Особливості посвідчення адвокатом ордера на надання правничої допомоги АО або АБ на період дії воєнного стану: рішення РАУ

Про це йдеться у рішенні Ради адвокатів України № 57 від 20 травня 2023 року “Про розгляд листа Керуючого партнера Адвокатського об’єднання «ID ЛІГАЛ ГРУП» Добровольського О. про нормативне врегулювання окремих питань здійснення адвокатської діяльності”.

Рада адвокатів України, заслухавши заступника Голови Ради адвокатів України Гвоздія В.А. про розгляд листа Керуючого партнера Адвокатського об’єднання «ID ЛІГАЛ ГРУП» Добровольського О. № 8/77-5 від 28 квітня 2023 року про нормативне врегулювання окремих питань здійснення адвокатської діяльності, зазначає наступне.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05 липня 2023 № 5076-VI (надалі – Закон) визначено, що під час
здійснення адвокатської діяльності адвокат має право звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і
службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб).

Вимоги щодо змісту, порядку складання та направлення адвокатського запиту встановлені статтею 24 Закону.

Абзацом другим ч. 1 ст. 24 Закону закріплений вичерпний перелік документів, які підлягають обов’язковому наданню разом із запитом та безпосередньо встановлена форма їх посвідчення.

Згідно з ч. 1 ст. 26 Закону, одним із документів, який підтверджує повноваження адвоката на надання правової допомоги може бути ордер.

Рішенням Ради адвокатів України від 04 серпня 2017 року № 162 «Про розгляд звернення Керівника Державного управління справами Куцика І.М. щодо засвідчення та подання адвокатом копії ордеру на надання правової допомоги» визначено, що відмітка про посвідчення копії ордера на надання правової допомоги має складатися зі слів «Згідно з оригіналом», особистого підпису адвоката (або керівника адвокатського об’єднання/адвокатського бюро, у випадку якщо ордер видається адвокатським об’єднанням/адвокатським бюро), який засвідчує копію, його ініціалів та прізвища, а також дати засвідчення копії.

12 квітня 2019 року Радою адвокатів України прийнято рішення № 41, яким затверджено Положення про ордер на надання правничої (правової) допомоги у новій редакції (надалі – Положення), до якого в подальшому були внесені зміни та доповнення. Зокрема, рішенням Ради адвокатів України № 45 від 29 квітня 2022 року було доповнено п. 10 Положення, а саме встановлено, що під час дії воєнного стану на території України дозволяється видача адвокатським бюро/адвокатським об’єднанням ордеру без скріплення його печаткою юридичної особи та без підпису керівника адвокатського об’єднання, адвокатського бюро. Правовідносини між адвокатом, який надає правничу (правову) допомогу на підставі цього ордера та адвокатським об’єднанням, адвокатським бюро врегульовуються внутрішніми документами цих організаційно правових форм здійснення адвокатської діяльності.

Крім того, відповідно до рішення Ради адвокатів України № 65 від 26 червня 2019 року, п. 9 ч. 1 ст. 20 Закону адвокат має право посвідчувати копії документів, у справах, які він веде. Аналогічна позиція міститься і в постанові Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду від 19 серпня 2021 року у справі № 818/3711/15, постанові Великої Палати Верховного Суду від 1 липня 2020 року у справі № 320/5420/18.

Рада адвокатів України, враховуючи вищевикладене, взявши до уваги пропозиції членів Ради адвокатів України доповнити рішення Ради адвокатів України № 162 від 04 серпня 2017 року, керуючись статтями 55, 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів України, Регламентом Ради адвокатів України, вирішила:

  • Доповнити пункт 2 резолютивної частини рішення Ради адвокатів України «Про розгляд звернення Керівника Державного управління справами Куцика І.М. щодо засвідчення та подання адвокатом копії ордеру на надання правової допомоги» № 162 від 04 серпня 2017 року реченням наступного змісту: «На період дії воєнного стану на території України, у випадку видачі ордера на надання правничої (правової) допомоги адвокатським об’єднанням/адвокатським бюро, адвокат, якому цей ордер виданий, має право посвідчувати його копію власним підписом, з обов’язковим дотриманням вимог щодо посвідчення копії документа (наявність слів «Згідно з оригіналом», особистого підпису адвоката, його ініціалів та прізвища, а також дати засвідчення копії)».