Повторна неявка позивача в підготовче засідання не є підставою залишення позову без розгляду

Районний суд залишив позов без розгляду, оскільки належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи позивач двічі не з’явився в судові засідання.

Апеляційний суд скасував ухвалу суду першої інстанції, направивши справу на новий розгляд і зазначивши, що ця ухвала постановлена в підготовчому судовому засіданні.

Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду залишив постанову апеляційного суду без змін, зробивши такі правові висновки.

У ст. 189 ЦПК України визначено завдання і мету підготовчого провадження – забезпечення правильного, своєчасного і безперешкодного розгляду справи по суті. Підготовче судове провадження – це важливий складник судочинства, спрямований на створення умов для такого розгляду.

Підготовче засідання є формою підготовчого провадження і проводиться судом із повідомленням учасників справи (ч. 1 ст. 197 ЦПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 198 ЦПК України суд відкладає підготовче засідання, зокрема, у випадках, визначених ч. 2 ст. 223 цього Кодексу, згідно з якою неявка в судове засідання учасника справи, належним чином повідомленого про дату, час і місце засідання, не перешкоджає розгляду справи по суті, крім випадків, визначених цією статтею.

З огляду на зміст указаних норм права неявка належним чином повідомленого про дату та час підготовчого засідання позивача за загальним правилом не перешкоджає проведенню підготовчого засідання.

Відповідно до ч. 1 ст. 200 ЦПК України в підготовчому засіданні суд постановляє ухвалу (ухвали) про процесуальні дії, що необхідно вчинити до закінчення підготовчого провадження та початку судового розгляду справи по суті.

Згідно із частинами 1, 2 ст. 211 ЦПК України розгляд справи відбувається в судовому засіданні.

За змістом п. 3 ч. 1 ст. 257 ЦПК України суд постановляє ухвалу про залишення позову без розгляду, якщо належним чином повідомлений позивач повторно не з’явився в судове засідання або не повідомив про причини неявки, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез’явлення не перешкоджає розгляду справи.

Верховний Суд наголосив на тому, що при застосуванні тієї чи іншої норми процесуального права суд повинен виходити з комплексного та ґрунтовного аналізу норм права загалом.

ЦПК України чітко розмежовує підготовче провадження з проведенням підготовчого засідання, його особливості, строки проведення (глава 3 розділу III «Позовне провадження») та розгляд справи по суті з проведенням судового засідання (глава 6 вказаного розділу).

Стаття 223 ЦПК України стосується розгляду справи по суті, у зв’язку із чим регулятивний вплив цієї статті не поширюється на випадок повторної неявки позивача в підготовче засідання.

Постанова Верховного Суду від 1 вересня 2021 року у справі № 757/54510/17 (провадження № 61-2858св21) – https://reyestr.court.gov.ua/Review/99747977.