для боржника не повинно мати
значення те, кому адресувати дію, яка становить об’єкт цього зобов’язання. Тобто для боржника не має значення, кому передати майно, для кого виконати роботи або кому надавати послуги, а тим паче, для боржника в грошових зобов’язаннях.

Детальніше з текстом постанови КГС ВС від 15.10.2020 у справі No 910/12472/18 можна ознайомитися за посиланням https://reyestr.court.gov.ua/Review/92252446.