Переговори в адвокатській діяльності: адвокат Олег Трибой

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему “Переговори в адвокатській діяльності”, Трибой Олег, адвокат, бізнес-медіатор, ознайомив слухачів з професійно необхідними знаннями та методами щодо проведення переговорів при наданні правничої допомоги.

Переговори – це діалог, за участю двох або більше сторін, з наміром досягти вигідного сторонам результату в одному або декількох питаннях, якщо хоч в одному питанні існує незгода або конфлікт.

Переговори це взаємодія та процес між учасниками, які йдуть на компроміс та оптимізують власні бажання для погодження питань взаємного інтересу всіх сторін переговорів.

Переговори в інтересах клієнта – це адвокатська діяльність.

Переговори застосовуються при:

 • правовому супроводі діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави
 • захисті прав, свобод і законних інтересів громадян
 • представництво інтересів фізичних і юридичних осіб перед фізичними та юридичними особами

Завдання адвоката, представляючи клієнта, проводити переговори в його інтересах, але інтереси клієнта адвокат представляє тільки після того як проведе порівняння зі своїми особистими інтересами, враховуючи наявність чи відсутність конфлікту інтересів.

Відповідно Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» стаття 1.7, 1.8., конфлікт інтересів – суперечність між особистими інтересами адвоката та його професійними правами і обов’язками, наявність якої може вплинути на об’єктивність або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов’язків, а також на вчинення чи невчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності.

Підставами для відмови в укладенні договору про надання правової допомоги є:

 • адвокату, адвокатському бюро або адвокатському об’єднанню забороняється укладати договір про надання правової допомоги у разі конфлікту інтересів
 • виконання договору може суперечити інтересам адвоката, членів його сім’ї або близьких родичів….

Адвокатська діяльність, в тому числі переговори в інтересах клієнта, здійснюється на принципах:

 • верховенства права
 • законності
 • незалежності
 • конфіденційності
 • та уникнення конфлікту інтересів

В переговорах, які здійснює адвокат в інтересах клієнта відокремлені:

 • Особисті інтереси адвоката
 • Інтереси клієнта, як законні так і інші
 • Інтереси третіх осіб, перед якими адвокат представляє/захищає інтереси клієнта

«Правила адвокатської етики» 2019 р., визначають пріоритетність інтересів, а саме в статті 8 зазначено, що у межах дотримання принципу законності адвокат зобов’язаний у своїй професійній діяльності виходити з переваги інтересів клієнта.

Таким чином, адвокат веде переговори :

 • – в інтересах клієнта
 • – враховуючи свої інтереси
 • – розуміючи інтереси третіх осіб
 • – в рамках доручення клієнта
 • – використовуючи,за потреби, конфіденційну інформацію, письмово погоджену з клієнтом