Особливості договірних відносин з клієнтом під час надання правової допомоги та гонорарні питання: адвокат Ася Тарасова

Під час вебінару у Вищій школі адвокатури на тему “Відносини адвоката з клієнтами в аспекті дисциплінарної практики. Особливості договірних відносин з клієнтом під час надання правової допомоги та гонорарні питання”, лектором на якому виступить Тарасова Ася, адвокат, член Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, член Комітету з питань адвокатської етики НААУ, розповіла про особливості договірних відносин адвоката з клієнтом під час надання правової допомоги.

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає дотримання Правил адвокатської етики як одного з основних професійних обов’язків адвоката.

Правила слугують обов’язковою для використання системою орієнтирів при збалансуванні, практичному узгодженні своїх багатоманітних, іноді суперечливих прав та обов’язків відповідно до статусу, основних завдань адвокатури і принципів її діяльності, визначених Конституцією, Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та іншими законодавчими актами також закріплюють єдину систему критеріїв оцінки етичних аспектів адвоката.

Адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав, передбачених Законом. Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком адвоката є порушення Правил адвокатської етики.

Загальні засади застосування дисциплінарної відповідальності за порушення Правил адвокатської етики:

 • Дисциплінарні стягнення лише за винні порушення ;
 • Адвокат вважається невинуватим у вчиненні дисциплінарного проступку і не може бути підданий дисциплінарному стягненню доки його вину не буде доведено в законному порядку і встановлено рішенням КДКА або ВКДКА;
 • Адвокат не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчинені дисциплінарного проступку ;
 • Звинувачення адвоката не можуть ґрунтуватись на припущеннях ;
 • Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь.

Дисциплінарна відповідальність адвоката, як наслідок недотримання вимог ПАЕ під час прийняття доручення від клієнта.

Практичні рекомендації на стадії прийняття доручення:

 1. Особи від яких адвокат може прийняти доручення (стаття 15 ПАЕ) : встановлення особи, згода клієнта, згода на обробку персональних даних, документ про ознайомлення із законодавством про захист персональних даних (сайт НААУ)

Рекомендовано: зазначення всіх засобів зв’язку.

2. З’ясування всіх відомих клієнту обставин; вивчення всіх документів; переконання у наявності фактичних і правових підстав для виконання доручення; викладення їх клієнту, в загальних рисах попередити про час і обсяг; правові наслідки досягнення результату, яких бажає клієнт (стаття 18 ПАЕ).

Рекомендовано: Залишати собі тільки копії документів. Попередити про всі ризики, в разі високої ймовірності небажаного результату закріпити в договорі або додатку.

3. Неприпустимість конфлікту інтересів (статті 9, 20 ПАЕ)

Рекомендовано: обов’язково письмові згоди клієнта .

Адвокат має право відмовитись від прийняття доручення клієнта, виходячи з будь-яких причин та без їх пояснення. Приймаючи доручення про надання професійної правничої (правової) допомоги адвокат повинен зважити на свої можливості щодо його виконання.

Адвокату забороняється приймати доручення:

 • якщо результат, якого бажає клієнт, або засоби його досягнення на яких клієнт наполягає, є протиправними, або якщо доручення клієнта виходить за межі професійних прав і обов’язків адвоката;
 • якщо виконання доручення може призвести до розголошення відомостей, що складають предмет адвокатської таємниці, крім випадків наявності письмової згоди клієнта.

Вимоги до адвоката на стадії виконання адвокатом доручення:

 1. Дотримання принципу законності – заборона незаконних та неетичних засобів (стаття 25 ПАЕ)
 2. Інформування клієнта про хід та результати доручення, законні права та обов’язки клієнта ( стаття 26 ПАЕ)
 3. Дотримання принципу добросовісності – розумно необхідна увага, використання всіх розумно необхідних і доступних законних засобів для надання ефективної професійної правової допомоги, оперативно виконувати доручення клієнта.

Потрібно зазначити,що адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.

Практичні рекомендації щодо змісту договору за результатами аналізу дисциплінарної практики стосовно адвокатів для уникнення привидів для скарг:

 1. Недотримання форми договору ;
 2. Відсутність дати укладання договору ;
 3. В умовах договору :
 • – зазначення конкретного виду правової допомоги та назви установи ,де здійснюється, перелік інстанції ;
 • – чітко визначити права та обов’язки сторін ;
 • – зазначити відповідальність сторін ;
 • – зазначити конкретні строки або обставини, щодо строків дії договору ;
 • – умови розірвання договору ;
 • – кількість примірників для сторін ;
 • – розробити додатки до договору ( про гонорар, акт виконаних робіт тощо).

Рекомендовано: назва договору відповідно до вимог статті 26 Закону , зазначення сторін як адвокат та клієнт .