Практичні аспекти судово-психологічної експертизи дитячо-батьківських відносин: судовий експерт Ольга Кречик

Під час заходу з підвищення кваліфікації адвокатів у Вищій школі адвокатури на тему “Психологія сім’ї та експертиза дитячо – батьківських відносин”, Кречик Ольга – старший судовий експерт, ДУ «Центр психічного здоров’я і моніторингу наркотиків та алкоголю МОЗ України», розповіла про практичні аспекти судово-психологічної експертизи дитячо-батьківських відносин.

Психологічна експертиза дитячо-батьківських відносин це той предметний вид експертизи, який проводиться у сімейних спорах. Він включає в собі діагностику та оцінку особистості дитини, особистості батьків та особливості їх взаємодій.

Психологічна експертиза дитячо-батьківських відносин може проводитися:

 • Самостійно: судово-психологічна експертиза. Вона може бути як одноосібна так і комісійна.
 • Комплексно: судова психолого – психіатрична експертиза, медико- психолого-психіатрична експертиза.

Якщо говорити про медико-психолого-психіатричну експертизу, то має бути мінімум 3 експерти:

 1. В галузі судової медицини
 2. В галуз судової психіатрії
 3. В галузі судової психології

В зв’язку з вимогами законодавства, експертизу дитини в галузі спеціалізованих установ Міністерства охорони здоров’я, цій найпростіше провести судово-психологічну експертизу.

Судово-психологічна експертиза дозволить виявити:

 • психологічні особливості дитини
 • психологічні особливості батьківських відносин
 • психологічний аспект

Учасниками цього процесу крім дитини є її батьки. Часто обирається така тактика, коли мова йде про обвинувачення в домашньому насильстві.

Для того щоб довести ці факти та отримати додаткове джерело доказів, захистити інтереси клієнта краще проводити психолого – психіатричну експертизу.

Психолого – психіатрична експертиза дозволить провести повну оцінку та надати більш об’єктивний висновок.

Як і комплексна судова психолого-психіатрична експертиза так і самостійна судово-психологічна експертиза в залежності від процесуального порядку можуть бути первинними та додатковими.

Експертиза – це є строго регламентований процес. За порушення порядку експертизи експерт може притягнутися до дисциплінарної та кримінальної відповідальності. Тому експерт зобов’язаний робити те, що передбачено галузевими стандартами, порядком проведення експертизи та Законом про судову експертизу.

Тобто експерт зобов’язаний проводити безпосереднє обстеження об’єкту. Відповідно до галузевих стандартів та порядку проведення експертизи об’єктом судово-психологічної експертизи, дитячо-батьківських відносин є людина.

В даному випадку це:

 • дитина
 • батько
 • матір
 • опікуни
 • усиновлювачі

Крім того об’єктом експертизи також виступає сукупність джерел інформації (матеріали справи, характеризуючі відомості, висновки психологів, медична документація, тощо).

Експерт психолог взаємодіючи з об’єктом та проводячи його обстеження виявляє індивідуально-психологічні особливості кожного з батьків, індивідуально-психологічні особливості дитини, особливості та рівень її психічного розвитку.

Відповідно до вимог законодавства законні представники неповнолітньої або малолітньої дитини можуть бути присутні під час експертизи.

Відповідно до закону про судову експертизу ст. 12,13 експерту заборонено самостійно добувати докази, допитувати, відбирати пояснення. Також експерт зобов’язаний спілкуватися лише з об’єктом експертизи.

Експерт може використовувати в своїй діяльності легалізовані документи. Тобто ті, які містять у справі або будуть до неї долучені в певному процесуальному порядку.

Експертиза дитячо-батьківських відносин дозволяє:

 • Встановлення індивідуально-психологічних особливостей під експертних осіб (дитини та дорослих)
 • Встановлення типу виховної поведінки батьків/опікунів
 • Встановлення рівня особистісного розвитку дитини

Крім того, психологічна експертиза дитячо-батьківських відносин дозволяє обстежити та зробити висновок щодо психоемоційного стану дитини та відчуття нею психологічного благополуччя.

Встановлення ступеню впливу досліджуваної сімейної ситуації та виховної поведінки кожного з батьків на психічний розвиток, психоемоційний стан і рівень психологічного благополуччя дитини, а також прогноз наслідків такого впливу в майбутньому.

Отже, судово-психологічна експертиза дитячо-батьківських відносин може проводитися як самостійно, так і комплексно з іншими галузями спеціальних знань та вирішувати досить широке коло проблемних питань у цивільному судочинстві по сімейним справам.