Практичні засади взаємодії зі страховими від подачі позову до виконання рішення: адвокат Валерія Шкварко

Про практичні засади взаємодії зі страховими компаніями: від подачі позову до виконання рішення розповіла під час інтенсив онлайн-курсу у Вищій школі адвокатури Валерія Шкварко, адвокат, секретар Комітету НААУ з питань цивільного права і процесу, розкривши питання підсудності, строків звернення для відшкодування шкоди, відповідальності страхової компанії та МТСБУ, а також відповідальності за несвоєчасне виконання зобов’язання щодо відшкодування шкоди.

Валерія Шкварко відзначила, що до справ з відшкодування шкоди, завданих ДТП, застосовується загальна підсудність, визначена ст. 27 ЦПК України, тобто позов потрібно подавати до місцевого суду загальної юрисдикції за місцем проживання відповідача або ж за місцем скоєння ДТП.

Під час підготовки позовної заяви потрібно викласти свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування з урахуванням ст. 175 ЦПК України. До позову про відшкодування збитків, завданих ДТП, мають бути додані, зокрема, такі документи: постанова про притягнення до адміністративної відповідальності, оцінка вартості збитків, яка визначена експертним висновком, поліс обов’язкового страхування. Окрім цього, оскільки також наявна можливість додаткового страхування цивільно-правової відповідальності та укладення договорів КАСКО, у разі їх укладення, до позову додаються також вказані документи.

Валерія Шкварко відзначила однією з поширених причин відмови у задоволенні позову про відшкодування недотримання строків. Постановами ВС КЦС закріплено дотримання заявниками саме річного строку звернення із заявою про виплату страхового відшкодування. До ознайомлення учасників запропоновано Постанову ВП ВС від 14 грудня 2021 року у справі № 147/66/17, Постанову ВП ВС від 22 лютого 2022 року у справі № 201/16373/16-ц, Постанову ВС у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду від 21 серпня 2018 року у справі № 227/3573/16-ц.

Лектор окреслила коло осіб, що несуть відповідальність за завдання шкоди внаслідок ДТП:

Страхова компанія

Стаття 979 ЦК України передбачає, що за договором страхування одна сторона (страховик) зобов’язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору.

Покладання обов’язку з відшкодування шкоди в межах страхового відшкодування на страхувальника, який уклав відповідний договір страхування і сплачує страхові платежі, суперечить меті інституту страхування цивільно-правової відповідальності (Постанова ВП ВС від 04.07.2018 р., справа № 755/18006/15-ц; від 03.10.2018 року, справа № 760/15471/15-ц; від 14.12.2021 року, справа № 147/66/17).

Винна особа у ДТП

За змістом ст. 1194 ЦК України особа, яка застрахувала свою цивільну відповідальність, у разі недостатності страхової виплати (страхового відшкодування) для повного відшкодування завданої нею шкоди зобов’язана сплатити потерпілому різницю між фактичним розміром шкоди і страховою виплатою (страховим відшкодуванням).

Так, страховик не покриває знос/амортизацію та розмір франшизи, така шкода лягає на винного в ДТП.

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ)

Відповідно до ст. 39 ЗУ «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» передбачено, що моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ) є єдиним об’єднанням страховиків, які здійснюють обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім особам.

МТСБУ зобов’язане відшкодувати шкоду, спричинену потерпілим, за певних умов, зокрема, МТСБУ за рахунок коштів фонду захисту потерпілих відшкодовує шкоду на умовах, визначених цим Законом, у разі недостатності коштів та майна страховика – учасника МТСБУ, що визнаний банкрутом та/або ліквідований, для виконання його зобов’язань за договором обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (підпункт «ґ» частини першої статті 41 Закону), а за рахунок коштів фонду страхових гарантій відшкодовує шкоду у разі недостатності коштів та майна страховика – повного члена МТСБУ у таких самих випадках (підпункт «а» п. 41.2 ст. 41 ЗУ «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів») – Постанова ВП ВС від 22 лютого 2022 року у справі № 201/16373/16-ц (провадження № 14-27цс21)

Отже, МТСБУ відшкодовує шкоду в разі:

  • визнання банкрутом та/або ліквідований страховик;
  • відсутності полісу;
  • винний водій зник з місця події.

Роботодавець

Згідно із частиною першою статті 1172 ЦК України юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов’язків.

Говорячи про відповідальність за несвоєчасне виконання зобов’язання щодо відшкодування шкоди, лектор сфокусувала увагу на Постанові ВП ВС від 20.06.2018 року у справі № 308/3162/15-ц (провадження № 14-178 цс 18), у якій Суд зазначив, що за змістом статті 979 ЦК України договір страхування є правовідношенням, в якому страховик зобов’язується у разі настання страхового випадку виплатити страхувальникові або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату). Відтак, таке правовідношення є грошовим зобов’язанням. Зважаючи на юридичну природу правовідносин сторін як грошових зобов’язань, на них поширюється дія частини другої статті 625 ЦК України як спеціального виду цивільно-правової відповідальності за прострочення виконання зобов’язання.

Маючи рішення про стягнення страхової виплати, особа може добровільно звернутися до страхової компанії або ж на підставі виконавчого листа звернутися до відповідної державної виконавчої служби або приватного виконавця.

Аби першим отримувати новини, підпишіться на телеграм-канал ADVOKAT POST.