Перевірки Держпраці: інструкцією захисту клієнта поділилася адвокат Ганна Лисенко

Що треба знати адвокату, щоб допомогти підприємству підготуватись до кадрових перевірок? – розповіла під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури НААУ на тему «Перевірки Держпраці: інструкція захисту клієнта» адвокат, партнер АО «Адвокатська сім’я Лисенко», член Комітету з трудового права НААУ Ганна Лисенко.

Під час вебінару фокус уваги був прикутий до наступних питань:

 • що треба знати адвокату, щоб допомогти підприємству підготуватись до кадрових перевірок;
 • предмет та порядок позапланових перевірок Держпраці у період воєнного стану;
 • вихід за межі предмету перевірки – дії адвоката;
 • права та обовʼязки інспектора праці та роботодавця при позаплановій перевірці. Механізм дії адвоката;
 • коли можна не допускати інспектора праці до перевірки. Судова практикаК
 • припис інспектора праці. Як правильно діяти адвокату;
 • постанова про накладення адміністративного штрафу на керівника підприємства. Що треба знати адвокату;
 • строки та підстави оскарження штрафу Держпраці. Актуальна судова практика.

Розпочала захід лектор із нормативної основи для проведення перевірок, зазначивши, що інспектор праці при проведенні перевірок керується:

 • Законом України «Про основні засади державного нагляду «контролю» у сфері господарської діяльності» № 877;
 • Статтею 16 Закону України «Про організацію трудових відносин у період воєнного стану» № 2136;
 • Постановою КМУ «Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» від 13.03.2022 № 303 зі змінами від 06.12.2022 року
 • Конвенцією Міжнародної організації праці «Про інспекцію праці у промисловості й торгівлі» № 81 1947 року;
 • Конвенцією Міжнародної організації праці «Про інспекцію праці в сільському господарстві» № 129 1969 р.

Ганна Лисенко наголосила, що планові перевірки наразі не проводяться, оскільки:

 • план перевірок не затверджено,
 • діє постанова КМУ «Про припинення заходів державного нагляду(контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану» від 13.03.2022 № 303, яка забороняє планові перевірки;

Кадрові перевірки може здійснювати:

 • Державна служба України з питань праці та її територіальні органи;
 • Податкова та її територіальні органи (Податковий кодекс та Меморандум про співробітництво та партнерство між Держпраці та ДПС від 10.02.2022 р.).

У період воєнного стану підставами для проведення перевірок є:

 • звернення працівників про порушення їх трудових прав (заява працівника, звернення на гарячу лінію);
 • доручення Прем’єр-міністра України, зокрема, щодо дотримання строків виплати заробітної плати;
 • настання нещасного випадку на виробництві (Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, що затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 337 від 17.04.2019 р., зі змінами згідно постанови №59 від 20.01.2023 р.);
 • звернення Київської міської військової адміністрації або обласної військової адміністрації.

Інспектори можуть перевіряти:

 • оформлення трудових відносин (правильність оформлення трудових відносин, чи немає прихованих трудових відносин). Перевірка може стосуватися виключного одного працівника, якщо він подавав заяву про порушення його прав;
 • законність припинення трудових договорів (процедура звільнення, чи виплачено усі виплати працівнику під час звільнення);
 • дотримання вимог Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» (облік робочого часу, призупинення, звільнення і т.д.).

Перевірки здійснюються за місцем провадження господарської діяльності суб’єкта господарювання або його відокремлених підрозділів, або у приміщенні органу державного нагляду (контролю) у випадках, передбачених законом.

Планові та позапланові перевірки здійснюються в робочий час суб’єкта господарювання, встановлений його правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Ганна Лисенко надала поради, як адвокатам допомогти підприємству підготуватись до кадрових перевірок:

 1. Привести в порядок інформацію в Інтернеті (сайт, соціальні мережі, оголошення про вакансії);
 2. Провести інструктаж з працівниками (кожен працівник повинен знати свій функціонал та суть взаємовідносин);
 3. Підготувати кадрові документи, цивільно-правові договори.

При цьому на підприємстві завжди мають бути такі документи:

 • ознайомлення працівника з умовами праці (ст. 29 КЗпП)
 • штатний розпис (містить назви посад, чисельність персоналу та оклади за кожною посадою)
 • посадові інструкції (або письмові трудові договори, контракти)
 • правила внутрішнього трудового розпорядку
 • табель обліку робочого часу
 • кадрові накази (прийняття, звільнення, переведення, зміна умов праці, відпустки)
  журнал наказів
 • особові картки працівників (форма П-2)
 • трудові книжки (якщо зберігаються у роботодавця) та журнал трудових книжок
 • колективний договір
 • графік відпусток
 • оголошення про вакансії для працівників за строковими договорами (ст. 23 КЗпП)
 • докази своєчасної виплати з/п

письмові попередження про скорочення, переведення, зміну умов праці.

Інспектори праці також можуть перевіряти інші документи в рамках перевірки, наприклад документи при звільненні.

Для договорів з фізичною особою-підприємцем завжди повинні бути такі документи:

 • виписка з реєстру по ФОПу;
 • договір про надання послуг або підряду;
 • акт приймання-передачі послуг/робіт;
 • оплата послуг.

Для договорів з фізичною особою мають бути:

 • • цивільно-правовий договір або договір з автором;
 • • акти приймання-передачі послуг/робіт;
 • • оплата послуг.