Перше рішення КЦС ВС: активи, що визнаються судом необґрунтованими, стягуються в дохід держави

Верховний Суд розглянув справу за позовом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури до народного депутата України про визнання необґрунтованими активів у вигляді отриманих за оренду нерухомого майна грошових коштів та комісійних доходів від їх розміщення на банківському рахунку.

У 2007 році відповідач придбав гараж і жомову яму, у 2010 році продав їх, надалі ці об’єкти неодноразово перепродували.
У січні 2019 року відповідач передав гараж і жомову яму в оренду суб’єкту господарювання. В договорі оренди зазначено, що об’єкти оренди належать орендодавцю на праві власності на підставі договору купівлі-продажу від 2007 року. Також договором передбачена орендна плата в розмірі 1 242 236 грн.

У грудні 2019 року орендар виплатив відповідачеві грошові кошти в зазначеному розмірі, на які було нараховано комісійні доходи від банку в розмірі 10 000 грн.
29 серпня 2019 року відповідача обрали народним депутатом України. У своїй щорічній декларації як особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, він указав відомості про зазначені доходи в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки».

Задовольняючи позов та стягуючи з відповідача в дохід Державного бюджету України необґрунтований дохід – грошові кошти в розмірі 1 252 236 грн, Вищий антикорупційний суд, з рішенням якого погодилась Апеляційна палата ВАКС, виходив із того, що відповідач, як особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не будучи власником об’єкта оренди, уклав договір без наміру правомірної передачі нерухомого майна в оренду, а з метою отримання грошових коштів, у результаті чого набув у власність необґрунтований актив у зазначеній сумі та дохід від нього у вигляді комісійних доходів.
Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду погодився з висновками судів попередніх інстанцій та зробив такі правові висновки.

Згідно зі ст. 291 ЦПК України суд визнає необґрунтованими активи, якщо судом на підставі поданих доказів не встановлено, що активи або грошові кошти, необхідні для придбання активів, щодо яких поданий позов про визнання їх необґрунтованими, були набуті за рахунок законних доходів.

Положеннями ст. 292 ЦПК України встановлено, що активи, визнані судом відповідно до ст. 291 цього Кодексу необґрунтованими, стягуються в дохід держави.

Кошти відповідач набув у грудні 2019 року – після дня набрання чинності Законом України від 31 жовтня 2019 року № 263-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів».

На момент укладення договору оренди та на час отримання орендної плати гараж і жомова яма не перебували у власності відповідача, тому ВАКС, з висновками якого погодилася Апеляційна палата ВАКС, дійшов обґрунтованого висновку про те, що відповідач не мав законних підстав передавати вказане нерухоме майно в оренду та отримувати від цього доходи.

З огляду на наведене відповідач, будучи народним депутатом України, тобто особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не маючи права власності на об’єкти оренди та не маючи правомочності щодо володіння, користування та розпорядження ним, уклав із суб’єктом господарювання договір без наміру правомірної передачі нерухомого майна в оренду та з метою отримання грошових коштів, у зв’язку із чим набув у власність необґрунтований актив та дохід від нього у виді комісійних доходів.
Постанова Верховного Суду від 27 квітня 2022 року у справі № 991/3401/21 (провадження № 61-18043св21).